Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

για την μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας για τη στέγαση του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

Ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας προκηρύσσει

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την μίσθωση ακινήτου από το Δήμο, για την εύρεση κατάλληλου χώρου στέγασης του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας, εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση των όρων της δημοπρασίας, υπόψη της Επιτροπής Καταλληλότητας Ακινήτων (άρθρο 7 Π.Δ.270/81), ήτοι από 26/09/2022 έως 17/10/2022.