Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Το «Σχέδιο Φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο ΔΗΜΟ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ», υποβλήθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) – Κωδικός Πρόσκλησης: ΣΦΗΟ-2020 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Εκτελέστηκε και ολοκληρώθηκε στα πλαισια της αριθμ. Πρωτ. 12685/08-10-2021 σύμβασης με την Εταιρεία «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ» έναντι του ποσού των 39.556,00€, με χρηματοδοτηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

.