Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε από την Ομάδα του ΣΒΑΚ Βόνιτσας και αποσκοπεί στην καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της καθημερινής μετακίνησης των κατοίκων στο εσωτερικό της πόλης, όπως και των απόψεών τους σχετικά με τα παρεχόμενα μέσα και τρόπους μεταφοράς.
Οι δημότες μπορούν να κάνουν λήψη του αρχείου, να το συμπληρώσουν και να το αποστείλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] είτε με φυσικό τρόπο στα γραφεία του Δήμου, υπόψιν κας Ε. Τσικουρώνα.
Σε περίπτωση που χρειαστείτε οποιαδήποτε βοήθεια στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας, στο τηλέφωνο 2643023896 ή στο [email protected]
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), τα στοιχεία που συλλέγονται μέσα από την παρούσα φόρμα θα τηρούνται σε ιδιωτικό ψηφιακό αρχείο (μη προσβάσιμο από μη εξουσιοδοτημένα άτομα) και δε θα χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από τις ανάγκες εκπόνησης του ΣΒΑΚ. Επίσης, δεν θα χορηγούνται σε τρίτα πρόσωπα ή φορείς έναντι οποιουδήποτε ανταλλάγματος.


ΣΒΑΚ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΜΟΝΙΜΩΝ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ-ΦΑΣΗ-Α-SurveyA1
Λήψη