Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Δείτε τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών 8ης Οκτωβρίου 2023 για το Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας από το Πρωτοδικείο Λευκάδας.

Το Πρωτοδικείο Λευκάδας ΕΚΘΕΤΕΙ από 11-10-2023 τα πρακτικά εκλογής μαζί με τους πίνακες των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των Δημοτικών αρχών στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, επί πέντε (5) ημέρες στο κατάστημα του Πρωτοδικείου για να λάβουν γνώση οι εκλογείς της Εκλογικής Περιφέρειας Αιτωλοακαρνανίας, των εγγράφων αυτών, καθώς και των λοιπών στοιχείων των εκλογών αυτών και να ασκήσουν ενστάσεις κατά του κύρους των.