Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Συμμετοχή Πολιτών

Μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, συμμετέχοντας στις δράσεις και έρευνες που πραγματοποιούνται.

Ο Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας προσκαλεί του δημότες να υποστηρίξουν την κατάρτιση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, συμμετέχοντας στις έρευνες ερωτηματολογίων που θα πραγματοποιηθούν. Στις έρευνες  αυτές, οι δημότες μπορούν να δηλώσουν χαρακτηριστικά μετακίνησης, προβλήματα, ανάγκες, εκτιμήσεις και προθέσεις σχετικά με την αστική κινητικότητα στο Δήμο. Στόχος είναι να συνεισφέρουμε όλοι στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος αστικής κινητικότητας.

Συμπληρωματικά με τη συμμετοχή στις έρευνες μετακινήσεων σας καλούμε να ενημερώνεστε για τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του ΣΒΑΚ, μέσω της ιστοσελίδας. Επίσης, μπορείτε να συνεισφέρετε επιπρόσθετες ιδέες, απόψεις, εκτιμήσεις και καταγραφή προβλημάτων σχετικά με την αστική κινητικότητα του Δήμου Αγρινίου, μέσω της καρτέλας “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” .

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), τα στοιχεία που συλλέγονται μέσα από την παρούσα φόρμα θα τηρούνται σε ιδιωτικό ψηφιακό αρχείο (μη προσβάσιμο από μη εξουσιοδοτημένα άτομα) και δε θα χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από τις ανάγκες εκπόνησης του ΣΒΑΚ. Επίσης, δεν θα χορηγούνται σε τρίτα πρόσωπα ή φορείς έναντι οποιουδήποτε ανταλλάγματος.

Έρευνα Μετακινήσεων - Ερωτηματολόγιο

 

Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε από την Ομάδα του ΣΒΑΚ Βόνιτσας και αποσκοπεί στην καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της καθημερινής μετακίνησης των κατοίκων στο εσωτερικό της πόλης, όπως και των απόψεών τους σχετικά με τα παρεχόμενα μέσα και τρόπους μεταφοράς.


Οι δημότες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις απαντήσεις τους μέσω της πλατφόρμας. Απαντήστε το κουμπί του ερωτηματολογίου και τσεκάρετε όποια απάντηση ισχύει για την περίπτωσή σας, τέλος πατήστε το κουμπί ¨υποβολή" για να γίνει καταχώρηση των απαντήσεων σας!


Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), τα στοιχεία που συλλέγονται μέσα από την παρούσα φόρμα θα τηρούνται σε ιδιωτικό ψηφιακό αρχείο (μη προσβάσιμο από μη εξουσιοδοτημένα άτομα) και δε θα χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από τις ανάγκες εκπόνησης του ΣΒΑΚ. Επίσης, δεν θα χορηγούνται σε τρίτα πρόσωπα ή φορείς έναντι οποιουδήποτε ανταλλάγματος.

Ερωτηματολόγιο Φάση Ά