Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόνιτσα 22-04-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 4117

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: Βόνιτσα Ταχ. Κώδικας: 300 02

Τηλέφωνο:2643360116-117-129

ΠΡΟΣ:1. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Δήμαρχο Ακτίου-Βόνιτσας.

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου». Σας καλούμε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ «ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 23Απριλίου2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 σύμφωνα με τις διατάξει του άρθρου 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και σύμφωνα με την αρίθ.163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας οικονομικού έτους 2021.

Η συνεδρίαση κρίνεται ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ λόγω της σοβαρότητας του θέματος και για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ.