Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Υπογράφηκε η σύμβαση την Τετάρτη 14/7/21 και εντάχθηκε για χρηματοδότηση η προμήθεια του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ- ΒΟΝΙΤΣΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης ‪321.086‬,00€, με χρηματοδότηση 70% από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την ολοκληρωμένη και λειτουργική υλοποίηση της πράξης «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ- ΒΟΝΙΤΣΑΣ» .

Το έργο εκτελείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», Άξονας Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018» Γ’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τα Έτη ‪2017-2018‬ και συγκεκριμένα στο ΜΕΤΡΟ 2: Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού με επιλέξιμη δαπάνη την Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.Τα έργα αναβάθμισης του αστικού εξοπλισμού διέπονται από τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και έχουν ως στόχο την αύξηση της βιωσιμότητας των κοινόχρηστων χώρων. Επίσης περιλαμβάνουν πρόνοιες για την διευκόλυνση χρήσης του αστικού εξοπλισμού από εμποδιζόμενα άτομα.Με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση της πόλης μας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους, επιλέχθηκε η μεθοδολογία και ο τρόπος σχεδιασμού των παρεμβάσεων που οδηγούν στη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής παρέμβασης με την ενσωμάτωση βιοκλιματικών χαρακτηριστικών, αύξηση του πρασίνου και επίτευξη της μέγιστης δυνατής ποιότητας και ασφάλειαςΟ Δήμος μας μέσω της παρούσας μελέτης έχει σαν σκοπό: την ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος την στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος, μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 8 του Νόμου 3889/2010.3 Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια δεκαέξι (16) συστημάτων υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων. Η αρμόδια υπηρεσία αναζητώντας τεχνικές λύσεις ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής συλλογής των παραγομένων οικιακών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών σε σημεία που απαιτούν αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τους, κατέληξε στην εφαρμογή συστήματος υπογειοποίησης των κάδων. Τα συστήματα αυτά θα εξυπηρετούν τις ανάγκες συλλογής σε ορισμένα σημεία του Δήμου όπου υπάρχουν συστάδες με μεγάλο αριθμό κάδων που παρουσιάζουν μεγάλο όγκο και εκτεταμένη κατάληψη του οδοστρώματος. Επίσης, οι υφιστάμενοι κάδοι δημιουργούν σοβαρό αντιαισθητικό πρόβλημα λόγω του ότι υπερχειλίζουν τακτικά με απορρίμματα και δημιουργούνται προβλήματα δυσάρεστων οσμών, γεγονός που έχει αρνητικές επιπτώσεις για την εμπορική δραστηριότητα στα κεντρικά σημεία. Με το σύστημα των υπογειοποιημένων κάδων αποφεύγεται η όχληση από οσμές και εικόνες ξεχειλισμένων κάδων και δημιουργούνται διακριτικά σημεία συλλογής απορριμμάτων χωρίς οσμές, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση των δημοτικών κοινόχρηστων χώρων. Τα συστήματα υπογειοποιημένων κάδων θα συμβάλλουν στη γενική αισθητική αναβάθμιση της εικόνας του περιβάλλοντος χώρου στα σημεία εγκατάστασης, διότι έτσι επιτυγχάνεται η έκθεση των απορριμμάτων στην κοινή θέα και η ασφαλής αποθήκευσή τους χωρίς προβλήματα οσμών. Τέλος, δεν απαιτείται καμία μετατροπή στα απορριμματοφόρα, με αποτέλεσμα τα οχήματα που εξυπηρετούν τους υπάρχοντες κοινούς τροχήλατους κάδους, να εξυπηρετούν ταυτόχρονα και τα συστήματα υπογειοποιημένων κάδων του Δήμου.