Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Το έργο αφορά στην υλοποίηση ενός Συστήματος Βυθιζόμενων Συστημάτων Απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης , στην έδρα του Δήμου και η χρήση τους μπορεί να επιφέρει πολλά και πολλαπλασιαστικά οφέλη. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 321.085,60 €.

Το έργο περιλαμβάνει:

✅16 βυθιζόμενα συστήματα απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης.

Το σύστημα θα εξυπηρετεί:

✅Τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου αλλά και τους επισκέπτες.

Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση αυτού του συστήματος είναι: ✅Εξαφανίζονται τα απορρίμματα που βρίσκονται έξω από τους κάδους, οπότε τα πεζοδρόμια είναι καθαρότερα.

✅Γίνεται ευκολότερη και η αποκομιδή των απορριμμάτων.

🔹Με την υπόγεια τοποθέτηση του συστήματος αποφεύγονται προβλήματα, όπως:✅Η δυσάρεστη οσμή.

✅Επίσης, τα σκουπίδια δεν είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες.

✅Βελτιώνεται σημαντικά η αισθητική εικόνα της περιοχής όπου εγκαθίστανται.

✅Παρέχεται μεγάλη ασφάλεια, λόγω της υπογειοποίησης των κάδων και εξάλειψης της πιθανότητας μετακίνησής τους.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την έδρα του Δήμου. Μεταγενέστερα θα εγκατασταθούν υπόγειοι κάδοι και στις άλλες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου .

Στόχος της Δημοτικής Αρχής ήταν η εγκατάσταση υπόγειων κάδων στους κεντρικούς δρόμους και στις συνοικίες της πόλης της Βόνιτσας,αλλά αυτό δεν κατέστη παντού δυνατόν λόγω των σωληνώσεων ομβρίων υδάτων της περιοχής αλλά και των άλλων δικτύων όπως οπτικές ίνες κλπ.

Είμαστε από τους Δήμους που αναλογικά με τον πληθυσμό τους κατάφεραν να εγκαταστήσουν υπόγειους κάδους,παρά τις δυσκολίες και των συνθηκών που παρουσιάστηκαν.

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα αναβαθμίσει σημαντικά την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και θα βοηθήσει ουσιαστικά στην καθαριότητα του Δήμου.

Ο Δήμος μας δείχνει τον δρόμο της ανάπτυξης και της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής.

Δύναμη Πολιτών Συνεχίζουμε….