Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την απομαγνητοφώνηση των Συνεδριάσεων Δημοτικών Συμβουλίων σε έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση από 01/01/2021 έως 31/12/2021