Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Συγκέντρωση στοιχείων και προτάσεων για την εκπόνηση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Ακτίου-Βόνιτσας και Αμφιλοχίας

Αξιότιμοι φίλοι και συνεργάτες,

Ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας, από κοινού με τον Δήμο Αμφιλοχίας, ξεκινά τις διαδικασίες για την εκπόνηση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Δήμων Ακτίου-Βόνιτσας και Αμφιλοχίας. Η στρατηγική θα αποτυπώνει τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της περιοχής των δύο (2) Δήμων, θα εντοπίζει το τοπικό αναπτυξιακό δυναμικό και θα αποτελέσει εργαλείο για την εφαρμογή αναπτυξιακών δράσεων σε συγκεκριμένες χωρικές ενότητες.

Ζητούμενο είναι η εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης Στρατηγικής που θα λαμβάνει υπόψη τις τοπικές αναπτυξιακές ανάγκες με το βέλτιστο και πλέον συμπεριληπτικό τρόπο, θα αξιοποιεί πόρους από όλες τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές πηγές, θα είναι υλοποιήσιμη και θα έχει μετρήσιμα αποτελέσματα. Στο παραπάνω πλαίσιο, είναι αναγκαία η ενεργός συμμετοχή σας.

Πιο συγκεκριμένα, θα θέλαμε να μας αποστείλετε μέχρι και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023:

  • Κείμενα στρατηγικού χαρακτήρα που τυχόν έχει εκπονήσει η Υπηρεσίας σας από το 2014 κι έπειτα (αναφέρονται ως παράδειγμα: Επιχειρησιακό Σχέδιο, ΣΒΑΚ, Τουριστική Προβολή, Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβαλλοντικές Μελέτες κοκ.).
  • Προτάσεις για έργα/δράσεις που έχει σχεδιάσει, σχεδιάζει ή προτείνει προς υλοποίηση η Υπηρεσία ή ο φορέας σας, συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο.

Η συμμετοχή όλων των Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου μας, καθώς και των φορέων της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας στη διαδικασία σύνταξης της νέας Στρατηγικής αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία της. Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Με εκτίμηση,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

 

ΤΑ LINK ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΚΑΤΩΘΙ

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1

https://www.surveymonkey.com/r/55SBWXJ

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccyyMAEiVlZJjD0cSgBhvxWE-MEqKVFdQZ7Ji37UMUgHFD_A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0