Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση Τμημάτων Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης  Κατούνας και Τρύφου », σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147).