Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία Νέων
09/12/2019 «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης» (Άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18). ΓΕΝΙΚΑ
05/12/2019 «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» ΓΕΝΙΚΑ
05/12/2019 «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» ΓΕΝΙΚΑ
05/12/2019 «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» ΓΕΝΙΚΑ
05/12/2019 «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» ΓΕΝΙΚΑ
05/12/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ
05/12/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
05/12/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ – ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ" » ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
04/12/2019 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου ΓΕΝΙΚΑ
03/12/2019 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΑ
03/12/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ
03/12/2019 Συντήρηση κλιματιστικών και εξαεριστικών μηχανημάτων ΓΕΝΙΚΑ
03/12/2019 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΕ ANAΚΤΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
03/12/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
03/12/2019 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΓΕΝΙΚΑ

Σελίδες