Δημοτικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τα στοιχεία επικοινωνίας

ΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΣΩΖΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
Αντιδήμαρχος
ΤΖΕΦΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ