Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Mε απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας εντάχθηκε στην πράξη <<Προστασία του Περιβάλλοντος Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο Περιβάλλον>> το έργο , <<ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ >>με συνολικό προϋπολογισμό 968.000 ευρώ .Φυσικό αντικείμενο της πράξης : Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων ενεργοβόρων δημοσίων κτιρίων με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση (ΕΣΔΕΑ). Τα κτίρια αυτά είναι : το Δημαρχείο της Βόνιτσας , το Γυμνάσιο Βόνιτσας ,το Δημοτικό Σχολείο Μοναστηρακίου και το Δημοτικό Σχολείο Παλαίρου . Επιπλέον σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του Δημοσίου Τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτιρίων με ενεργειακή κατάταξη στην κατηγορία <<Δ>> του ισχύοντος ΚΕΝΑΚ ή χαμηλότερη για την παράλληλη μείωση των εκπομπών C02 μέσων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας. Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν, πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν τα κτίρια στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μεγαλύτερης ή ίσης της Β’ σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (ΚΕΝΑΚ). Οι βασικές προβλεπόμενες εργασίες είναι : Προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας & Αντικατάσταση υαλοστασίων και εξωτερικών θυρών, Εγκατάσταση νέου συστήματος ψύξης- θέρμανσης & Αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού.