Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Τι είναι το ΣΒΑΚ;

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι το στρατηγικό πλάνο για την οργάνωση του συστήματος μετακινήσεων και μεταφορών που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών και της τοπικής οικονομίας. Βασικός στόχος είναι η αστική κινητικότητα να γίνει πιο εύκολη, πιο οικονομική, φιλικότερη προς το περιβάλλον και προσβάσιμη για όλους.

Σε τι ξεχωρίζει το ΣΒΑΚ;

Το ΣΒΑΚ εξετάζει όλες τις πτυχές της αστικής κινητικότητας και όχι μόνο την εξυπηρέτηση των οχημάτων. Αποτελεί μακρόπνοο σχεδιασμό που συνδιαμορφώνεται από τους δημότες, τους κοινωνικούς φορείς και τη δημοτική αρχή. Οι τελικοί στόχοι και οι προτάσεις του ΣΒΑΚ έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, ενώ η υλοποίηση και η εφαρμογή τους αξιολογούνται ως προς την αποδοτικότητα τους.

Γιατί είναι σημαντικό το ΣΒΑΚ;

Η κατάρτιση ΣΒΑΚ από το Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας είναι υποχρέωση θεσμική, βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών και εθνικής νομοθεσίας. Είναι όμως και υποχρέωση ουσιαστική, καθώς το ΣΒΑΚ θα αποτελέσει απολύτως απαραίτητο εργαλείο για την έγκριση και χρηματοδότηση έργων, καινοτόμων συστημάτων και γενικότερα παρεμβάσεων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της αστικής κινητικότητας και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Όραμα και στόχοι του ΣΒΑΚ

Όραμα του ΣΒΑΚ είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος αστικών μεταφορών για την:

  • Προώθηση της κυκλοφοριακής και συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των πολιτών.

  • Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στο Δήμο μέσω της βελτίωσης των προσβάσεων.

  • Ανάπτυξη των λειτουργιών του Δήμου σε φιλικό και ανθρώπινο περιβάλλον και υποστήριξη των λειτουργιών αυτών με αστικές μεταφορές υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης. Ιδιαίτερη σημασία ως προς αυτές, πρέπει να δοθεί στους βασικούς πυλώνες της βιώσιμης κινητικότητας. Αυτοί είναι η δημόσια συγκοινωνία, το βάδισμα και η ποδηλασία με σχεδιασμό αντίστοιχων δικτύων υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες.

  • Εφαρμογή μέτρων διαχείρισης και παρεμβάσεων για την ενθάρρυνση της χρήσης δημόσιας συγκοινωνίας, ποδηλάτων ή πεζή και αποθάρρυνση της χρήσης Ι.Χ. για τις καθημερινές μετακινήσεις.

  • Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και στρατηγικών στην ικανοποίηση των αναγκών για μετακινήσεις, με έμφαση στην αύξηση του βαθμού συμπληρωματικότητας μεταξύ των μέσων μεταφοράς.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Για την εκπόνηση ενός Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας συγκροτείται μια ομάδα που ονομάζεται «ομάδα του ΣΒΑΚ» και αποτελείται από μηχανικούς και άλλους υπαλλήλους του Δήμου, από ειδικούς επιστήμονες στη βιώσιμη κινητικότητα και από στελέχη της δημοτικής αρχής.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

Οι διαβουλεύσεις στις οποίες συμμετέχουν η μελετητική ομάδα, η ομάδα εργασίας και οι εμπλεκόμενοι με το ΣΒΑΚ φορείς είναι απαραίτητα στοιχεία του ΣΒΑΚ. Στις διαβουλεύσεις αυτές διενεργούνται διαδικασίες ενημέρωσης, εντοπισμού προβλημάτων, ανταλλαγής απόψεων και συνδιαμόρφωσης στόχων και προτάσεων.

Η διαδικασία Διαβούλευσης ειδικά για την περίπτωση του ΣΒΑΚ, καλείται  να επιτελέσει ένα διπλό ρόλο ο οποίος συνίσταται:

Α.  Στην ενημέρωση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και των στελεχών του Δήμου για το όραμα της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Β. Στην άντληση απόψεων και προβληματισμών πολιτών και στελεχών στα πλαίσια της ίδιας της Διαβούλευσης, σχετικά με τις προτάσεις που θα κατατεθούν από τη Μελετητική ομάδα.

Συμμετοχή των πολιτών

Το ΣΒΑΚ είναι ένα ανοιχτό και δημοκρατικό εργαλείο όπου μπορούν όλοι να συμμετέχουν ενεργά.

  • Αν είσαι πολίτης, έχεις τη δυνατότητα όχι μόνο να επισημάνεις προβλήματα μετακίνησης που συναντάς, αλλά και να προτείνεις λύσεις ή νέες ιδέες για τη βελτίωση της περιοχής σου.
  • Αν ανήκεις σε τοπικό φορέα, έχεις τη δυνατότητα να εκφράσεις τις ανάγκες και τα προβλήματα των ανθρώπων που εκπροσωπείς, καθώς και σκέψεις σχετικά με τη γειτονιά που οραματίζεστε.

Η Ομάδα του ΣΒΑΚ δεσμεύεται ότι οι προτάσεις σου δεν θα μείνουν ξεχασμένες στο συρτάρι, αλλά θα αξιολογηθούν και θα απαντηθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Επικοινωνία

Αν χρειάζεστε βοήθεια

Σχετικοί Σύνδεσμοι