Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Τεχνική Υπηρεσία

Για δυνατότητα συναλλαγών με την Τεχνική Υπηρεσία παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις.

Τις αιτήσεις υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως (με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του) στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, είτε τις αποστέλλει ηλεκτρονικά και τις παραλαμβάνει αυτοπροσώπως.


Στοιχεία Επικοινωνίας

 
 

Διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Βόνιτσας

Τεχνική Υπηρεσία
Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας:
2643023896 – 2643022224
 
2643023896
2643029003

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:


 1. Αίτηση (δίδεται από τον Δήμο)
 2. Τεχνική έκθεση
 3. Οριζοντιογραφία
 4. Σκαρίφημα αποτύπωσης όδευσης τομής

Αρχεία

 • Αίτηση άδεια τομής

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:


 1. Αίτηση (δίδεται από τον Δήμο)
 2. Τεχνική έκθεση
 3. Τοπογραφικό διάγραμμα

Αρχεία

 • Αίτηση άδειας εισόδου -εξόδου οχημάτων

Για δυνατότητα συναλλαγών με την Τεχνική Υπηρεσία παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις.

Τις αιτήσεις υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως (με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του) στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, είτε τις αποστέλλει ηλεκτρονικά και τις παραλαμβάνει αυτοπροσώπως.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διευθυνση Τεχνικών Υπηρεσίων

Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο: 

Fax: 

Email: 


 

Για δυνατότητα συναλλαγών με την Τεχνική Υπηρεσία παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις.

Τις αιτήσεις υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως (με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του) στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, είτε τις αποστέλλει ηλεκτρονικά και τις παραλαμβάνει αυτοπροσώπως.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διευθυνση Τεχνικών Υπηρεσίων

Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο: 

Fax: 

Email: 


 

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:


 1. Αίτηση (δίδεται από τον Δήμο)
 2. Τίτλοι ιδιοκτησίας
 3. Τοπογραφικό διάγραμμα

Αρχεία

 • Αίτηση Συντήρησης οδού

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:


 1. Αίτηση (δίδεται από τον Δήμο)

Αρχεία

 • Αίτηση για δημοτικό φωτισμό