Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόνιτσα 03/06/2021

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αρίθ.Πρωτ: 6010

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΣ:

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόεδρο Κοινότητας Βόνιτσας

Πρόεδρο Κοινότητας Παλαίρου

Πρόεδρο Κοινότητας Πλαγιάς

Πρόεδρο Κοινότητας Μοναστηρακίου

Πρόεδρο Κοινότητας Κονοπίνας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

Σας καλούμε σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 και από ώρα 11:00 έως 13:00, σύμφωνα με τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υ.Π.Ε.Σ. αριθ.18318/13-3-2020 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (Α΄55), αριθ. 40 Α.Π 20930/31-3-2020 της από 30-3-2020 Π.Ν.Π. (Α΄75) και αριθ. 163 Α.Π. 33282/29-5-2020 κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση σχετικά με την κατασκευή και τοποθέτηση προτομής του οπλαρχηγού Γεωργίου Βαρνακιώτη στην κοινότητα Βόνιτσας.

2. Γνωμοδότηση σχετικά με την κατασκευή και τοποθέτηση προτομής του οπλαρχηγού Θεόδωρου Γρίβα στην κοινότητα Βόνιτσας.

3. Γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Πλαγιάς για την κατασκευή και τοποθέτηση της προτομής του Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Καπογεωργάκη στην Κοινότητας Πλαγιάς.

4. Αίτηση της Αγγελίδου Αναστασίας για έγκριση τοποθέτησης πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης στον εξωτερικό χώρο του φαρμακείου της.

5. Αίτηση της Σάλιαρη Χάρις για έγκριση τοποθέτησης πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν της οικίας της επί της οδού Δημοκρατίας 7.

6. Περί παραχώρησης του κτιρίου της Κοινότητας Μοναστηρακίου στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.

7. Τοποθέτηση νέων – αντικατάσταση παλαιών ρυθμιστικών πινακίδων εντός οικισμού Μοναστηρακίου.

8. Γνωμοδότηση Συμβουλίου Κοινότητας Παλαίρου για αίτηση της Ξενοδοχειακής Επιχείρησης MARK WARNER GREECE- Ξενοδοχείο Paleros BEACH, για τοποθέτηση φαναριών, για την ασφαλή διέλευση πεζών.

9. Αίτηση του Προέδρου του Σωματείου Ιδιοκτητών Οδηγών Ε.Δ.Χ Αυτοκινήτων-Ταξί Βόνιτσας για παραχώρηση δυο(2) θέσεων στάσης/στάθμευσης στο ΚΤΕΛ Βόνιτσας (εξ αναβολής).

10. Πρόταση κατασκευής μνημείου ηρώων στη πλατεία Κονοπίνας με αναγραφή σημαντικών ηρώων από την περίοδο του 1821.

11. Λήψη απόφασης για τη διάνοιξη δρόμου- μονοπατιού πρόσβασης στη θέση Σεπετός (καταρράκτης) στην Κοινότητα Μοναστηρακίου Δήμου Ακτίου -Βόνιτσας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΑΣ

Παρακαλείσθε την την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 και από ώρα 11:00 έως 13:00 να ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: [email protected] ) ή τηλεφωνικά 2643360116-117 για την θέση σας επί του κάθε θέματος, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1. Απαιτείται για τη σχετική διαδικασία δια περιφοράς η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών της Επιτροπής.

2. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή για την συγκεκριμένη συνεδρίαση από ώρα 11:00 έως 13:00. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα 13:00 θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

3. Κάθε μέλος της Επιτροπής μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

4. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν και αναλυτικότερα μπορούν μαζί με την αποστολή του e– mail με το οποίο θα δηλώσουν την ψήφο τους να τοποθετηθούν εκτενέστερα για αυτή.