Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Ο Δήμαρχος Ακτίου Βόνιτσας Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 960.402,94 € συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ειδικά για τα καύσιμα χαμηλότερη τιμή θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης, για το Νομό Αιτωλ/νίας την ημέρα παράδοσης τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφ. Ενότητας Αιτ/νίας.

Η προμήθεια των υγρών καυσίμων και λιπαντικών περιλαμβάνει τα παρακάτω ΕΙΔΗ:

Ι) ΚΑΥΣΙΜΑ

α) πετρέλαιο θέρμανσης, β) πετρέλαιο κίνησης, γ) βενζίνη αμόλυβδη

ΙΙ) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Τα οποία προορίζονται για τις ανάγκες των παρακάτω ΟΜΑΔΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ:

Α) ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ (Πετρέλαιο θέρμανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αμόλυβδη) ενδεικτικού προϋπολογισμού 580.188,94 € (για δύο έτη) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 (Β) ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕ ΜΕΔΕΩΝΟΣ (Πετρέλαιο θέρμανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αμόλυβδη) ενδεικτικού προϋπολογισμού 160.998,50 € (για δύο έτη) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

(Γ) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ενδεικτικού προϋπολογισμού 41.000,00 € (για δύο έτη) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Συνολικά για τις ανάγκες του Δήμου σε Καύσιμα & Λιπαντικά (Πετρέλαιο θέρμανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αμόλυβδη, Λιπαντικά) Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 782.187,44 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

(Δ) Καύσιμα (Πετρέλαιο θέρμανσης) Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας & Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας ενδεικτικού προϋπολογισμού 27.000,00 € (για δύο έτη) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

(Ε) Καύσιμα (Πετρέλαιο θέρμανσης) Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης ενδεικτικού προϋπολογισμού 52.571,44 € (για δύο έτη) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

(ΣΤ) Καύσιμα (Πετρέλαιο θέρμανσης) Σχολικής Επιτροπής Σχολείων  Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.714,26 € (για δύο έτη) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

(Η) Καύσιμα (Πετρέλαιο Θέρμανσης, Βενζίνη Αμόλυβδη) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας ενδεικτικού προϋπολογισμού 68.929,80 € (για δύο έτη) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.