Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συμμετοχής σε τακτική συνεδρίαση της Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων Δήμου Ακτίου Βόνιτσας». Καλείστε όπως προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, στις 10 05 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, στα γραφεία της πενταμελούς Επιτροπής στην Βόνιτσα πλησίον του Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνος, για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:   

1) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

2) ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΙΣΤΡΩΝ – ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ

3)ΧΩΡΟΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

4)ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

5) ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΠΟΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ