Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Δήµος Ακτίου – Βόνιτσας:
Τηλ.: 26433-60100, Fax: 26430-22556
Δημοτολόγια: 26433-60108, fax: 26430 -22856
Τεχνική Υπηρεσία: 2643029003,2643360116-118
Οικονομική Υπηρεσία: 2643360113 
ΚΕΠ:
Τηλ.: 26430-29045, 2643360301
fax:2643023927 
Πολιτιστικό Κέντρο Βόνιτσας:
Τηλ.: 26430-23940 
Αρχαιολογικό Μουσείο Θύρρειου:
Τηλ.: 26430-71209 
Αστυνοµία:
Τηλ.: 26430-22100 
Τροχαία:
Τηλ.: 26430-23705 
ΔΕΗ:
Τηλ.: 26430-22010 
ΟΤΕ:
Τηλ.: 26430-22199 
ΕΛΤΑ:
Τηλ.: 26430-23330 
Πυροσβεστική:
Τηλ.: 26450-22199 
Δ.Ο.Υ. Βόνιτσας:
Τηλ.: 26430-23228 
Αερολιµένας Ακτίου:
Τηλ.: 26820-22089, 22235, 22505 
Διόδια Ακτίου:
Τηλ.: 26820 -61069 
ΚΤΕΛ:
Τηλ.:26430-22500 
ΤΑΞΙ:
Τηλ.: 26430-22200 
Ειρηνοδικείο Βόνιτσας:
Τηλ.: 26430-22304 
Κέντρο Υγείας Βόνιτσας:
Τηλ.: 26430-22222, Fax: 26430-22713