Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Ισολογισμοί – Συνοπτικές Εκθέσεις Ορκωτών Λογιστών

Στο πεδίο εισάγονται σε μορφή pdf οι εγκεκριμένοι  ισολογισμοί του Καλλικρατικού Δήμου Ακτίου Βόνιτσας με τις αντίστοιχες συνοπτικές εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών λογιστών ανά οικονομική χρήση.

Αρχεία

  • Ισολογισμός 2016

  • Ισολογισμός 2015

  • Ισολογισμός 2014

  • Ισολογισμός 2013

  • Ισολογισμός 2012

  • Ισολογισμός 2011