Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Επισυναπτόμενα

Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις
Αίτηση για τη χορήγηση ληξιαρχικών πράξεων Γέννησης-Γάμου-Θανάτου 21 Σεπτεμβρίου 2020 11:37 38 KB 200
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 26 Σεπτεμβρίου 2022 13:24 450 KB 88
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (ΑΑ) 2 Σεπτεμβρίου 2022 13:04 166 KB 86
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΑΑ) 2 Σεπτεμβρίου 2022 14:41 120 KB 76
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 9 Σεπτεμβρίου 2022 14:16 178 KB 74
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 16 Σεπτεμβρίου 2022 10:21 200 KB 75
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΙΤΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 22 Σεπτεμβρίου 2022 15:04 156 KB 84
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 26 Σεπτεμβρίου 2022 12:52 123 KB 77
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΑΑ) 29 Σεπτεμβρίου 2022 12:13 157 KB 76
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1 Σεπτεμβρίου 2022 11:04 1 MB 82
προσκληση (ΑΑ) (1) 29 Σεπτεμβρίου 2022 12:28 109 KB 69
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 30 Σεπτεμβρίου 2022 14:58 162 KB 71
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΑ) 5 Οκτωβρίου 2022 09:21 152 KB 72
6Δ4Ι46ΜΚΑΟ-24Ψ 38_2022 Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου 2022 7 Οκτωβρίου 2022 10:54 1 MB 68
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10-2022 signed 7 Οκτωβρίου 2022 14:03 337 KB 64
προσκληση κατεπειγουσα (ΑΑ) 10 Οκτωβρίου 2022 11:34 113 KB 66
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 1 Σεπτεμβρίου 2022 11:04 725 KB 96
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 30 Αυγούστου 2022 11:39 164 KB 66
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΕΥΤΕΡΗ (ΑΑ) 13 Οκτωβρίου 2022 11:27 153 KB 75
6ΧΦΣΩ6Ζ-ΖΛ9 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 18 Αυγούστου 2022 11:43 1 MB 86
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 5 Αυγούστου 2022 13:50 153 KB 80
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 8 Αυγούστου 2022 11:37 200 KB 78
προσκληση (ΑΑ) 8 Αυγούστου 2022 13:51 107 KB 79
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8-2022 signed 8 Αυγούστου 2022 14:09 343 KB 80
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ SITE 10 Αυγούστου 2022 12:18 19 MB 69
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΙΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 12 Αυγούστου 2022 15:07 165 KB 74
213 19 Αυγούστου 2022 11:32 883 KB 81
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ SITE 30 Αυγούστου 2022 11:05 6 MB 75
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 19 Αυγούστου 2022 14:13 158 KB 77
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 23 Αυγούστου 2022 11:17 845 KB 143
6ΣΞ846ΜΚΑΟ-2Τ1 22_2022 Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ Τριμήνου 2021 24 Αυγούστου 2022 13:06 1.019 KB 93
65 25 Αυγούστου 2022 11:35 721 KB 83
ΩΔΣΥ46ΜΚΑΟ-5ΔΕ 23_2022 Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α Τριμήνου 2022 25 Αυγούστου 2022 11:59 1 MB 74
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9-2022 signed 29 Αυγούστου 2022 14:12 340 KB 66
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 11 Οκτωβρίου 2022 13:42 202 KB 72
προσκληση (ΑΑ) 17 Οκτωβρίου 2022 13:40 122 KB 66
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 29 Ιουλίου 2022 14:37 159 KB 76
προσκληση (ΑΑ) 15 Δεκεμβρίου 2022 15:34 108 KB 52
προσκληση (ΑΑ) 5 Δεκεμβρίου 2022 12:12 109 KB 55
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΛΗ 2022 (ΑΑ) 5 Δεκεμβρίου 2022 13:05 180 KB 64
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ SITE 7 Δεκεμβρίου 2022 13:05 13 MB 64
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 9 Δεκεμβρίου 2022 11:46 197 KB 41
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΑΑ) 15 Δεκεμβρίου 2022 13:59 156 KB 75
προσκληση ισολογισμος (ΑΑ) 15 Δεκεμβρίου 2022 14:49 116 KB 50
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (ΑΑ) 19 Δεκεμβρίου 2022 16:23 166 KB 51
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 3Η NOEMΒΡΙΟΥ 2022 (ΑΑ) 25 Νοεμβρίου 2022 15:08 177 KB 61
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ SITE 21 Δεκεμβρίου 2022 11:25 5 MB 62
Ψ77Γ46ΜΚΑΟ-ΦΒΤ 44_2022 Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου 2022 21 Δεκεμβρίου 2022 11:27 1 MB 45
103 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ- ΥΔΡΕΥΣΗΣ.ΑΡΔΕΥΣΗΣ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 22 Δεκεμβρίου 2022 10:08 51 KB 50
104 ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ 22 Δεκεμβρίου 2022 10:11 18 KB 56
105 ΤΕΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 22 Δεκεμβρίου 2022 10:12 15 KB 44
106 ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 22 Δεκεμβρίου 2022 10:14 28 KB 59
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 (ΑΑ) 28 Νοεμβρίου 2022 15:13 126 KB 63
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ SITE 25 Νοεμβρίου 2022 14:37 14 MB 81
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΙΤΗ OKΤΩΒΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 20 Οκτωβρίου 2022 13:23 169 KB 66
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ NOEMΒΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 4 Νοεμβρίου 2022 15:59 180 KB 56
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ SITE 25 Οκτωβρίου 2022 13:15 9 MB 62
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 27 Οκτωβρίου 2022 13:25 153 KB 60
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ SITE 1 Νοεμβρίου 2022 14:15 6 MB 69
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ (ΑΑ) 2 Νοεμβρίου 2022 14:54 163 KB 62
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΑΑ) 4 Νοεμβρίου 2022 11:10 151 KB 60
ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ 2022 4 Νοεμβρίου 2022 13:28 214 KB 65
96.ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 10 Νοεμβρίου 2022 15:39 596 KB 66
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ SITE 25 Νοεμβρίου 2022 14:32 13 MB 63
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 14 Νοεμβρίου 2022 11:17 202 KB 69
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12-2022 signed 14 Νοεμβρίου 2022 15:09 524 KB 57
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ NOEMΒΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 14 Νοεμβρίου 2022 15:47 185 KB 64
προσκληση τηλεδιασκεψη (ΑΑ) 16 Νοεμβρίου 2022 12:52 111 KB 77
311 18 Νοεμβρίου 2022 11:16 881 KB 60
94 24 Νοεμβρίου 2022 15:18 393 KB 59
ΑΦΙΣΑ ΠΛΑΓΙΑ 1 Αυγούστου 2022 11:54 654 KB 88
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ SITE 29 Ιουλίου 2022 12:24 14 MB 94
108 ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 22 Δεκεμβρίου 2022 10:17 15 KB 52
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 14_3_2022 28 Απριλίου 2022 10:23 92 KB 124
278922307_383460263653366_2482343986660982147_n 21 Απριλίου 2022 18:52 71 KB 99
9ΗΠ3Ω6Ζ-Θ2Λ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΔΑ (1) 28 Απριλίου 2022 09:12 2 MB 154
ΨΡΧΙΩ6Ζ-Λ02 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΔΑ (2) 28 Απριλίου 2022 09:12 973 KB 138
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1.2022 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 28 Απριλίου 2022 10:21 588 KB 194
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 12 - ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ 28 Απριλίου 2022 10:22 132 KB 128
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ7446 28 Απριλίου 2022 10:22 341 KB 152
97 ΟΡΘΗ 4 Μαΐου 2022 12:08 817 KB 99
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ SITE 2 20 Απριλίου 2022 11:57 56 MB 122
25 4 Μαΐου 2022 12:23 691 KB 104
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣΜΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 5 Μαΐου 2022 11:42 187 KB 101
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ 6 Μαΐου 2022 11:21 272 KB 198
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΙΟΥ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 12 Μαΐου 2022 14:01 178 KB 93
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5-2022 signed 13 Μαΐου 2022 12:50 522 KB 123
προσκληση (ΑΑ) 13 Μαΐου 2022 13:36 107 KB 99
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 21 Απριλίου 2022 12:10 199 KB 97
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΣΙΤΕ 1 20 Απριλίου 2022 11:58 10 MB 127
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 16 Μαΐου 2022 14:14 173 KB 135
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 30 Μαρτίου 2022 13:52 9 MB 179
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022_TELIKO 23 Μαρτίου 2022 10:44 163 KB 115
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΦΗΟ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 24 Μαρτίου 2022 12:59 11 KB 128
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΙΤΗ ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 24 Μαρτίου 2022 14:23 174 KB 120
προσκληση (ΑΑ) 24 Μαρτίου 2022 14:37 108 KB 112
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 28 Μαρτίου 2022 11:26 10 MB 138
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ SITE 29 Μαρτίου 2022 12:00 15 MB 121
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ SITE 31 Μαρτίου 2022 13:56 15 MB 132
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΙΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 15 Απριλίου 2022 15:11 187 KB 96
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 1 Απριλίου 2022 12:30 454 KB 134
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) (1) 1 Απριλίου 2022 12:48 171 KB 121
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ SITE 4 Απριλίου 2022 11:42 21 MB 219
προσκληση κατεπειγουσα (ΑΑ) 12 Απριλίου 2022 12:28 115 KB 125
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 14 Απριλίου 2022 13:07 187 KB 119
προσκληση (ΑΑ) 14 Απριλίου 2022 13:24 120 KB 124
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2022 (ΑΑ) 16 Μαΐου 2022 14:05 200 KB 115
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 17 Μαΐου 2022 12:06 479 KB 130
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ SITE 29 Ιουλίου 2022 12:17 14 MB 63
αναβολη μεταθεση συνεδριασης Δ.Σ (ΑΑ) 19 Ιουλίου 2022 13:31 157 KB 86
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6-2022 signed 7 Ιουλίου 2022 13:43 523 KB 93
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 7 Ιουλίου 2022 14:25 157 KB 95
Ορισμός Υπεύθυνου Ενεργειακών Υποδομών Εγκαταστάσεων Δήμου ΑκτίουΒόνιτσας 12 Ιουλίου 2022 12:19 362 KB 207
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (ΑΑ) 14 Ιουλίου 2022 14:14 119 KB 90
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 (ΑΑ) (3) 15 Ιουλίου 2022 12:09 200 KB 80
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 18 Ιουλίου 2022 14:00 156 KB 89
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Δ.Σ. (ΑΑ) 20 Ιουλίου 2022 13:22 157 KB 88
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ (ΑΑ) 1 Ιουλίου 2022 13:01 163 KB 81
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΟΥΛΙΟΣ (ΑΑ) 21 Ιουλίου 2022 11:19 163 KB 93
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 25 Ιουλίου 2022 14:26 154 KB 80
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ SITE 28 Ιουλίου 2022 13:11 6 MB 70
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2.2022 29 Ιουλίου 2022 09:10 612 KB 142
Παράρτημα-ΙΙ-απόφασης-41797 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2.2022 - ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.11013-29.7.2022 29 Ιουλίου 2022 09:10 343 KB 106
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου 29 Ιουλίου 2022 09:10 46 KB 150
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 1 Ιουλίου 2022 14:01 157 KB 81
προσκληση (ΑΑ) 1 Ιουλίου 2022 12:08 122 KB 84
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 17 Μαΐου 2022 12:06 294 KB 141
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 3 Ιουνίου 2022 13:59 165 KB 106
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 17 Μαΐου 2022 12:07 294 KB 137
προσκληση (ΑΑ) (1) 18 Μαΐου 2022 13:10 103 KB 103
προσκληση (ΑΑ) 26 Μαΐου 2022 13:40 110 KB 104
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 27 Μαΐου 2022 14:02 174 KB 103
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΑΑ) (1) 1 Ιουνίου 2022 10:33 155 KB 94
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ SITE 1 Ιουνίου 2022 12:37 22 MB 110
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 10 Ιουνίου 2022 12:44 200 KB 85
πρόσκληση για συμμετοχή στη 2η διαβούλευση ΣΒΑΚ 30 Ιουνίου 2022 14:02 146 KB 83
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ (ΑΑ) 10 Ιουνίου 2022 14:21 163 KB 100
προσκληση δια περιφορας (ΑΑ) 16 Ιουνίου 2022 12:35 111 KB 86
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6-2022 signed 16 Ιουνίου 2022 12:55 523 KB 87
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΙΤΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 17 Ιουνίου 2022 13:56 161 KB 97
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 27062022 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΑ) 24 Ιουνίου 2022 12:42 148 KB 106
κατεπειγουσα προσκληση (ΑΑ) 28 Ιουνίου 2022 14:38 118 KB 79
προσκληση (ΑΑ) 30 Ιουνίου 2022 11:32 119 KB 86
107 ΤΕΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 22 Δεκεμβρίου 2022 10:15 15 KB 41
109 ΤΕΛΟΣ ΤΑΠ 22 Δεκεμβρίου 2022 10:18 14 KB 47
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ SITE 2 17 Μαρτίου 2022 10:35 14 MB 148
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (2) 18 Μαΐου 2023 12:02 472 KB 37
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΑΠ 3 Μαΐου 2023 09:07 889 KB 31
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΑΙΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 8 Μαΐου 2023 14:30 154 KB 17
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ MAIOY 2023 (ΑΑ) 8 Μαΐου 2023 14:55 169 KB 20
87 11 Μαΐου 2023 14:24 2 MB 14
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 16 Μαΐου 2023 10:19 1 MB 22
ΣΟΧ 1.2023 18 Μαΐου 2023 12:01 684 KB 49
ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ 18 Μαΐου 2023 12:03 134 KB 33
60 26 Απριλίου 2023 13:59 383 KB 23
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ MAIOY 2023 (ΑΑ) 19 Μαΐου 2023 14:13 167 KB 12
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ_ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ SITE 19 Μαΐου 2023 17:59 1 MB 23
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
24 Μαΐου 2023 10:49 788 KB 8
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
24 Μαΐου 2023 10:50 558 KB 16
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
24 Μαΐου 2023 10:56 788 KB 21
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
26 Μαΐου 2023 09:53 362 KB 12
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ_2023_ 26 Απριλίου 2023 14:19 264 KB 23
61 26 Απριλίου 2023 12:37 307 KB 44
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
26 Μαΐου 2023 10:08 1 MB 4
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 866 KB 23
espd-request-v2 25 Απριλίου 2023 12:42 222 KB 29
espd-request-v2_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 89 KB 21
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 906 KB 23
ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ GOOGLE_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 309 KB 28
Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___240423 signed 25 Απριλίου 2023 12:42 37 KB 27
Περίληψη Διαύγεια (ΑΔΑ.Ψ8ΜΠΩ6Ζ-1ΨΚ) 25 Απριλίου 2023 12:42 1 MB 24
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 918 KB 22
23PROC012544150_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ 25 Απριλίου 2023 12:43 2 MB 21
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 382 KB 21
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ signed 25 Απριλίου 2023 12:42 854 KB 21
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 1 MB 19
ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΔΟΥ_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 198 KB 21
ΦΑΥ ΤΕΥΧΟΣ_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 1 MB 20
23PROC012544240_DIAKHRYJH_KHMDHS 25 Απριλίου 2023 12:43 2 MB 18
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
26 Μαΐου 2023 10:07 157 KB 5
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΑΑ) 26 Μαΐου 2023 11:20 122 KB 10
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-PROYPOLOGISMOS_signed 24 Απριλίου 2023 10:39 1 MB 17
4_ ΒΟΝ_ΚΜΕ_11_4_23_signed 7 Ιουνίου 2023 12:04 1 MB 3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 1.2023 6 Ιουνίου 2023 11:08 586 KB 8
01___ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ-Model 7 Ιουνίου 2023 12:03 1 MB 3
1Α_ΒΟΝ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_11_4_23_signed 7 Ιουνίου 2023 12:03 762 KB 3
02---ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ-Model 7 Ιουνίου 2023 12:03 1 MB 2
03---ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ-Model_signed 7 Ιουνίου 2023 12:03 1 MB 2
04---ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-Model_signed 7 Ιουνίου 2023 12:04 2 MB 2
05---ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ-Model_signed 7 Ιουνίου 2023 12:04 1 MB 2
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 (ΑΑ) 2 Ιουνίου 2023 14:46 161 KB 6
5_ ΒΟΝ_ΠΣΕ_11_04_23_signed 7 Ιουνίου 2023 12:04 564 KB 2
6Α_ΒΟΝ_ΤΙΜ_ΜΕΛ_11_04_23_signed 7 Ιουνίου 2023 12:04 1 MB 2
6Β_ΒΟΝ_ΤΙΜ ΛΕΙΤ_11_04_23_signed 7 Ιουνίου 2023 12:04 1 MB 2
7_ΒΟΝ_ΠΡΟΥΠ_11_4_23_signed 7 Ιουνίου 2023 12:04 1 MB 3
espd-request-v2.pdf_signed 7 Ιουνίου 2023 12:04 60 KB 2
espd-request-v2 7 Ιουνίου 2023 12:04 264 KB 3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ 1.2023 6 Ιουνίου 2023 11:07 596 KB 8
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ SIGNED 1 Ιουνίου 2023 11:47 1 MB 6
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3Η MAIOY 2023 (ΑΑ) 26 Μαΐου 2023 13:05 165 KB 6
ΤΕΥΧΟΣ ΦΑΥ_signed 1 Ιουνίου 2023 09:15 2 MB 7
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΙΟΥ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ (ΑΑ) 29 Μαΐου 2023 14:01 135 KB 10
espd-request-v2-3_signed 1 Ιουνίου 2023 09:15 89 KB 7
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΔΟ)_signed 1 Ιουνίου 2023 09:15 1 MB 10
Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___220523_signed 1 Ιουνίου 2023 09:15 73 KB 9
ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ(ΑΔΑ.6ΔΥΙΩ6Ζ-Κ58) 1 Ιουνίου 2023 09:15 2 MB 10
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed 1 Ιουνίου 2023 09:15 953 KB 11
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ αγροτικης οδοποια_signed 1 Ιουνίου 2023 09:16 2 MB 6
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 Ιουνίου 2023 11:47 162 KB 5
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ μελέτης χωρίς ανάλυση (με επιλογή γενικών όρων) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΙΤΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ signed 1 Ιουνίου 2023 09:16 981 KB 7
6ΚΔ2Ω6Ζ-ΔΒΖ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Ιουνίου 2023 11:46 1 MB 15
espd-request-v2 (AA) 1 Ιουνίου 2023 11:46 115 KB 9
espd-request-v2(1) 1 Ιουνίου 2023 11:46 221 KB 9
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ SIGNED 1 Ιουνίου 2023 11:46 390 KB 11
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 Ιουνίου 2023 11:46 716 KB 7
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ SIGNED 1 Ιουνίου 2023 11:47 908 KB 8
59 25 Απριλίου 2023 11:24 310 KB 17
Περίληψη_Διαύγεια(ΑΔΑ.ΨΘ1ΣΟΞΚΚ-ΛΘΑ)ΟΡΘΗ 24 Απριλίου 2023 10:38 1 MB 16
361 ΤΕΛΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 22 Δεκεμβρίου 2022 10:20 14 KB 57
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΑ) (1) 1 Μαρτίου 2023 11:43 133 KB 31
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3-2023 signed 8 Φεβρουαρίου 2023 15:38 363 KB 39
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 (ΑΑ) 10 Φεβρουαρίου 2023 13:56 165 KB 49
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 10 Φεβρουαρίου 2023 15:09 97 KB 40
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 13 Φεβρουαρίου 2023 16:18 128 KB 40
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. (ΑΑ) 14 Φεβρουαρίου 2023 13:37 132 KB 46
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 17 Φεβρουαρίου 2023 13:43 101 KB 41
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 (ΑΑ) 2 Μαρτίου 2023 15:51 164 KB 32
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 (ΑΑ) 30 Ιανουαρίου 2023 13:55 155 KB 40
ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023
8 Μαρτίου 2023 14:37 450 KB 63
19 10 Μαρτίου 2023 10:03 451 KB 30
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 (ΑΑ) (1) 10 Μαρτίου 2023 14:15 166 KB 43
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 10 Μαρτίου 2023 14:36 124 KB 40
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ SITE 13 Μαρτίου 2023 12:33 11 MB 27
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ SITE 13 Μαρτίου 2023 14:26 12 MB 44
22 1 Φεβρουαρίου 2023 13:16 880 KB 46
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2-2023 signed 20 Ιανουαρίου 2023 12:30 337 KB 44
32 15 Μαρτίου 2023 15:10 294 KB 41
2.2023 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 5 Ιανουαρίου 2023 10:49 623 KB 73
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 23 Δεκεμβρίου 2022 13:15 17 KB 44
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23 Δεκεμβρίου 2022 13:16 17 KB 42
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23 Δεκεμβρίου 2022 13:17 16 KB 56
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΑΑ) 29 Δεκεμβρίου 2022 14:10 142 KB 59
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11-2022 signed 4 Ιανουαρίου 2023 11:05 338 KB 44
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4 Ιανουαρίου 2023 12:49 283 KB 58
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1-2023 signed 5 Ιανουαρίου 2023 13:44 380 KB 55
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 (ΑΑ) 19 Ιανουαρίου 2023 13:47 160 KB 59
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 (ΑΑ) 5 Ιανουαρίου 2023 14:19 164 KB 87
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 9 Ιανουαρίου 2023 15:35 100 KB 47
προσκληση (ΑΑ) 16 Ιανουαρίου 2023 12:00 103 KB 44
6.ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 17 Ιανουαρίου 2023 11:21 620 KB 57
7.2023.Ορισμός άμισθου Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 17 Ιανουαρίου 2023 11:42 617 KB 55
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 19 Ιανουαρίου 2023 12:16 100 KB 46
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ SITE 14 Μαρτίου 2023 11:31 17 MB 26
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 17 Μαρτίου 2023 14:04 110 KB 38
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_signed 24 Απριλίου 2023 10:38 1 MB 25
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_SIGNED 24 Απριλίου 2023 09:45 1 MB 21
Ανακοίνωση Πυρκαγιές 2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 19 Απριλίου 2023 09:14 529 KB 23
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 (ΑΑ) 21 Απριλίου 2023 14:27 160 KB 34
espd-request-v2(2) 24 Απριλίου 2023 09:45 222 KB 27
espd-request-v2_signed 24 Απριλίου 2023 09:45 89 KB 24
XRONODIAGRAMMA_signed 24 Απριλίου 2023 09:45 759 KB 21
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ signed 24 Απριλίου 2023 09:45 988 KB 22
Περίληψη_Διαύγεια(ΑΔΑ.ΨΤΡΠΩ6Ζ-ΖΛ8) 24 Απριλίου 2023 09:45 1 MB 24
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 06-2023 signed 13 Απριλίου 2023 12:36 344 KB 20
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed 24 Απριλίου 2023 09:45 1.014 KB 20
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed 24 Απριλίου 2023 09:45 1 MB 27
espd-request-v2 24 Απριλίου 2023 10:38 224 KB 25
espd-request-v2_signed 24 Απριλίου 2023 10:38 91 KB 24
SYGGRAFH_signed 24 Απριλίου 2023 10:38 898 KB 23
Εντυπο οικονομικής προσφοράς_signed 24 Απριλίου 2023 10:38 1 MB 21
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 (ΑΑ) 13 Απριλίου 2023 12:54 329 KB 19
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΑ) 11 Απριλίου 2023 10:22 118 KB 25
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 (ΑΑ) (1) 17 Μαρτίου 2023 15:47 157 KB 30
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 24 Μαρτίου 2023 13:22 186 KB 29
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 17 Μαρτίου 2023 15:51 1 MB 47
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. (ΑΑ) 20 Μαρτίου 2023 14:43 114 KB 32
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 21 Μαρτίου 2023 09:39 3 MB 22
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΕΤΟΣ 2023 21 Μαρτίου 2023 09:45 754 KB 56
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4η Ο.Ε ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 (ΑΑ) 23 Μαρτίου 2023 15:18 163 KB 25
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕ ΟΜΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
23 Μαρτίου 2023 15:23 398 KB 43
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4-2023 signed 24 Μαρτίου 2023 14:32 366 KB 27
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 10 Απριλίου 2023 08:50 185 KB 21
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 28 Μαρτίου 2023 12:51 546 KB 27
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ (ΑΑ) 28 Μαρτίου 2023 13:04 132 KB 25
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 (ΑΑ) 31 Μαρτίου 2023 14:10 167 KB 24
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 (ΑΑ) 6 Απριλίου 2023 11:40 162 KB 21
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5-2023 signed 7 Απριλίου 2023 14:11 550 KB 24
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 7 Απριλίου 2023 14:33 118 KB 23
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 (ΑΑ) 7 Απριλίου 2023 14:55 169 KB 21
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 (ΑΑ) 21 Μαρτίου 2022 13:41 157 KB 154
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ SITE 2 17 Μαρτίου 2022 10:15 14 MB 91
logo me xrwma 1mikro 22 Σεπτεμβρίου 2020 10:24 70 KB 201
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 25 Μαΐου 2021 14:08 742 KB 232
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΗΙ 3962 14 Μαΐου 2021 12:37 637 KB 241
5143 17 Μαΐου 2021 13:03 286 KB 214
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 2021 20 Μαΐου 2021 12:15 42 KB 182
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 2021 20 Μαΐου 2021 14:14 42 KB 218
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24 Μαΐου 2021 12:31 958 KB 239
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΗΙ 8997 25 Μαΐου 2021 10:21 611 KB 187
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26 Μαΐου 2021 11:17 743 KB 244
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4-2021 12 Μαΐου 2021 14:27 573 KB 273
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26 Μαΐου 2021 13:24 743 KB 244
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ -ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 26 Μαΐου 2021 14:14 39 KB 272
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_signed 27 Μαΐου 2021 08:36 1 MB 214
134 27 Μαΐου 2021 12:55 886 KB 286
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ME 116183 28 Μαΐου 2021 10:44 588 KB 202
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28 Μαΐου 2021 13:48 561 KB 218
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΙΟΣ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 2021 14 Μαΐου 2021 09:48 834 KB 230
2021 5ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΑΙΟΥ 12 Μαΐου 2021 10:06 432 KB 215
2021 6ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2 Ιουνίου 2021 10:21 437 KB 189
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ME 140400 26 Απριλίου 2021 11:49 607 KB 244
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19 Απριλίου 2021 14:36 681 KB 287
Πρόσκληση 20 Απριλίου 2021 12:15 219 KB 237
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 22 Απριλίου 2021 13:38 329 KB 220
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2 22 Απριλίου 2021 13:44 348 KB 212
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΜ 59157 23 Απριλίου 2021 13:29 290 KB 231
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ME 116183 23 Απριλίου 2021 13:42 590 KB 254
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ME 140400 26 Απριλίου 2021 12:15 590 KB 276
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συντήρηση και Επισκευή Αυτοκινήτων 11 Μαΐου 2021 14:50 476 KB 224
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 2021 27 Απριλίου 2021 14:11 36 KB 276
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ελαστικών 27 Απριλίου 2021 14:31 500 KB 272
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 28 Απριλίου 2021 12:52 590 KB 288
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ 28 Απριλίου 2021 14:25 292 KB 261
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28 Απριλίου 2021 15:01 736 KB 381
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 6 Μαΐου 2021 12:05 295 KB 236
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 31 Μαΐου 2021 12:30 387 KB 223
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (1) 7 Ιουνίου 2021 10:34 38 KB 345
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 15 Απριλίου 2021 14:54 259 KB 259
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 2021 15 Ιουλίου 2021 10:07 834 KB 208
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 2 Ιουλίου 2021 13:38 543 KB 205
2021 7ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 5 Ιουλίου 2021 11:05 438 KB 184
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8 Ιουλίου 2021 12:19 459 KB 198
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7-2021 8 Ιουλίου 2021 14:25 340 KB 196
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8 Ιουλίου 2021 14:25 618 KB 264
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13 Ιουλίου 2021 13:23 333 KB 208
65 16 Ιουλίου 2021 11:55 262 KB 246
SITE 30 Ιουνίου 2021 10:12 16 MB 226
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 16 Ιουλίου 2021 12:48 309 KB 211
ΣΙΤΕ 22 Ιουλίου 2021 09:49 4 MB 219
ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22 Ιουλίου 2021 12:30 167 KB 204
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗ 26 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΑΑ) 22 Ιουλίου 2021 12:36 141 KB 209
προσκληση (ΑΑ) 22 Ιουλίου 2021 12:40 94 KB 158
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΠΡΩΤΗ Ο.Ε 22 Ιουλίου 2021 14:37 170 KB 206
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 30 Ιουνίου 2021 14:02 663 KB 228
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 28 Ιουνίου 2021 13:12 1 MB 237
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 7 Ιουνίου 2021 12:33 229 KB 270
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14 Ιουνίου 2021 14:49 226 KB 206
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 8 Ιουνίου 2021 13:21 35 KB 206
48 9 Ιουνίου 2021 11:57 461 KB 217
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10 Ιουνίου 2021 12:54 328 KB 256
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 10 Ιουνίου 2021 13:45 37 KB 192
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5-2021 11 Ιουνίου 2021 14:04 290 KB 206
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 2021 14 Ιουνίου 2021 13:03 23 KB 202
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6-2021 15 Ιουνίου 2021 14:26 344 KB 206
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 25 Ιουνίου 2021 13:12 600 KB 220
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΦΗΟ 2021 16 Ιουνίου 2021 12:35 38 KB 247
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για προμήθεια Προηγμένης / advanced ψηφιακής σφραγίδας εγγράφων) 16 Ιουνίου 2021 13:25 618 KB 217
2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΙΗΣ 18 Ιουνίου 2021 12:05 267 KB 240
6808 22 Ιουνίου 2021 14:23 597 KB 212
SITE 23 Ιουνίου 2021 13:04 7 MB 216
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΠΚ(1) (1) 25 Ιουνίου 2021 12:28 88 KB 220
20210406 Προδημοσίευση 3ης Προσκλησης Νέων Γεωργών 7 4 21 19 Απριλίου 2021 11:20 480 KB 209
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 15 Απριλίου 2021 14:17 411 KB 261
προσκληση ορθη επαναληψη (ΑΑ) 22 Ιουλίου 2021 14:42 96 KB 226
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ -ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΦΕΒ 23 Φεβρουαρίου 2021 13:20 39 KB 222
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 8 Φεβρουαρίου 2021 12:31 414 KB 254
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΗΙ 3729 10 Φεβρουαρίου 2021 14:51 608 KB 201
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 12 Φεβρουαρίου 2021 15:29 34 KB 173
2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 12 Φεβρουαρίου 2021 15:41 238 KB 215
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 12 Φεβρουαρίου 2021 15:46 35 KB 221
προσκληση 19 Φεβρουαρίου 2021 14:07 367 KB 329
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος KHI 8999 23 Φεβρουαρίου 2021 14:04 584 KB 220
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ME 116183 5 Φεβρουαρίου 2021 11:05 617 KB 204
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 (1) 23 Φεβρουαρίου 2021 14:10 21 KB 252
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-10 23 Φεβρουαρίου 2021 11:55 419 KB 226
2021 2ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 23 Φεβρουαρίου 2021 15:30 516 KB 235
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Δ. 25 Φεβρουαρίου 2021 11:55 1 MB 271
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΔ 25 Φεβρουαρίου 2021 11:55 1 MB 244
προσκληση 25 Φεβρουαρίου 2021 12:54 303 KB 233
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 2021 5 Φεβρουαρίου 2021 15:18 39 KB 374
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2 Φεβρουαρίου 2021 14:54 417 KB 324
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Δ. 25 Φεβρουαρίου 2021 13:01 1 MB 264
5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2021_signed 11 Ιανουαρίου 2021 21:59 844 KB 209
prosklisi_sep_deyteri_dia_periforas_2020 22 Σεπτεμβρίου 2020 12:52 35 KB 241
prosklisi_septemvrios_2020 22 Σεπτεμβρίου 2020 12:55 38 KB 292
ΩΜΝΣΩ6Ζ-Ε2Ω 22 Σεπτεμβρίου 2020 13:06 555 KB 286
Ψ6ΔΣΩ6Ζ-ΚΨΒ 22 Σεπτεμβρίου 2020 13:08 391 KB 327
Οργανόγραμμα 6 Ιανουαρίου 2021 20:00 373 KB 188
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 08_01_2020 (2) 11 Ιανουαρίου 2021 12:44 55 KB 193
ΣΒΑΚ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΜΟΝΙΜΩΝ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ-ΦΑΣΗ-Α-SurveyA1 12 Ιανουαρίου 2021 12:59 382 KB 179
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2021 1 Φεβρουαρίου 2021 15:01 36 KB 236
ΣΒΑΚ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΜΟΝΙΜΩΝ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ-ΦΑΣΗ-Α-SurveyA1 12 Ιανουαρίου 2021 12:58 275 KB 219
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 2021 15 Ιανουαρίου 2021 13:49 42 KB 311
προσκληση 15 Ιανουαρίου 2021 14:32 364 KB 290
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21 Ιανουαρίου 2021 13:33 296 KB 264
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1-2021 26 Ιανουαρίου 2021 15:02 166 KB 260
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2021 1 Φεβρουαρίου 2021 14:58 35 KB 183
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΔ 25 Φεβρουαρίου 2021 13:00 1 MB 253
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΔ 25 Φεβρουαρίου 2021 13:17 1 MB 338
SITE 13 Απριλίου 2021 14:11 12 MB 221
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΗΙ 3729 6 Απριλίου 2021 14:33 423 KB 221
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2 Απριλίου 2021 12:57 905 KB 252
2021 4ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2 Απριλίου 2021 13:49 432 KB 212
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 2021 5 Απριλίου 2021 11:54 834 KB 243
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ME 116183 6 Απριλίου 2021 09:48 604 KB 204
SITE 6 Απριλίου 2021 13:30 19 MB 248
site 6 Απριλίου 2021 13:41 18 MB 339
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ME 116183 7 Απριλίου 2021 14:09 599 KB 244
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ME 116183 26 Μαρτίου 2021 15:27 597 KB 257
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 9 Απριλίου 2021 11:37 391 KB 222
SITE 9 Απριλίου 2021 12:03 20 MB 223
προσκληση 9 Απριλίου 2021 12:56 976 KB 220
2021 4ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 12 Απριλίου 2021 12:56 494 KB 203
ορθή επάναληψη προσκλησης 13 Απριλίου 2021 12:03 847 KB 270
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ME 116183 13 Απριλίου 2021 13:48 694 KB 199
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2 Απριλίου 2021 10:36 682 KB 238
2846 24 Μαρτίου 2021 13:25 281 KB 261
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Δ. 25 Φεβρουαρίου 2021 13:18 1 MB 350
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ -ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3 Μαρτίου 2021 14:29 5 MB 277
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ελεγχος ΚΤΕΟ 26 Φεβρουαρίου 2021 12:19 603 KB 200
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26 Φεβρουαρίου 2021 13:58 269 KB 219
elstatapografi 26 Φεβρουαρίου 2021 15:25 2 MB 206
32-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 Μαρτίου 2021 13:52 883 KB 268
9-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 Μαρτίου 2021 13:55 714 KB 282
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 Μαρτίου 2021 14:20 555 KB 227
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ME 116183 4 Μαρτίου 2021 11:16 613 KB 192
SITE 23 Μαρτίου 2021 11:06 9 MB 256
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ SIGN 8 Μαρτίου 2021 12:17 1 MB 267
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ελαστικών 8 Μαρτίου 2021 15:29 606 KB 227
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8 Μαρτίου 2021 16:19 820 KB 212
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 12 Μαρτίου 2021 15:31 333 KB 342
3_2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18 Μαρτίου 2021 14:53 277 KB 258
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18 Μαρτίου 2021 15:00 635 KB 268
προσκληση 19 Μαρτίου 2021 14:40 276 KB 246
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΕ 22 Ιουλίου 2021 14:39 146 KB 177
προσκληση Δημοτικού Συμβουλίου κατεπειγουσα δια περιφορας (ΑΑ) 27 Ιουλίου 2021 12:18 99 KB 245
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4-2022 signed 15 Μαρτίου 2022 13:11 551 KB 117
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (14) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:20 137 KB 135
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (8) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:20 137 KB 164
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (9) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:20 137 KB 150
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (10) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:20 137 KB 136
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (11) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:20 137 KB 147
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (12) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:20 137 KB 169
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (13) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:20 137 KB 138
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (15) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:20 137 KB 140
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (6) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:19 137 KB 164
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 23 Δεκεμβρίου 2021 14:20 137 KB 131
dpk1747837 MASOYRAS (1) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:23 142 KB 155
dpk1747837 MASOYRAS (2) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:23 142 KB 155
dpk1747837 MASOYRAS (3) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:23 142 KB 146
dpk1747837 MASOYRAS (4) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:23 142 KB 148
dpk1747837 MASOYRAS (5) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:23 142 KB 152
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (7) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:20 137 KB 144
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (5) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:19 137 KB 159
dpk1747837 MASOYRAS (7) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:23 142 KB 166
145 14 Δεκεμβρίου 2021 12:47 284 KB 175
122 7 Δεκεμβρίου 2021 11:13 859 KB 170
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_covid 8 Δεκεμβρίου 2021 13:34 345 KB 169
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ_covid 8 Δεκεμβρίου 2021 13:34 731 KB 202
προσκληση (ΑΑ) 8 Δεκεμβρίου 2021 15:06 113 KB 171
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 8 Δεκεμβρίου 2021 15:31 38 KB 144
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 13 Δεκεμβρίου 2021 15:48 176 KB 213
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 (ΑΑ) 17 Δεκεμβρίου 2021 11:44 191 KB 146
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (4) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:19 137 KB 166
1ης Δημόσια Διαβούλευση ΣΒΑΚ Βόνιτσας 21 Δεκεμβρίου 2021 13:43 45 MB 171
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 22 Δεκεμβρίου 2021 11:13 11 MB 164
προσκληση (ΑΑ) 22 Δεκεμβρίου 2021 13:11 103 KB 158
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (1) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:19 137 KB 161
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (2) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:19 137 KB 152
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (3) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:19 137 KB 159
dpk1747837 MASOYRAS (6) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:23 142 KB 137
dpk1747837 MASOYRAS (8) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:23 142 KB 141
Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2 Δεκεμβρίου 2021 10:21 183 KB 167
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 (ΑΑ) 17 Φεβρουαρίου 2022 15:42 188 KB 176
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2-2022 signed 3 Φεβρουαρίου 2022 13:42 388 KB 139
10 9 Φεβρουαρίου 2022 12:01 820 KB 132
4 9 Φεβρουαρίου 2022 12:26 688 KB 136
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 (1) (ΑΑ) 11 Φεβρουαρίου 2022 12:27 143 KB 142
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3-2022 signed 16 Φεβρουαρίου 2022 11:28 339 KB 137
προσκληση (ΑΑ) 17 Φεβρουαρίου 2022 14:01 103 KB 142
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ SITE 18 Φεβρουαρίου 2022 14:51 14 MB 151
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ SITE 28 Ιανουαρίου 2022 12:38 56 MB 154
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 2022 (ΑΑ) 22 Φεβρουαρίου 2022 15:01 191 KB 122
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ SITE 23 Φεβρουαρίου 2022 11:52 3 MB 370
ειδικη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προυπολογισμος 2022 (ΑΑ) 4 Μαρτίου 2022 15:47 106 KB 121
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 4 Μαρτίου 2022 15:51 166 KB 116
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 η ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 11 Μαρτίου 2022 17:31 169 KB 123
TEYXH 14 Μαρτίου 2022 14:20 10 MB 127
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ 2 Φεβρουαρίου 2022 11:03 8 MB 169
προσκληση (ΑΑ) (1) 27 Ιανουαρίου 2022 15:48 126 KB 127
dpk1747837 MASOYRAS (9) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:24 142 KB 158
dpk1747837 MASOYRAS 23 Δεκεμβρίου 2021 14:24 142 KB 142
dpk1747837 MASOYRAS (10) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:24 142 KB 174
dpk1747837 MASOYRAS (11) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:24 142 KB 145
dpk1747837 MASOYRAS (12) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:24 142 KB 155
dpk1747837 MASOYRAS (13) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:24 142 KB 139
dpk1747837 MASOYRAS (14) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:24 142 KB 145
dpk1747837 MASOYRAS (15) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:24 142 KB 141
προσκληση (ΑΑ) 24 Δεκεμβρίου 2021 13:30 112 KB 158
προσκληση (ΑΑ) 27 Ιανουαρίου 2022 14:48 118 KB 126
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (ΑΑ) 24 Δεκεμβρίου 2021 13:41 167 KB 158
654Θ46ΜΚΑΟ-8Ψ5 49_2021 30 Δεκεμβρίου 2021 11:01 688 KB 144
60ΦΚ46ΜΚΑΟ-Θ07 50_2021 30 Δεκεμβρίου 2021 11:05 687 KB 156
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1-2022 signed 3 Ιανουαρίου 2022 14:48 472 KB 144
προσκληση εκλογής μελών ΔΣ ΟΕ ΕΠΖ 5 Ιανουαρίου 2022 13:42 115 KB 189
προσκληση (ΑΑ) 11 Ιανουαρίου 2022 13:21 121 KB 159
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 (ΑΑ) 27 Ιανουαρίου 2022 14:44 196 KB 141
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ SITE 6 Δεκεμβρίου 2021 15:19 19 MB 219
309 30 Νοεμβρίου 2021 12:15 823 KB 184
3η.προσκληση κατεπειγουσα δια περιφορασ (ΑΑ) 28 Ιουλίου 2021 14:42 99 KB 235
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 27 Αυγούστου 2021 14:22 947 KB 230
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 1.2021. 1pdf 24 Αυγούστου 2021 10:59 701 KB 367
ΤΕΥΧΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(SITE) 26 Αυγούστου 2021 13:12 8 MB 186
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 ΙΡΙΔ 26 Αυγούστου 2021 14:05 155 KB 170
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9-2021 26 Αυγούστου 2021 15:08 271 KB 166
SIGNED 27 Αυγούστου 2021 13:43 5 MB 171
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ(SIGNED) 27 Αυγούστου 2021 13:49 5 MB 164
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 27 Αυγούστου 2021 14:22 926 KB 215
67. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 20 Αυγούστου 2021 08:59 615 KB 160
228 30 Αυγούστου 2021 11:14 881 KB 170
74.Ορισμός Αντιδημάρχων και εκχώρηση αρμοδιοτήτων 1 Σεπτεμβρίου 2021 15:29 624 KB 235
75.Ορισμός άμισθου Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 1 Σεπτεμβρίου 2021 15:31 615 KB 168
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. (ΑΑ) 2 Σεπτεμβρίου 2021 12:59 93 KB 170
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 (ΑΑ) 8 Σεπτεμβρίου 2021 13:23 152 KB 157
88 8 Σεπτεμβρίου 2021 14:39 630 KB 161
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1.2021 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 24 Αυγούστου 2021 10:59 948 KB 751
65.Ορισμός Αντιδημάρχου και εκχώρηση αρμοδιοτήτων 20 Αυγούστου 2021 08:43 162 KB 186
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 16 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΑΑ) 15 Σεπτεμβρίου 2021 10:51 141 KB 146
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1.2021 13 Αυγούστου 2021 08:29 140 KB 471
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΑΑ) 29 Ιουλίου 2021 13:26 179 KB 209
ΨΦΙΘ46ΜΚΑΟ-5ΜΙ 14_2021 Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2020 4 Αυγούστου 2021 10:04 658 KB 186
ΨΞΗ646ΜΚΑΟ-1ΒΓ 17_2021 Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2021 4 Αυγούστου 2021 10:10 657 KB 170
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 (ΑΑ) 5 Αυγούστου 2021 12:31 174 KB 159
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΑΑ) 6 Αυγούστου 2021 14:32 168 KB 216
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (ΑΑ) 6 Αυγούστου 2021 14:36 88 KB 178
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου 13 Αυγούστου 2021 08:29 45 KB 305
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8-2021 19 Αυγούστου 2021 13:45 277 KB 191
Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης 13 Αυγούστου 2021 08:30 73 KB 237
site 18 Αυγούστου 2021 09:45 11 MB 157
Πρόσκληση σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 18 Αυγούστου 2021 10:15 108 KB 162
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 18 Αυγούστου 2021 14:02 157 KB 178
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19 Αυγούστου 2021 12:46 829 KB 211
προσκληση Δ.Σ. 19 Αυγούστου 2021 13:39 94 KB 174
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (ΑΑ) 14 Σεπτεμβρίου 2021 12:28 115 KB 160
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ -ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 16 Σεπτεμβρίου 2021 13:05 165 KB 164
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11_2021 signed 29 Νοεμβρίου 2021 15:14 358 KB 177
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 19 Νοεμβρίου 2021 12:49 117 KB 153
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 4 Νοεμβρίου 2021 15:24 168 KB 228
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 11 Νοεμβρίου 2021 10:05 755 KB 232
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 11 Νοεμβρίου 2021 10:05 2 MB 183
Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο δίκτυο φορέων ΣΒΑΚ 11 Νοεμβρίου 2021 14:02 16 KB 253
ΣΥΜΦΩΝΟ ΦΟΡΕΩΝ 11 Νοεμβρίου 2021 14:02 140 KB 220
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ (1) (ΑΑ) (1) 15 Νοεμβρίου 2021 14:52 119 KB 201
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΛΗ 19 Νοεμβρίου 2021 15:07 38 KB 203
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΣΕ SITE 25 Οκτωβρίου 2021 14:21 12 MB 224
προσκληση (ΑΑ) 19 Νοεμβρίου 2021 15:08 112 KB 210
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22 Νοεμβρίου 2021 08:58 131 KB 180
προσκληση (ΑΑ) 25 Νοεμβρίου 2021 14:03 155 KB 224
προσκληση (ΑΑ) 25 Νοεμβρίου 2021 15:44 108 KB 189
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 25 Νοεμβρίου 2021 15:44 168 KB 164
πρόσκληση για συμμετοχή διαβούλευση ΣΒΑΚ 26 Νοεμβρίου 2021 10:00 146 KB 164
98.Ανάθεση καθηκόντων άμισθου Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου Ακτίου-Βόνιτσας 4 Νοεμβρίου 2021 13:39 650 KB 274
94.Άμισθος Αντιδήμαρχος 25 Οκτωβρίου 2021 13:00 650 KB 163
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (ΑΑ) 20 Σεπτεμβρίου 2021 11:37 147 KB 168
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ_signed 24 Σεπτεμβρίου 2021 13:36 712 KB 215
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 20 Σεπτεμβρίου 2021 14:56 271 KB 149
SITE 21 Σεπτεμβρίου 2021 09:16 17 MB 156
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ ΠΚ_260821 21 Σεπτεμβρίου 2021 11:26 92 KB 158
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΕΩΝ ΠΚ_260821 21 Σεπτεμβρίου 2021 11:26 625 KB 214
Οδηγίες εγγραφής και σύνδεσης 21 Σεπτεμβρίου 2021 11:26 117 KB 168
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΕΩΝ ΠΚ_Β' 3701 21 Σεπτεμβρίου 2021 11:26 148 KB 274
προσκληση (ΑΑ) 24 Σεπτεμβρίου 2021 14:35 108 KB 155
93.Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 25 Οκτωβρίου 2021 12:58 619 KB 243
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΠΤ 28 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΑΑ) 24 Σεπτεμβρίου 2021 14:48 182 KB 181
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΑΑ) 27 Σεπτεμβρίου 2021 11:54 108 KB 169
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 8 Οκτωβρίου 2021 12:08 178 KB 153
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 15 Οκτωβρίου 2021 13:38 106 KB 178
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗ -ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 15 Οκτωβρίου 2021 13:44 151 KB 147
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΛΑΓΙΑΣ SITE 22 Οκτωβρίου 2021 13:14 21 MB 260
93.Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 25 Οκτωβρίου 2021 12:55 619 KB 115
ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ(ΑΔΑ.ΡΗΠΖΩ6Ζ-ΑΦ2) 7 Ιουνίου 2023 12:04 1 MB 3