Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες ΔΕ Ανακτορίου και ΔΕ Παλαίρου» Υπογράφηκε την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 η σύμβαση του έργου, «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες ΔΕ Ανακτορίου και ΔΕ Παλαίρου» Ποσό Σύμβασης : 40.860€ χωρίς ΦΠΑ.

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και αφορά την κατασκευή ράμπων και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στις ΔΕ Ανακτορίου και ΔΕ Παλαίρου.Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των μαθητών, με τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης κυκλοφορίας τους, ιδιαίτερα των ατόμων μειωμένης κινητικότητας, προτίθεται να προχωρήσει σε παρεμβάσεις για την κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) και WC ΑΜΕΑ στο σχολείο του Δήμου.Κατά τη μελέτη ακολουθήθηκαν οι οδηγίες Σχεδιασμού « Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου Μελετών για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες του ΥΠΕΧΩΔΕ και η ισχύουσα νομοθεσία. Οι επεμβάσεις αφορούν τόσο την κατασκευή νέων κεκλιμένων επιπέδων όσο και στην βελτίωση υφιστάμενων ραμπών.Αντίστοιχα στους χώρους υγιεινής οι επεμβάσεις αφορούν είτε σε δημιουργία νέων χώρων υγιεινής είτε σε νέα κατασκευή υπαρχόντων.

Πιο συγκεκριμένα συμπεριλαμβάνονται οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ και την κατασκευή wc ΑΜΕΑ .Οι εργασίες που θα γίνουν ανά σχολική μονάδα είναι οι εξής: ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ. Εγκατάσταση μιας ράμπας με σκοπό την ασφαλή διέλευση των ΑΜΕΑ. Εγκατάσταση wc ΑΜΕΑ με τον απαραίτητο εξοπλισμόΕΠΑΛ ΒΟΝΙΤΣΑΣ. Εγκατάσταση μιας ράμπας με σκοπό την ασφαλή διέλευση των ΑΜΕΑ. Εγκατάσταση wc ΑΜΕΑ με τον απαραίτητο εξοπλισμό ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ .Εγκατάσταση μιας ράμπας με σκοπό την ασφαλή διέλευση των ΑΜΕΑ. Εγκατάσταση wc ΑΜΕΑ με τον απαραίτητο εξοπλισμό ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ. Εγκατάσταση μιας ράμπας με σκοπό την ασφαλή διέλευση των ΑΜΕΑ Εγκατάσταση wc ΑΜΕΑ με τον απαραίτητο εξοπλισμό ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ. Εγκατάσταση μιας ράμπας με σκοπό την ασφαλή διέλευση των ΑΜΕΑ. Εγκατάσταση wc ΑΜΕΑ με τον απαραίτητο εξοπλισμό1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ. Εγκατάσταση μιας ράμπας με σκοπό την ασφαλή διέλευση των ΑΜΕΑ. Εγκατάσταση wc ΑΜΕΑ με τον απαραίτητο εξοπλισμό1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ. Εγκατάσταση μιας ράμπας με σκοπό την ασφαλή διέλευση των ΑΜΕΑ. Εγκατάσταση wc ΑΜΕΑ με τον απαραίτητο εξοπλισμό ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΡΥΜΟΥ. Εγκατάσταση μιας ράμπας με σκοπό την ασφαλή διέλευση των ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΥΡΡΕΙΟΥ. Εγκατάσταση μιας ράμπας με σκοπό την ασφαλή διέλευση των ΑΜΕΑ .Εγκατάσταση wc ΑΜΕΑ με τον απαραίτητο εξοπλισμό ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΥΡΡΕΙΟΥ. Εγκατάσταση μιας ράμπας με σκοπό την ασφαλή διέλευση των ΑΜΕΑ Εγκατάσταση wc ΑΜΕΑ με τον απαραίτητο εξοπλισμό ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ. Εγκατάσταση μιας ράμπας με σκοπό την ασφαλή διέλευση των ΑΜΕΑΕγκατάσταση wc ΑΜΕΑ με τον απαραίτητο εξοπλισμό ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Εγκατάσταση μιας ράμπας με σκοπό την ασφαλή διέλευση των ΑΜΕΑ. Εγκατάσταση wc ΑΜΕΑ με τον απαραίτητο εξοπλισμό ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Εγκατάσταση μιας ράμπας με σκοπό την ασφαλή διέλευση των ΑΜΕΑ. Εγκατάσταση wc ΑΜΕΑ με τον απαραίτητο εξοπλισμό ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ. Εγκατάσταση μιας ράμπας με σκοπό την ασφαλή διέλευση των ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ.Εγκατάσταση μιας ράμπας με σκοπό την ασφαλή διέλευση των ΑΜΕΑ. Εγκατάσταση wc ΑΜΕΑ με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ο χρόνος υλοποίησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.