Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Οικονομικές Συναλλαγές

Για δυνατότητα Οικονομικών Συναλλαγών παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις.

Τις αιτήσεις υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως (με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του) στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, είτε τις αποστέλλει ηλεκτρονικά και τις παραλαμβάνει αυτοπροσώπως.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Βόνιτσας

Τηλέφωνο: 2643360113-115-111-121

Email: [email protected]

Βρίσκεται σε ισχύ η διάταξης της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, σύμφωνα με την οποία οι πωλητές, πριν τη μεταβίβαση πάσης φύσεως ακινήτων, υποχρεούνται να προσκομίζουν συμβολαιογραφικό έγγραφο περί μη ύπαρξης οφειλής από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:


 1. Αίτηση από Συμβολαιογράφο ή τον ιδιοκτήτη
 2. Συμβολαιογραφικός τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου, όπως γονικής παροχής, αποδοχής κληρονομιάς, δικαστικής απόφασης κ.λπ.
 3. Για ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο Πρόσφατο αποδεικτικό εξόφλησης λογαριασμού ΔΕΗ
 4. Φωτοτυπία ταυτότητας ιδιοκτήτη
 5. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ
 6. Αν το ακίνητο ήταν ΚΕΝΟ, αντίγραφα του έντυπου Ε2 της τελευταίας 5ετίας.
 7. Εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη, εάν δεν παρίσταται ο ίδιος, με γνήσιο της υπογραφής επικυρωμένο από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή.

*Παρακαλούνται οι δημότες, για την αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας, πριν την προσέλευσή τους στην  Υπηρεσία μας να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας για ενδεχόμενη, κατά περίπτωση, προσκόμιση επιπλέον και συγκεκριμένων δικαιολογητικών.

Αρχεία

 • Αίτηση μη οφειλής ΤΑΠ

Απαραίτητα δικαιολογητικά:


 1. Σχετική Αίτηση
 2. Ταυτότητα Αιτούντος

Χρήσιμες Πληροφορίες:


Η Δημοτική Ενημερότητα χρησιμοποιείται για να βεβαιώσει ότι ο δημότης δεν έχει βεβαιωμένα χρέη προς τον Δήμο.

Ισχύει για:

 • Έκδοση Άδειας Κοινόχρηστων Χώρων
 • Είσπραξη Χρηματικού Εντάλματος Από Δήμο
 • Συμμετοχή σε Δημοπρασία

Δεν ισχύει για:

 • Έκδοση Άδειας Οικοδομής
 • Βεβαίωση Τετραγωνικών για Ηλεκτροδότηση Ακινήτου
 • Άδεια Λειτουργίας Καταστημάτων

Αρχεία

 • Αίτηση Για Έκδοση Δημοτικής Ενημερότητας Βεβαιωμένων Χρεών

Απαραίτητα δικαιολογητικά για Ηλεκτροδοτήσεις οικιών – καταστημάτων


 1. Αίτηση ενδιαφερομένου (έντυπο υπηρεσίας)
 2. Άδεια οικοδομής (θεωρημένη από την πολεοδομία) ή πράξη νομιμοποίησης, εφόσον πρόκειται για αυθαίρετο κτίσμα. Για τις αντιπαροχές πίνακα οριζοντίου ιδιοκτησίας, όπου θα αναγράφονται με ακρίβεια τα τ.μ. της οικοδομής
 3. Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολόγου σε φωτοτυπία
 4. Αριθμός παροχής της ΔΕΗ (ανάλογα με τον αριθμό των ρολογιών)
 5. Απόδειξη παραλαβής της δήλωσης του ΤΑΠ για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα για όσους έχουν δηλώσει τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητά τους, για όσους δεν τα έχουν δηλώσει συμπληρώνεται το έντυπο εκείνη τη στιγμή και πληρώνουν το ανάλογο τέλος και πρόστιμο
 6. Δημοτική ενημερότητα
 7. Διάγραμμα κάλυψης της οικοδομικής άδειας με σφραγίδα πολεοδομικού (θεωρημένο)
 8. Λογαριασμό ΔΕΗ εργοταξιακού ρεύματος πρόσφατο, εφόσον υπάρχει.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.2130/93 άρθρου 24 παρ.5 , εάν δεν υπάρχει δήλωση στο Δήμο, τότε συμπληρώνεται το αντίστοιχο έντυπο της υπηρεσίας.
 10. Υπεύθυνη δήλωση για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, τη συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος όταν πάρει βεβαίωση ηλεκτροδότησης (έντυπο υπηρεσίας).

Απαραίτητα δικαιολογητικά  για ηλεκτροδοτήσεις οικιών – καταστημάτων αυθαίρετων


 1. Αίτηση ενδιαφερομένου (έντυπο υπηρεσίας)
 2. Βεβαίωση Πολεοδομίας (πρωτότυπο και φωτοτυπία)
 3. Απόδειξη πληρωμής ΤΑΠ (Για οικοδομές από την τελευταία πενταετία σύν το τρέχον έτος, καταστάσεις του ΙΚΑ για τα πρώτα μπετά)
 4. Το Ε2 της εφορίας για την τελευταία πενταετία
 5. Δημοτική ενημερότητα
 6. Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολόγου σε φωτοτυπία
 7. Λογαριασμό ΔΕΗ ανάλογα με τον αριθμό των ρολογιών που υπάρχουν στην οικοδομή
 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.2130/93 άρθρου 24 παρ.5 & 15 (έντυπο δήμου), εάν δεν υπάρχει δήλωση στο Δήμο, τότε συμπληρώνεται το αντίστοιχο έντυπο της υπηρεσίας
 9. Υπεύθυνη δήλωση για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, τη συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος όταν πάρει βεβαίωση ηλεκτροδότησης (έντυπο υπηρεσίας)

Απαραίτητα δικαιολογητικά για επανασυνδέσεις Δ.Ε.Η.


 1. Το χαρτί της διακοπής από τη ΔΕΗ
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο είναι κενό απο την ημερομηνία διακοπής.(Πληρωμή σε δημοτικό τέλος και ΤΑΠ ό,τι αναλογεί στους μήνες διακοπής. Σε περίπτωση που το ακίνητο, στο χρονικό διάστημα της διακοπής, είναι κενό, χρειάζεται το Ε2 της Εφορίας για να διαπιστωθεί το παραπάνω)
 3. Άδεια οικοδομής. Όταν δεν υπάρχει, βεβαίωση από Πολεοδομία ότι δεν ρυμοτομείται.
 4. Δημοτική ενημερότητα στον ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.
 5. Δήλωση για τα μη ηλεκτροδοτούμενα.
 6. Μισθωτήριο

Η βεβαίωση προσκομίζεται στην ΔΕΗ

Απαραίτητα δικαιολογητικά για εργοταξιακή παροχή


 1. Άδεια οικοδομής θεωρημένη από την πολεοδομία σε φωτοτυπία με σφραγίδα εργοταξίου.
  2. Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολόγου σε φωτοτυπία.
  3. Αριθμό παροχής (από ΔΕΗ).
  4. Απόδειξη κτίσματος ΤΑΠ (απόδειξη οικοπέδου ή κτίσματος).
  5. Δημοτική Ενημερότητα.
  6. Διάγραμμα Κάλυψης

Αρχεία

 • Αίτηση Ηλεκτροδοτήσεις οικιών – καταστημάτων και επανασυνδέσεις ΔΕΗ