Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης – Υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας» στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων», στο Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας, που εδρεύει στη Βόνιτσα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από 29/04/2022 και λήγει 09/05/2022

Δείτε στα Σχετικά Αρχεία τα συνημμένα έγγραφα