Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Επισυναπτόμενα

Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις
Αίτηση για τη χορήγηση ληξιαρχικών πράξεων Γέννησης-Γάμου-Θανάτου 21 Σεπτεμβρίου 2020 11:37 38 KB 245
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 918 KB 97
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-PROYPOLOGISMOS_signed 24 Απριλίου 2023 10:39 1 MB 117
59 25 Απριλίου 2023 11:24 310 KB 163
espd-request-v2 25 Απριλίου 2023 12:42 222 KB 160
espd-request-v2_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 89 KB 96
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 906 KB 132
ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ GOOGLE_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 309 KB 171
Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___240423 signed 25 Απριλίου 2023 12:42 37 KB 112
Περίληψη Διαύγεια (ΑΔΑ.Ψ8ΜΠΩ6Ζ-1ΨΚ) 25 Απριλίου 2023 12:42 1 MB 100
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 866 KB 142
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 382 KB 90
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_signed 24 Απριλίου 2023 10:38 1 MB 125
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ signed 25 Απριλίου 2023 12:42 854 KB 88
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 1 MB 90
ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΔΟΥ_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 198 KB 98
ΦΑΥ ΤΕΥΧΟΣ_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 1 MB 151
23PROC012544240_DIAKHRYJH_KHMDHS 25 Απριλίου 2023 12:43 2 MB 143
23PROC012544150_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ 25 Απριλίου 2023 12:43 2 MB 148
61 26 Απριλίου 2023 12:37 307 KB 481
60 26 Απριλίου 2023 13:59 383 KB 101
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ_2023_ 26 Απριλίου 2023 14:19 264 KB 91
Περίληψη_Διαύγεια(ΑΔΑ.ΨΘ1ΣΟΞΚΚ-ΛΘΑ)ΟΡΘΗ 24 Απριλίου 2023 10:38 1 MB 130
Εντυπο οικονομικής προσφοράς_signed 24 Απριλίου 2023 10:38 1 MB 105
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΑΙΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 8 Μαΐου 2023 14:30 154 KB 93
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 (ΑΑ) 21 Απριλίου 2023 14:27 160 KB 186
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 (ΑΑ) 6 Απριλίου 2023 11:40 162 KB 157
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5-2023 signed 7 Απριλίου 2023 14:11 550 KB 108
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 7 Απριλίου 2023 14:33 118 KB 95
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 (ΑΑ) 7 Απριλίου 2023 14:55 169 KB 100
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 10 Απριλίου 2023 08:50 185 KB 91
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΑ) 11 Απριλίου 2023 10:22 118 KB 157
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 06-2023 signed 13 Απριλίου 2023 12:36 344 KB 95
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 (ΑΑ) 13 Απριλίου 2023 12:54 329 KB 89
Ανακοίνωση Πυρκαγιές 2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 19 Απριλίου 2023 09:14 529 KB 134
espd-request-v2(2) 24 Απριλίου 2023 09:45 222 KB 186
SYGGRAFH_signed 24 Απριλίου 2023 10:38 898 KB 162
espd-request-v2_signed 24 Απριλίου 2023 09:45 89 KB 128
XRONODIAGRAMMA_signed 24 Απριλίου 2023 09:45 759 KB 111
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ signed 24 Απριλίου 2023 09:45 988 KB 182
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_SIGNED 24 Απριλίου 2023 09:45 1 MB 93
Περίληψη_Διαύγεια(ΑΔΑ.ΨΤΡΠΩ6Ζ-ΖΛ8) 24 Απριλίου 2023 09:45 1 MB 137
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed 24 Απριλίου 2023 09:45 1.014 KB 163
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed 24 Απριλίου 2023 09:45 1 MB 107
espd-request-v2 24 Απριλίου 2023 10:38 224 KB 170
espd-request-v2_signed 24 Απριλίου 2023 10:38 91 KB 155
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΑΠ 3 Μαΐου 2023 09:07 889 KB 106
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ MAIOY 2023 (ΑΑ) 8 Μαΐου 2023 14:55 169 KB 99
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ (ΑΑ) 28 Μαρτίου 2023 13:04 132 KB 137
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 1.2023 6 Ιουνίου 2023 11:08 586 KB 132
espd-request-v2 (AA) 1 Ιουνίου 2023 11:46 115 KB 108
espd-request-v2(1) 1 Ιουνίου 2023 11:46 221 KB 171
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ SIGNED 1 Ιουνίου 2023 11:46 390 KB 161
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 Ιουνίου 2023 11:46 716 KB 88
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ SIGNED 1 Ιουνίου 2023 11:47 908 KB 102
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 Ιουνίου 2023 11:47 162 KB 74
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ SIGNED 1 Ιουνίου 2023 11:47 1 MB 162
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 (ΑΑ) 2 Ιουνίου 2023 14:46 161 KB 158
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ 1.2023 6 Ιουνίου 2023 11:07 596 KB 141
01___ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ-Model 7 Ιουνίου 2023 12:03 1 MB 95
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ μελέτης χωρίς ανάλυση (με επιλογή γενικών όρων) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΙΤΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ signed 1 Ιουνίου 2023 09:16 981 KB 101
1Α_ΒΟΝ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_11_4_23_signed 7 Ιουνίου 2023 12:03 762 KB 140
02---ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ-Model 7 Ιουνίου 2023 12:03 1 MB 162
03---ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ-Model_signed 7 Ιουνίου 2023 12:03 1 MB 117
04---ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-Model_signed 7 Ιουνίου 2023 12:04 2 MB 178
4_ ΒΟΝ_ΚΜΕ_11_4_23_signed 7 Ιουνίου 2023 12:04 1 MB 200
05---ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ-Model_signed 7 Ιουνίου 2023 12:04 1 MB 102
5_ ΒΟΝ_ΠΣΕ_11_04_23_signed 7 Ιουνίου 2023 12:04 564 KB 90
6Α_ΒΟΝ_ΤΙΜ_ΜΕΛ_11_04_23_signed 7 Ιουνίου 2023 12:04 1 MB 148
6Β_ΒΟΝ_ΤΙΜ ΛΕΙΤ_11_04_23_signed 7 Ιουνίου 2023 12:04 1 MB 153
6ΚΔ2Ω6Ζ-ΔΒΖ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Ιουνίου 2023 11:46 1 MB 99
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ αγροτικης οδοποια_signed 1 Ιουνίου 2023 09:16 2 MB 153
87 11 Μαΐου 2023 14:24 2 MB 143
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
26 Μαΐου 2023 09:53 362 KB 188
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 16 Μαΐου 2023 10:19 1 MB 266
ΣΟΧ 1.2023 18 Μαΐου 2023 12:01 684 KB 153
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (2) 18 Μαΐου 2023 12:02 472 KB 115
ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ 18 Μαΐου 2023 12:03 134 KB 121
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ MAIOY 2023 (ΑΑ) 19 Μαΐου 2023 14:13 167 KB 94
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ_ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ SITE 19 Μαΐου 2023 17:59 1 MB 260
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
24 Μαΐου 2023 10:49 788 KB 60
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
24 Μαΐου 2023 10:50 558 KB 184
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
24 Μαΐου 2023 10:56 788 KB 110
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
26 Μαΐου 2023 10:07 157 KB 133
ΤΕΥΧΟΣ ΦΑΥ_signed 1 Ιουνίου 2023 09:15 2 MB 87
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
26 Μαΐου 2023 10:08 1 MB 162
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΑΑ) 26 Μαΐου 2023 11:20 122 KB 161
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3Η MAIOY 2023 (ΑΑ) 26 Μαΐου 2023 13:05 165 KB 98
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΙΟΥ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ (ΑΑ) 29 Μαΐου 2023 14:01 135 KB 141
espd-request-v2-3_signed 1 Ιουνίου 2023 09:15 89 KB 154
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΔΟ)_signed 1 Ιουνίου 2023 09:15 1 MB 133
Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___220523_signed 1 Ιουνίου 2023 09:15 73 KB 197
ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ(ΑΔΑ.6ΔΥΙΩ6Ζ-Κ58) 1 Ιουνίου 2023 09:15 2 MB 196
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed 1 Ιουνίου 2023 09:15 953 KB 97
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 (ΑΑ) 31 Μαρτίου 2023 14:10 167 KB 146
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 28 Μαρτίου 2023 12:51 546 KB 147
espd-request-v2.pdf_signed 7 Ιουνίου 2023 12:04 60 KB 168
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΛΗ 2022 (ΑΑ) 5 Δεκεμβρίου 2022 13:05 180 KB 134
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ NOEMΒΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 14 Νοεμβρίου 2022 15:47 185 KB 197
προσκληση τηλεδιασκεψη (ΑΑ) 16 Νοεμβρίου 2022 12:52 111 KB 149
311 18 Νοεμβρίου 2022 11:16 881 KB 124
94 24 Νοεμβρίου 2022 15:18 393 KB 140
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ SITE 25 Νοεμβρίου 2022 14:32 13 MB 169
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ SITE 25 Νοεμβρίου 2022 14:37 14 MB 145
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 3Η NOEMΒΡΙΟΥ 2022 (ΑΑ) 25 Νοεμβρίου 2022 15:08 177 KB 181
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 (ΑΑ) 28 Νοεμβρίου 2022 15:13 126 KB 138
προσκληση (ΑΑ) 5 Δεκεμβρίου 2022 12:12 109 KB 119
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ SITE 7 Δεκεμβρίου 2022 13:05 13 MB 127
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 14 Νοεμβρίου 2022 11:17 202 KB 194
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 9 Δεκεμβρίου 2022 11:46 197 KB 89
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΑΑ) 15 Δεκεμβρίου 2022 13:59 156 KB 210
προσκληση ισολογισμος (ΑΑ) 15 Δεκεμβρίου 2022 14:49 116 KB 159
προσκληση (ΑΑ) 15 Δεκεμβρίου 2022 15:34 108 KB 116
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (ΑΑ) 19 Δεκεμβρίου 2022 16:23 166 KB 114
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ SITE 21 Δεκεμβρίου 2022 11:25 5 MB 133
Ψ77Γ46ΜΚΑΟ-ΦΒΤ 44_2022 Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου 2022 21 Δεκεμβρίου 2022 11:27 1 MB 111
103 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ- ΥΔΡΕΥΣΗΣ.ΑΡΔΕΥΣΗΣ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 22 Δεκεμβρίου 2022 10:08 51 KB 116
104 ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ 22 Δεκεμβρίου 2022 10:11 18 KB 139
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12-2022 signed 14 Νοεμβρίου 2022 15:09 524 KB 127
96.ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 10 Νοεμβρίου 2022 15:39 596 KB 206
106 ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 22 Δεκεμβρίου 2022 10:14 28 KB 122
προσκληση κατεπειγουσα (ΑΑ) 10 Οκτωβρίου 2022 11:34 113 KB 137
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΙΤΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 22 Σεπτεμβρίου 2022 15:04 156 KB 148
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 26 Σεπτεμβρίου 2022 12:52 123 KB 145
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 26 Σεπτεμβρίου 2022 13:24 450 KB 177
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΑΑ) 29 Σεπτεμβρίου 2022 12:13 157 KB 151
προσκληση (ΑΑ) (1) 29 Σεπτεμβρίου 2022 12:28 109 KB 142
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 30 Σεπτεμβρίου 2022 14:58 162 KB 135
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΑ) 5 Οκτωβρίου 2022 09:21 152 KB 182
6Δ4Ι46ΜΚΑΟ-24Ψ 38_2022 Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου 2022 7 Οκτωβρίου 2022 10:54 1 MB 140
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10-2022 signed 7 Οκτωβρίου 2022 14:03 337 KB 117
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 11 Οκτωβρίου 2022 13:42 202 KB 196
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ NOEMΒΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 4 Νοεμβρίου 2022 15:59 180 KB 198
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΕΥΤΕΡΗ (ΑΑ) 13 Οκτωβρίου 2022 11:27 153 KB 208
προσκληση (ΑΑ) 17 Οκτωβρίου 2022 13:40 122 KB 148
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΙΤΗ OKΤΩΒΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 20 Οκτωβρίου 2022 13:23 169 KB 170
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ SITE 25 Οκτωβρίου 2022 13:15 9 MB 196
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 27 Οκτωβρίου 2022 13:25 153 KB 177
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ SITE 1 Νοεμβρίου 2022 14:15 6 MB 134
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ (ΑΑ) 2 Νοεμβρίου 2022 14:54 163 KB 189
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΑΑ) 4 Νοεμβρίου 2022 11:10 151 KB 125
ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ 2022 4 Νοεμβρίου 2022 13:28 214 KB 129
105 ΤΕΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 22 Δεκεμβρίου 2022 10:12 15 KB 151
107 ΤΕΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 22 Δεκεμβρίου 2022 10:15 15 KB 108
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4-2023 signed 24 Μαρτίου 2023 14:32 366 KB 160
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ SITE 14 Μαρτίου 2023 11:31 17 MB 134
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 17 Φεβρουαρίου 2023 13:43 101 KB 113
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΑ) (1) 1 Μαρτίου 2023 11:43 133 KB 100
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 (ΑΑ) 2 Μαρτίου 2023 15:51 164 KB 113
ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023
8 Μαρτίου 2023 14:37 450 KB 160
19 10 Μαρτίου 2023 10:03 451 KB 109
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 (ΑΑ) (1) 10 Μαρτίου 2023 14:15 166 KB 112
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 10 Μαρτίου 2023 14:36 124 KB 170
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ SITE 13 Μαρτίου 2023 12:33 11 MB 69
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ SITE 13 Μαρτίου 2023 14:26 12 MB 110
32 15 Μαρτίου 2023 15:10 294 KB 183
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 13 Φεβρουαρίου 2023 16:18 128 KB 211
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 17 Μαρτίου 2023 14:04 110 KB 116
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 (ΑΑ) (1) 17 Μαρτίου 2023 15:47 157 KB 99
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 17 Μαρτίου 2023 15:51 1 MB 144
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. (ΑΑ) 20 Μαρτίου 2023 14:43 114 KB 111
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 21 Μαρτίου 2023 09:39 3 MB 175
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΕΤΟΣ 2023 21 Μαρτίου 2023 09:45 754 KB 181
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4η Ο.Ε ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 (ΑΑ) 23 Μαρτίου 2023 15:18 163 KB 115
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕ ΟΜΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
23 Μαρτίου 2023 15:23 398 KB 116
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 24 Μαρτίου 2023 13:22 186 KB 169
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. (ΑΑ) 14 Φεβρουαρίου 2023 13:37 132 KB 121
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 10 Φεβρουαρίου 2023 15:09 97 KB 178
108 ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 22 Δεκεμβρίου 2022 10:17 15 KB 116
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1-2023 signed 5 Ιανουαρίου 2023 13:44 380 KB 114
109 ΤΕΛΟΣ ΤΑΠ 22 Δεκεμβρίου 2022 10:18 14 KB 169
361 ΤΕΛΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 22 Δεκεμβρίου 2022 10:20 14 KB 132
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 23 Δεκεμβρίου 2022 13:15 17 KB 110
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23 Δεκεμβρίου 2022 13:16 17 KB 112
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23 Δεκεμβρίου 2022 13:17 16 KB 122
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΑΑ) 29 Δεκεμβρίου 2022 14:10 142 KB 192
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11-2022 signed 4 Ιανουαρίου 2023 11:05 338 KB 119
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4 Ιανουαρίου 2023 12:49 283 KB 127
2.2023 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 5 Ιανουαρίου 2023 10:49 623 KB 139
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 (ΑΑ) 5 Ιανουαρίου 2023 14:19 164 KB 235
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 (ΑΑ) 10 Φεβρουαρίου 2023 13:56 165 KB 186
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 9 Ιανουαρίου 2023 15:35 100 KB 119
προσκληση (ΑΑ) 16 Ιανουαρίου 2023 12:00 103 KB 110
6.ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 17 Ιανουαρίου 2023 11:21 620 KB 126
7.2023.Ορισμός άμισθου Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 17 Ιανουαρίου 2023 11:42 617 KB 130
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 19 Ιανουαρίου 2023 12:16 100 KB 147
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 (ΑΑ) 19 Ιανουαρίου 2023 13:47 160 KB 127
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2-2023 signed 20 Ιανουαρίου 2023 12:30 337 KB 109
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 (ΑΑ) 30 Ιανουαρίου 2023 13:55 155 KB 119
22 1 Φεβρουαρίου 2023 13:16 880 KB 118
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3-2023 signed 8 Φεβρουαρίου 2023 15:38 363 KB 115
7_ΒΟΝ_ΠΡΟΥΠ_11_4_23_signed 7 Ιουνίου 2023 12:04 1 MB 108
espd-request-v2 7 Ιουνίου 2023 12:04 264 KB 90
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 9 Σεπτεμβρίου 2022 14:16 178 KB 237
124 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (3) 5 Δεκεμβρίου 2023 12:12 25 KB 95
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ SITE 27 Νοεμβρίου 2023 11:17 10 MB 128
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΑΑ) 29 Νοεμβρίου 2023 14:59 103 KB 99
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 2023 (ΑΑ) 29 Νοεμβρίου 2023 15:02 169 KB 98
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΑΑ) 30 Νοεμβρίου 2023 12:05 106 KB 103
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ_page-0001 1 Δεκεμβρίου 2023 12:44 96 KB 119
Πρόσκληση-Δημάρχου-για-ορκωμοσία-αιρετών- 1 Δεκεμβρίου 2023 12:49 931 KB 95
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16-2023 signed 4 Δεκεμβρίου 2023 13:59 341 KB 94
120 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (1) 5 Δεκεμβρίου 2023 12:07 29 KB 93
122 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (3) (1) 5 Δεκεμβρίου 2023 12:10 34 KB 93
126 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (3) 5 Δεκεμβρίου 2023 12:14 28 KB 88
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15-2023 signed 6 Νοεμβρίου 2023 14:34 337 KB 130
128 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5 Δεκεμβρίου 2023 12:16 28 KB 101
130 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (3) 5 Δεκεμβρίου 2023 12:18 28 KB 94
132 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (1) 5 Δεκεμβρίου 2023 12:19 25 KB 82
134 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5 Δεκεμβρίου 2023 12:20 25 KB 102
136 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (3) (1) 5 Δεκεμβρίου 2023 12:22 26 KB 96
138 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5 Δεκεμβρίου 2023 12:23 25 KB 94
140 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (1) 5 Δεκεμβρίου 2023 12:24 25 KB 103
140 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (1) 5 Δεκεμβρίου 2023 12:25 25 KB 87
142 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (4) (1) 5 Δεκεμβρίου 2023 12:27 25 KB 91
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. 2023 (ΑΑ) 16 Νοεμβρίου 2023 15:41 167 KB 120
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. 2023 (ΑΑ) 6 Νοεμβρίου 2023 13:57 167 KB 65
146 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (5) (1) 5 Δεκεμβρίου 2023 12:35 26 KB 97
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 5 Οκτωβρίου 2023 10:19 115 KB 112
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Δ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 2023 (ΑΑ) (1) 19 Σεπτεμβρίου 2023 12:03 159 KB 88
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ SITE 19 Σεπτεμβρίου 2023 12:44 10 MB 79
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13-2023 signed 22 Σεπτεμβρίου 2023 12:41 442 KB 100
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜ. 2023 (ΑΑ) 25 Σεπτεμβρίου 2023 14:40 178 KB 112
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 08.10.2023 (ΑΑ) 26 Σεπτεμβρίου 2023 12:44 1 MB 147
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ (ΑΑ) 26 Σεπτεμβρίου 2023 13:37 115 KB 95
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 08.10.2023 (ΑΑ) 26 Σεπτεμβρίου 2023 14:01 1 MB 185
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ) (ΑΑ) 29 Σεπτεμβρίου 2023 13:21 117 KB 122
3η προσκληση (ΑΑ) 2 Οκτωβρίου 2023 12:41 117 KB 183
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 11 Οκτωβρίου 2023 15:17 53 KB 163
23PROC013668655_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΗΜΔΗΣ 30 Οκτωβρίου 2023 14:17 237 KB 71
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ 11 Οκτωβρίου 2023 15:17 57 KB 240
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΨΗΦΩΝ 11 Οκτωβρίου 2023 15:17 392 KB 301
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Για τις επαναληπτικές Δημοτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023 12 Οκτωβρίου 2023 10:45 441 KB 87
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. 2023 (ΑΑ) 20 Οκτωβρίου 2023 14:10 173 KB 66
ΟΡΘΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. 2023 20 Οκτωβρίου 2023 20:22 441 KB 85
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14-2023 signed 24 Οκτωβρίου 2023 12:41 338 KB 65
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΧΙΝΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΒΑΡΑΚΙΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΚΙΝΑ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΙΒΑΡΑΚΙΑ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ
26 Οκτωβρίου 2023 08:41 508 KB 71
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΑΑ) 27 Οκτωβρίου 2023 13:52 135 KB 63
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΑΑ) 27 Οκτωβρίου 2023 14:07 141 KB 82
144 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (5) 5 Δεκεμβρίου 2023 12:29 25 KB 102
148 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (3) 5 Δεκεμβρίου 2023 12:37 29 KB 87
EPISTOLH ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΟΧΕ ΛΑΙΣ (ΑΑ) 18 Σεπτεμβρίου 2023 09:07 93 KB 94
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ Δ.Ε ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 (ΑΑ) 19 Ιανουαρίου 2024 15:57 160 KB 58
1.ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 2 Ιανουαρίου 2024 14:14 857 KB 110
2.ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 2 Ιανουαρίου 2024 15:18 792 KB 74
5.ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2 Ιανουαρίου 2024 15:25 799 KB 72
6.Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου ΑΔΕΣΠΟΤΑκαι μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 2 Ιανουαρίου 2024 15:29 633 KB 79
13.Εξουσιοδότηση υπογραφών στους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων 5 Ιανουαρίου 2024 16:11 273 KB 73
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 (ΑΑ) 8 Ιανουαρίου 2024 15:41 171 KB 109
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11 Ιανουαρίου 2024 11:25 261 KB 67
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 11 Ιανουαρίου 2024 13:58 115 KB 100
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 15 Ιανουαρίου 2024 15:28 755 KB 54
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 26 Ιανουαρίου 2024 13:16 111 KB 56
Πρόσκληση-συμβούλου-επιτυχόντος-συνδυασμού-για-εκλογή-μελών-Προεδρείου-Δημοτικού-Συμβουλίου-και-μελών-της-Δημοτικής-Επιτροπής-1 (1) 29 Δεκεμβρίου 2023 11:54 926 KB 79
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΕΛΗ 2024 (ΑΑ) 29 Ιανουαρίου 2024 15:55 160 KB 52
20 1 Φεβρουαρίου 2024 13:03 979 KB 28
36 1 Φεβρουαρίου 2024 13:17 760 KB 36
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 5 Φεβρουαρίου 2024 12:56 109 KB 45
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 (ΑΑ) 9 Φεβρουαρίου 2024 15:38 162 KB 26
καρναβαλι 13 Φεβρουαρίου 2024 14:58 730 KB 27
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 1 13 Φεβρουαρίου 2024 15:00 129 KB 29
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13 Φεβρουαρίου 2024 15:26 578 KB 24
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΑΑ) 16 Φεβρουαρίου 2024 11:08 106 KB 26
2024.1.ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 2 Ιανουαρίου 2024 13:52 846 KB 64
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 27122023 (ΑΑ) 27 Δεκεμβρίου 2023 14:10 138 KB 83
150 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (3) 5 Δεκεμβρίου 2023 12:42 28 KB 91
Πρόσκληση-Δημάρχου-για-ορκωμοσία-αιρετών- 15 Δεκεμβρίου 2023 15:10 968 KB 81
152 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (1) (3) 5 Δεκεμβρίου 2023 12:46 30 KB 96
154 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5 Δεκεμβρίου 2023 12:47 29 KB 101
156 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (4) 5 Δεκεμβρίου 2023 12:50 25 KB 64
158 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (3) 5 Δεκεμβρίου 2023 12:55 27 KB 100
160 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (3) 5 Δεκεμβρίου 2023 12:57 31 KB 101
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 5 Δεκεμβρίου 2023 14:05 108 KB 101
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. 2023 (ΑΑ) 8 Δεκεμβρίου 2023 13:21 163 KB 85
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 2023 (4) (1) (ΑΑ) 11 Δεκεμβρίου 2023 12:27 163 KB 99
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΑΑ) 15 Δεκεμβρίου 2023 14:39 110 KB 86
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΑΑ) 15 Δεκεμβρίου 2023 16:18 166 KB 83
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΑΑ) 23 Δεκεμβρίου 2023 19:29 167 KB 95
162 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (13) 18 Δεκεμβρίου 2023 13:15 26 KB 81
164 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (3) 18 Δεκεμβρίου 2023 13:23 66 KB 85
166 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (1) (1) 18 Δεκεμβρίου 2023 13:28 26 KB 83
168 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (12) (1) 18 Δεκεμβρίου 2023 13:32 26 KB 76
170 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (12) 18 Δεκεμβρίου 2023 13:34 26 KB 77
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 18 Δεκεμβρίου 2023 14:53 100 KB 80
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ. 2023 (ΑΑ) 18 Δεκεμβρίου 2023 15:08 160 KB 81
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΑΑ) 19 Δεκεμβρίου 2023 19:25 109 KB 91
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΑΑ) 19 Δεκεμβρίου 2023 19:42 167 KB 99
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΧΕ ΒΟΝΑΜ 18 Σεπτεμβρίου 2023 09:07 22 KB 95
EPISTOLH +ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ _ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 6_9_2023_ορθη 18 Σεπτεμβρίου 2023 09:06 36 KB 94
ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ(ΑΔΑ.ΡΗΠΖΩ6Ζ-ΑΦ2) 7 Ιουνίου 2023 12:04 1 MB 92
TR1_signed 2 Αυγούστου 2023 21:10 2 MB 117
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ τακτικη 2η ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 (ΑΑ) 20 Ιουλίου 2023 14:25 161 KB 199
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 20 Ιουλίου 2023 14:36 153 KB 150
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2.2023 28 Ιουλίου 2023 11:16 545 KB 149
Παράρτημα-ΙΙ-απόφασης-41797 28 Ιουλίου 2023 11:16 357 KB 169
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου 28 Ιουλίου 2023 11:17 45 KB 145
149 1 Αυγούστου 2023 10:33 841 KB 159
132 1 Αυγούστου 2023 10:48 639 KB 190
ΕΛ3_signed 2 Αυγούστου 2023 21:10 2 MB 125
ΕΛ2_signed 2 Αυγούστου 2023 21:10 2 MB 108
M2_signed 2 Αυγούστου 2023 21:10 1 MB 136
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2023 (4) (1) (ΑΑ) (1) 17 Ιουλίου 2023 13:17 146 KB 190
KO-1_signed 2 Αυγούστου 2023 21:10 1.019 KB 189
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 (ΑΑ) 4 Αυγούστου 2023 13:20 165 KB 141
OΡΘΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 4 Αυγούστου 2023 14:27 41 KB 177
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11-2023 signed 4 Αυγούστου 2023 15:05 346 KB 102
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΑΑ) 10 Αυγούστου 2023 13:08 104 KB 101
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΑΑ) 14 Αυγούστου 2023 11:02 133 KB 101
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 14 Αυγούστου 2023 14:15 225 KB 156
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 – Δήμος Ακτίου Βόνιτσας 17 Αυγούστου 2023 14:34 940 KB 223
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 21 Αυγούστου 2023 13:43 185 KB 129
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
18 Ιουλίου 2023 10:18 166 KB 178
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 2023 (ΑΑ) 13 Ιουλίου 2023 10:38 182 KB 180
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΟΧ 2.2023 ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 22 Αυγούστου 2023 13:24 610 KB 123
espd-request-v2 _SIGNED 19 Ιουνίου 2023 11:08 115 KB 148
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΚ ΠΟΓΩΝΙΑΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
9 Ιουνίου 2023 11:45 1 MB 118
9ΓΥΣΩ6Ζ-0Η0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΚΕΠΑΣΤΟΣ ΛΟΦΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
9 Ιουνίου 2023 11:48 188 KB 211
ΨΚ20Ω6Ζ-ΥΨΞ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ
9 Ιουνίου 2023 11:50 250 KB 170
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 (4) (1) (ΑΑ) 9 Ιουνίου 2023 14:11 155 KB 101
79 12 Ιουνίου 2023 11:19 2 MB 102
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 08-2023 signed 14 Ιουνίου 2023 11:54 343 KB 102
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 (ΑΑ) 15 Ιουνίου 2023 14:08 164 KB 119
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ για τις γενικές βουλευτικές εκλογές στις 25.06.2023 19 Ιουνίου 2023 09:29 1 MB 263
_ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ_ΤΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤ ΧΥΤΑ 3ΗΣ_signed 19 Ιουνίου 2023 11:08 777 KB 112
espd-request-v2 19 Ιουνίου 2023 11:08 222 KB 163
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 (ΑΑ) 7 Ιουλίου 2023 14:09 171 KB 160
Services_Financial_Proposal_Ar_160623_signed 19 Ιουνίου 2023 11:08 96 KB 153
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ(ΑΔΑ.6Θ95Ω6Ζ-1ΣΒ) 19 Ιουνίου 2023 11:08 2 MB 97
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ (ΑΑ) 22 Ιουνίου 2023 09:08 133 KB 150
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ
23 Ιουνίου 2023 12:09 248 KB 110
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 26 Ιουνίου 2023 14:20 139 KB 144
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ Δ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 2023 (ΑΑ) 28 Ιουνίου 2023 13:16 172 KB 140
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 09-2023 signed 29 Ιουνίου 2023 11:08 341 KB 155
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ Δ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 2023 (ΑΑ) 4 Ιουλίου 2023 11:52 169 KB 97
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10-2023 signed 5 Ιουλίου 2023 14:42 342 KB 126
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
21 Αυγούστου 2023 13:55 185 KB 166
0_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed 23 Αυγούστου 2023 09:25 1 MB 172
23PROC013396964_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΚΗΜΔΗΣ 13 Σεπτεμβρίου 2023 10:50 404 KB 226
espd-request-v2_signed 5 Σεπτεμβρίου 2023 12:56 115 KB 170
ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ(ΑΔΑ.9ΩΔΔΩ6Ζ-ΠΔΘ) 29 Αυγούστου 2023 11:02 1 MB 103
Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα Δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% έτους 2020 Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα Δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% έτους 2020
1 Σεπτεμβρίου 2023 10:31 445 KB 145
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12-2023 signed 1 Σεπτεμβρίου 2023 11:34 336 KB 155
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 1 Σεπτεμβρίου 2023 13:14 111 KB 177
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (ΑΑ) 1 Σεπτεμβρίου 2023 13:43 164 KB 153
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 (4) (1) (ΑΑ) 4 Σεπτεμβρίου 2023 11:13 151 KB 242
23PROC013316259_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ 5 Σεπτεμβρίου 2023 12:56 2 MB 120
23PROC013316955_ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ 5 Σεπτεμβρίου 2023 12:56 2 MB 103
espd-request-v2 5 Σεπτεμβρίου 2023 12:56 222 KB 88
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_SIGNED 5 Σεπτεμβρίου 2023 12:56 841 KB 105
espd-request-v2_SIGNED 29 Αυγούστου 2023 11:02 116 KB 103
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ.6Δ3ΧΩ6Ζ-Ε72) 5 Σεπτεμβρίου 2023 12:56 1 MB 169
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_SIGNED 5 Σεπτεμβρίου 2023 12:56 863 KB 133
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_SIGNED 5 Σεπτεμβρίου 2023 12:56 956 KB 164
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_SIGNED 5 Σεπτεμβρίου 2023 12:56 1 MB 120
Τεχνική ΕΚΘΕΣΗ_SIGNED 5 Σεπτεμβρίου 2023 12:56 899 KB 104
EPISTOLH ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΟΧΕ ΛΑΙΣ (ΑΑ) 11 Σεπτεμβρίου 2023 16:13 93 KB 94
EPISTOLH + ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ _ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 6_9_2023 11 Σεπτεμβρίου 2023 16:21 18 KB 162
EPISTOLH ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΟΧΕ ΛΑΙΣ (ΑΑ) 11 Σεπτεμβρίου 2023 16:21 93 KB 100
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΧΕ ΒΟΝΑΜ 11 Σεπτεμβρίου 2023 16:21 20 KB 179
Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___240823_signed 29 Αυγούστου 2023 11:02 100 KB 85
espd-request-v2 29 Αυγούστου 2023 11:02 223 KB 123
3_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_Signed 23 Αυγούστου 2023 09:25 766 KB 162
Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___220823_signed 23 Αυγούστου 2023 09:26 100 KB 145
4_ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ _4412_2016_signed 23 Αυγούστου 2023 09:25 426 KB 176
5_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΜ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ_signed 23 Αυγούστου 2023 09:25 753 KB 96
6_ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed 23 Αυγούστου 2023 09:25 2 MB 177
8_1 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ_signed 23 Αυγούστου 2023 09:25 377 KB 145
8_2 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ-4412_2016_signed 23 Αυγούστου 2023 09:25 247 KB 156
8_4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓ_signed 23 Αυγούστου 2023 09:25 215 KB 132
23PROC013281575 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ 23 Αυγούστου 2023 09:26 3 MB 172
espd-request-v2 23 Αυγούστου 2023 09:26 225 KB 151
espd-request-v2_signed 23 Αυγούστου 2023 09:26 118 KB 146
ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ(ΑΔΑ.ΨΘΓΗΩ6Ζ-95Π) 23 Αυγούστου 2023 09:26 1 MB 178
2020-01-22_GENIKH_ORIZONTIOGRAFIA_ERGON_5_000_signed 29 Αυγούστου 2023 11:02 3 MB 82
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 2023 (ΑΑ) 24 Αυγούστου 2023 13:35 169 KB 180
0_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_περατιας_485_signed 29 Αυγούστου 2023 11:02 1 MB 181
4_ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ _4412_2016_signed 29 Αυγούστου 2023 11:02 461 KB 152
5_TEXNIKES_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed 29 Αυγούστου 2023 11:02 877 KB 93
6_ΤΕΧΝΙΚΗ_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed 29 Αυγούστου 2023 11:02 771 KB 110
8_1 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ_signed 29 Αυγούστου 2023 11:02 548 KB 109
8_2 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ-4412_2016_signed 29 Αυγούστου 2023 11:02 246 KB 135
8_4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓ_signed 29 Αυγούστου 2023 11:02 358 KB 135
8_5 HΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ_signed 29 Αυγούστου 2023 11:02 216 KB 137
23PROC013293045_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ 29 Αυγούστου 2023 11:02 3 MB 71
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 16 Σεπτεμβρίου 2022 10:21 200 KB 214
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΑΑ) 2 Σεπτεμβρίου 2022 14:41 120 KB 151
logo me xrwma 1mikro 22 Σεπτεμβρίου 2020 10:24 70 KB 250
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7-2021 8 Ιουλίου 2021 14:25 340 KB 275
SITE 23 Ιουνίου 2021 13:04 7 MB 369
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΠΚ(1) (1) 25 Ιουνίου 2021 12:28 88 KB 296
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 25 Ιουνίου 2021 13:12 600 KB 343
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 28 Ιουνίου 2021 13:12 1 MB 313
SITE 30 Ιουνίου 2021 10:12 16 MB 302
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 30 Ιουνίου 2021 14:02 663 KB 367
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 2 Ιουλίου 2021 13:38 543 KB 364
2021 7ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 5 Ιουλίου 2021 11:05 438 KB 261
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8 Ιουλίου 2021 12:19 459 KB 280
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8 Ιουλίου 2021 14:25 618 KB 392
2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΙΗΣ 18 Ιουνίου 2021 12:05 267 KB 317
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13 Ιουλίου 2021 13:23 333 KB 340
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 2021 15 Ιουλίου 2021 10:07 834 KB 351
65 16 Ιουλίου 2021 11:55 262 KB 323
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 16 Ιουλίου 2021 12:48 309 KB 334
ΣΙΤΕ 22 Ιουλίου 2021 09:49 4 MB 345
ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22 Ιουλίου 2021 12:30 167 KB 281
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗ 26 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΑΑ) 22 Ιουλίου 2021 12:36 141 KB 322
προσκληση (ΑΑ) 22 Ιουλίου 2021 12:40 94 KB 262
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΠΡΩΤΗ Ο.Ε 22 Ιουλίου 2021 14:37 170 KB 288
6808 22 Ιουνίου 2021 14:23 597 KB 354
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για προμήθεια Προηγμένης / advanced ψηφιακής σφραγίδας εγγράφων) 16 Ιουνίου 2021 13:25 618 KB 292
προσκληση ορθη επαναληψη (ΑΑ) 22 Ιουλίου 2021 14:42 96 KB 309
2021 6ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2 Ιουνίου 2021 10:21 437 KB 260
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 25 Μαΐου 2021 14:08 742 KB 364
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26 Μαΐου 2021 11:17 743 KB 321
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26 Μαΐου 2021 13:24 743 KB 313
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ -ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 26 Μαΐου 2021 14:14 39 KB 350
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_signed 27 Μαΐου 2021 08:36 1 MB 283
134 27 Μαΐου 2021 12:55 886 KB 362
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ME 116183 28 Μαΐου 2021 10:44 588 KB 277
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28 Μαΐου 2021 13:48 561 KB 296
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 31 Μαΐου 2021 12:30 387 KB 310
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (1) 7 Ιουνίου 2021 10:34 38 KB 475
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΦΗΟ 2021 16 Ιουνίου 2021 12:35 38 KB 319
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 7 Ιουνίου 2021 12:33 229 KB 354
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 8 Ιουνίου 2021 13:21 35 KB 278
48 9 Ιουνίου 2021 11:57 461 KB 364
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10 Ιουνίου 2021 12:54 328 KB 339
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 10 Ιουνίου 2021 13:45 37 KB 343
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5-2021 11 Ιουνίου 2021 14:04 290 KB 287
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 2021 14 Ιουνίου 2021 13:03 23 KB 278
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14 Ιουνίου 2021 14:49 226 KB 351
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6-2021 15 Ιουνίου 2021 14:26 344 KB 284
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΕ 22 Ιουλίου 2021 14:39 146 KB 257
προσκληση Δημοτικού Συμβουλίου κατεπειγουσα δια περιφορας (ΑΑ) 27 Ιουλίου 2021 12:18 99 KB 400
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24 Μαΐου 2021 12:31 958 KB 357
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 16 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΑΑ) 15 Σεπτεμβρίου 2021 10:51 141 KB 223
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 27 Αυγούστου 2021 14:22 947 KB 373
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 27 Αυγούστου 2021 14:22 926 KB 305
228 30 Αυγούστου 2021 11:14 881 KB 245
74.Ορισμός Αντιδημάρχων και εκχώρηση αρμοδιοτήτων 1 Σεπτεμβρίου 2021 15:29 624 KB 402
75.Ορισμός άμισθου Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 1 Σεπτεμβρίου 2021 15:31 615 KB 322
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. (ΑΑ) 2 Σεπτεμβρίου 2021 12:59 93 KB 302
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 (ΑΑ) 8 Σεπτεμβρίου 2021 13:23 152 KB 231
88 8 Σεπτεμβρίου 2021 14:39 630 KB 286
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (ΑΑ) 14 Σεπτεμβρίου 2021 12:28 115 KB 234
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ -ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 16 Σεπτεμβρίου 2021 13:05 165 KB 248
SIGNED 27 Αυγούστου 2021 13:43 5 MB 249
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (ΑΑ) 20 Σεπτεμβρίου 2021 11:37 147 KB 240
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 20 Σεπτεμβρίου 2021 14:56 271 KB 225
SITE 21 Σεπτεμβρίου 2021 09:16 17 MB 283
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ ΠΚ_260821 21 Σεπτεμβρίου 2021 11:26 92 KB 238
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΕΩΝ ΠΚ_260821 21 Σεπτεμβρίου 2021 11:26 625 KB 378
Οδηγίες εγγραφής και σύνδεσης 21 Σεπτεμβρίου 2021 11:26 117 KB 243
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΕΩΝ ΠΚ_Β' 3701 21 Σεπτεμβρίου 2021 11:26 148 KB 377
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ_signed 24 Σεπτεμβρίου 2021 13:36 712 KB 349
προσκληση (ΑΑ) 24 Σεπτεμβρίου 2021 14:35 108 KB 275
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ(SIGNED) 27 Αυγούστου 2021 13:49 5 MB 274
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9-2021 26 Αυγούστου 2021 15:08 271 KB 244
3η.προσκληση κατεπειγουσα δια περιφορασ (ΑΑ) 28 Ιουλίου 2021 14:42 99 KB 308
site 18 Αυγούστου 2021 09:45 11 MB 224
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΑΑ) 29 Ιουλίου 2021 13:26 179 KB 286
ΨΦΙΘ46ΜΚΑΟ-5ΜΙ 14_2021 Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2020 4 Αυγούστου 2021 10:04 658 KB 331
ΨΞΗ646ΜΚΑΟ-1ΒΓ 17_2021 Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2021 4 Αυγούστου 2021 10:10 657 KB 242
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 (ΑΑ) 5 Αυγούστου 2021 12:31 174 KB 292
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΑΑ) 6 Αυγούστου 2021 14:32 168 KB 355
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (ΑΑ) 6 Αυγούστου 2021 14:36 88 KB 318
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1.2021 13 Αυγούστου 2021 08:29 140 KB 562
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου 13 Αυγούστου 2021 08:29 45 KB 390
Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης 13 Αυγούστου 2021 08:30 73 KB 374
Πρόσκληση σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 18 Αυγούστου 2021 10:15 108 KB 309
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 ΙΡΙΔ 26 Αυγούστου 2021 14:05 155 KB 297
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 18 Αυγούστου 2021 14:02 157 KB 258
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19 Αυγούστου 2021 12:46 829 KB 292
προσκληση Δ.Σ. 19 Αυγούστου 2021 13:39 94 KB 250
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8-2021 19 Αυγούστου 2021 13:45 277 KB 266
65.Ορισμός Αντιδημάρχου και εκχώρηση αρμοδιοτήτων 20 Αυγούστου 2021 08:43 162 KB 330
67. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 20 Αυγούστου 2021 08:59 615 KB 278
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1.2021 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 24 Αυγούστου 2021 10:59 948 KB 846
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 1.2021. 1pdf 24 Αυγούστου 2021 10:59 701 KB 632
ΤΕΥΧΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(SITE) 26 Αυγούστου 2021 13:12 8 MB 262
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΗΙ 8997 25 Μαΐου 2021 10:21 611 KB 287
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 2021 20 Μαΐου 2021 14:14 42 KB 288
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΑΑ) 27 Σεπτεμβρίου 2021 11:54 108 KB 242
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Δ. 25 Φεβρουαρίου 2021 13:01 1 MB 353
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ -ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΦΕΒ 23 Φεβρουαρίου 2021 13:20 39 KB 293
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος KHI 8999 23 Φεβρουαρίου 2021 14:04 584 KB 299
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 (1) 23 Φεβρουαρίου 2021 14:10 21 KB 326
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-10 23 Φεβρουαρίου 2021 11:55 419 KB 291
2021 2ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 23 Φεβρουαρίου 2021 15:30 516 KB 328
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Δ. 25 Φεβρουαρίου 2021 11:55 1 MB 341
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΔ 25 Φεβρουαρίου 2021 11:55 1 MB 315
προσκληση 25 Φεβρουαρίου 2021 12:54 303 KB 355
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΔ 25 Φεβρουαρίου 2021 13:00 1 MB 328
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΔ 25 Φεβρουαρίου 2021 13:17 1 MB 495
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 12 Φεβρουαρίου 2021 15:46 35 KB 368
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Δ. 25 Φεβρουαρίου 2021 13:18 1 MB 428
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ελεγχος ΚΤΕΟ 26 Φεβρουαρίου 2021 12:19 603 KB 272
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26 Φεβρουαρίου 2021 13:58 269 KB 306
elstatapografi 26 Φεβρουαρίου 2021 15:25 2 MB 270
32-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 Μαρτίου 2021 13:52 883 KB 355
9-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 Μαρτίου 2021 13:55 714 KB 361
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 Μαρτίου 2021 14:20 555 KB 322
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ -ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3 Μαρτίου 2021 14:29 5 MB 382
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ME 116183 4 Μαρτίου 2021 11:16 613 KB 270
προσκληση 19 Φεβρουαρίου 2021 14:07 367 KB 405
2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 12 Φεβρουαρίου 2021 15:41 238 KB 293
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ελαστικών 8 Μαρτίου 2021 15:29 606 KB 298
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 2021 15 Ιανουαρίου 2021 13:49 42 KB 389
prosklisi_sep_deyteri_dia_periforas_2020 22 Σεπτεμβρίου 2020 12:52 35 KB 303
prosklisi_septemvrios_2020 22 Σεπτεμβρίου 2020 12:55 38 KB 378
ΩΜΝΣΩ6Ζ-Ε2Ω 22 Σεπτεμβρίου 2020 13:06 555 KB 356
Ψ6ΔΣΩ6Ζ-ΚΨΒ 22 Σεπτεμβρίου 2020 13:08 391 KB 414
Οργανόγραμμα 6 Ιανουαρίου 2021 20:00 373 KB 233
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 08_01_2020 (2) 11 Ιανουαρίου 2021 12:44 55 KB 255
5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2021_signed 11 Ιανουαρίου 2021 21:59 844 KB 263
ΣΒΑΚ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΜΟΝΙΜΩΝ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ-ΦΑΣΗ-Α-SurveyA1 12 Ιανουαρίου 2021 12:59 382 KB 237
ΣΒΑΚ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΜΟΝΙΜΩΝ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ-ΦΑΣΗ-Α-SurveyA1 12 Ιανουαρίου 2021 12:58 275 KB 268
προσκληση 15 Ιανουαρίου 2021 14:32 364 KB 377
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 12 Φεβρουαρίου 2021 15:29 34 KB 306
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21 Ιανουαρίου 2021 13:33 296 KB 352
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1-2021 26 Ιανουαρίου 2021 15:02 166 KB 347
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2021 1 Φεβρουαρίου 2021 14:58 35 KB 235
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2021 1 Φεβρουαρίου 2021 15:01 36 KB 405
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2 Φεβρουαρίου 2021 14:54 417 KB 448
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ME 116183 5 Φεβρουαρίου 2021 11:05 617 KB 325
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 2021 5 Φεβρουαρίου 2021 15:18 39 KB 448
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 8 Φεβρουαρίου 2021 12:31 414 KB 332
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΗΙ 3729 10 Φεβρουαρίου 2021 14:51 608 KB 280
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ SIGN 8 Μαρτίου 2021 12:17 1 MB 338
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8 Μαρτίου 2021 16:19 820 KB 294
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 2021 20 Μαΐου 2021 12:15 42 KB 290
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ελαστικών 27 Απριλίου 2021 14:31 500 KB 352
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19 Απριλίου 2021 14:36 681 KB 364
Πρόσκληση 20 Απριλίου 2021 12:15 219 KB 349
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 22 Απριλίου 2021 13:38 329 KB 372
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2 22 Απριλίου 2021 13:44 348 KB 291
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΜ 59157 23 Απριλίου 2021 13:29 290 KB 305
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ME 116183 23 Απριλίου 2021 13:42 590 KB 331
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ME 140400 26 Απριλίου 2021 11:49 607 KB 322
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ME 140400 26 Απριλίου 2021 12:15 590 KB 346
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 2021 27 Απριλίου 2021 14:11 36 KB 342
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 28 Απριλίου 2021 12:52 590 KB 415
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 15 Απριλίου 2021 14:54 259 KB 350
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ 28 Απριλίου 2021 14:25 292 KB 335
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28 Απριλίου 2021 15:01 736 KB 462
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 6 Μαΐου 2021 12:05 295 KB 385
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συντήρηση και Επισκευή Αυτοκινήτων 11 Μαΐου 2021 14:50 476 KB 300
2021 5ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΑΙΟΥ 12 Μαΐου 2021 10:06 432 KB 293
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4-2021 12 Μαΐου 2021 14:27 573 KB 371
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΙΟΣ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 2021 14 Μαΐου 2021 09:48 834 KB 299
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΗΙ 3962 14 Μαΐου 2021 12:37 637 KB 314
5143 17 Μαΐου 2021 13:03 286 KB 296
20210406 Προδημοσίευση 3ης Προσκλησης Νέων Γεωργών 7 4 21 19 Απριλίου 2021 11:20 480 KB 307
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 15 Απριλίου 2021 14:17 411 KB 334
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 12 Μαρτίου 2021 15:31 333 KB 438
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 2021 5 Απριλίου 2021 11:54 834 KB 321
3_2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18 Μαρτίου 2021 14:53 277 KB 345
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18 Μαρτίου 2021 15:00 635 KB 348
προσκληση 19 Μαρτίου 2021 14:40 276 KB 400
SITE 23 Μαρτίου 2021 11:06 9 MB 327
2846 24 Μαρτίου 2021 13:25 281 KB 334
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ME 116183 26 Μαρτίου 2021 15:27 597 KB 334
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2 Απριλίου 2021 10:36 682 KB 313
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2 Απριλίου 2021 12:57 905 KB 337
2021 4ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2 Απριλίου 2021 13:49 432 KB 285
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ME 116183 6 Απριλίου 2021 09:48 604 KB 271
SITE 13 Απριλίου 2021 14:11 12 MB 285
SITE 6 Απριλίου 2021 13:30 19 MB 330
site 6 Απριλίου 2021 13:41 18 MB 415
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΗΙ 3729 6 Απριλίου 2021 14:33 423 KB 297
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ME 116183 7 Απριλίου 2021 14:09 599 KB 319
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 9 Απριλίου 2021 11:37 391 KB 290
SITE 9 Απριλίου 2021 12:03 20 MB 290
προσκληση 9 Απριλίου 2021 12:56 976 KB 371
2021 4ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 12 Απριλίου 2021 12:56 494 KB 277
ορθή επάναληψη προσκλησης 13 Απριλίου 2021 12:03 847 KB 358
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ME 116183 13 Απριλίου 2021 13:48 694 KB 275
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΠΤ 28 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΑΑ) 24 Σεπτεμβρίου 2021 14:48 182 KB 318
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 8 Οκτωβρίου 2021 12:08 178 KB 231
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (ΑΑ) 2 Σεπτεμβρίου 2022 13:04 166 KB 159
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2022 (ΑΑ) 16 Μαΐου 2022 14:05 200 KB 244
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ7446 28 Απριλίου 2022 10:22 341 KB 225
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 14_3_2022 28 Απριλίου 2022 10:23 92 KB 190
97 ΟΡΘΗ 4 Μαΐου 2022 12:08 817 KB 211
25 4 Μαΐου 2022 12:23 691 KB 238
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣΜΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 5 Μαΐου 2022 11:42 187 KB 170
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ 6 Μαΐου 2022 11:21 272 KB 334
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΙΟΥ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 12 Μαΐου 2022 14:01 178 KB 215
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5-2022 signed 13 Μαΐου 2022 12:50 522 KB 195
προσκληση (ΑΑ) 13 Μαΐου 2022 13:36 107 KB 174
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 16 Μαΐου 2022 14:14 173 KB 266
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1.2022 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 28 Απριλίου 2022 10:21 588 KB 287
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 17 Μαΐου 2022 12:06 479 KB 218
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 17 Μαΐου 2022 12:06 294 KB 224
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 17 Μαΐου 2022 12:07 294 KB 219
προσκληση (ΑΑ) (1) 18 Μαΐου 2022 13:10 103 KB 242
προσκληση (ΑΑ) 26 Μαΐου 2022 13:40 110 KB 171
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 27 Μαΐου 2022 14:02 174 KB 182
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΑΑ) (1) 1 Ιουνίου 2022 10:33 155 KB 214
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ SITE 1 Ιουνίου 2022 12:37 22 MB 187
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 3 Ιουνίου 2022 13:59 165 KB 181
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 12 - ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ 28 Απριλίου 2022 10:22 132 KB 198
ΨΡΧΙΩ6Ζ-Λ02 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΔΑ (2) 28 Απριλίου 2022 09:12 973 KB 226
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ (ΑΑ) 10 Ιουνίου 2022 14:21 163 KB 173
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 1 Απριλίου 2022 12:30 454 KB 216
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 (ΑΑ) 21 Μαρτίου 2022 13:41 157 KB 229
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022_TELIKO 23 Μαρτίου 2022 10:44 163 KB 187
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΦΗΟ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 24 Μαρτίου 2022 12:59 11 KB 247
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΙΤΗ ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 24 Μαρτίου 2022 14:23 174 KB 191
προσκληση (ΑΑ) 24 Μαρτίου 2022 14:37 108 KB 192
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 28 Μαρτίου 2022 11:26 10 MB 212
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ SITE 29 Μαρτίου 2022 12:00 15 MB 191
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 30 Μαρτίου 2022 13:52 9 MB 269
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ SITE 31 Μαρτίου 2022 13:56 15 MB 254
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) (1) 1 Απριλίου 2022 12:48 171 KB 191
9ΗΠ3Ω6Ζ-Θ2Λ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΔΑ (1) 28 Απριλίου 2022 09:12 2 MB 242
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ SITE 4 Απριλίου 2022 11:42 21 MB 303
προσκληση κατεπειγουσα (ΑΑ) 12 Απριλίου 2022 12:28 115 KB 204
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 14 Απριλίου 2022 13:07 187 KB 236
προσκληση (ΑΑ) 14 Απριλίου 2022 13:24 120 KB 194
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΙΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 15 Απριλίου 2022 15:11 187 KB 171
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΣΙΤΕ 1 20 Απριλίου 2022 11:58 10 MB 252
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ SITE 2 20 Απριλίου 2022 11:57 56 MB 194
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 21 Απριλίου 2022 12:10 199 KB 241
278922307_383460263653366_2482343986660982147_n 21 Απριλίου 2022 18:52 71 KB 167
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 10 Ιουνίου 2022 12:44 200 KB 163
προσκληση δια περιφορας (ΑΑ) 16 Ιουνίου 2022 12:35 111 KB 158
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ SITE 2 17 Μαρτίου 2022 10:15 14 MB 145
213 19 Αυγούστου 2022 11:32 883 KB 148
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 29 Ιουλίου 2022 14:37 159 KB 198
ΑΦΙΣΑ ΠΛΑΓΙΑ 1 Αυγούστου 2022 11:54 654 KB 143
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 5 Αυγούστου 2022 13:50 153 KB 150
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 8 Αυγούστου 2022 11:37 200 KB 144
προσκληση (ΑΑ) 8 Αυγούστου 2022 13:51 107 KB 189
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8-2022 signed 8 Αυγούστου 2022 14:09 343 KB 156
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ SITE 10 Αυγούστου 2022 12:18 19 MB 219
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΙΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 12 Αυγούστου 2022 15:07 165 KB 146
6ΧΦΣΩ6Ζ-ΖΛ9 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 18 Αυγούστου 2022 11:43 1 MB 211
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 19 Αυγούστου 2022 14:13 158 KB 204
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ SITE 29 Ιουλίου 2022 12:17 14 MB 188
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 23 Αυγούστου 2022 11:17 845 KB 221
6ΣΞ846ΜΚΑΟ-2Τ1 22_2022 Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ Τριμήνου 2021 24 Αυγούστου 2022 13:06 1.019 KB 227
65 25 Αυγούστου 2022 11:35 721 KB 180
ΩΔΣΥ46ΜΚΑΟ-5ΔΕ 23_2022 Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α Τριμήνου 2022 25 Αυγούστου 2022 11:59 1 MB 150
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9-2022 signed 29 Αυγούστου 2022 14:12 340 KB 140
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ SITE 30 Αυγούστου 2022 11:05 6 MB 182
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 30 Αυγούστου 2022 11:39 164 KB 134
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1 Σεπτεμβρίου 2022 11:04 1 MB 229
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 1 Σεπτεμβρίου 2022 11:04 725 KB 186
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ SITE 29 Ιουλίου 2022 12:24 14 MB 210
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου 29 Ιουλίου 2022 09:10 46 KB 225
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6-2022 signed 16 Ιουνίου 2022 12:55 523 KB 157
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 7 Ιουλίου 2022 14:25 157 KB 214
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΙΤΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 17 Ιουνίου 2022 13:56 161 KB 171
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 27062022 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΑ) 24 Ιουνίου 2022 12:42 148 KB 228
κατεπειγουσα προσκληση (ΑΑ) 28 Ιουνίου 2022 14:38 118 KB 153
προσκληση (ΑΑ) 30 Ιουνίου 2022 11:32 119 KB 212
πρόσκληση για συμμετοχή στη 2η διαβούλευση ΣΒΑΚ 30 Ιουνίου 2022 14:02 146 KB 196
προσκληση (ΑΑ) 1 Ιουλίου 2022 12:08 122 KB 205
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ (ΑΑ) 1 Ιουλίου 2022 13:01 163 KB 154
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 1 Ιουλίου 2022 14:01 157 KB 155
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6-2022 signed 7 Ιουλίου 2022 13:43 523 KB 165
Ορισμός Υπεύθυνου Ενεργειακών Υποδομών Εγκαταστάσεων Δήμου ΑκτίουΒόνιτσας 12 Ιουλίου 2022 12:19 362 KB 312
Παράρτημα-ΙΙ-απόφασης-41797 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2.2022 - ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.11013-29.7.2022 29 Ιουλίου 2022 09:10 343 KB 194
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (ΑΑ) 14 Ιουλίου 2022 14:14 119 KB 160
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 (ΑΑ) (3) 15 Ιουλίου 2022 12:09 200 KB 149
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 18 Ιουλίου 2022 14:00 156 KB 154
αναβολη μεταθεση συνεδριασης Δ.Σ (ΑΑ) 19 Ιουλίου 2022 13:31 157 KB 203
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Δ.Σ. (ΑΑ) 20 Ιουλίου 2022 13:22 157 KB 158
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΟΥΛΙΟΣ (ΑΑ) 21 Ιουλίου 2022 11:19 163 KB 170
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 25 Ιουλίου 2022 14:26 154 KB 215
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ SITE 28 Ιουλίου 2022 13:11 6 MB 118
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2.2022 29 Ιουλίου 2022 09:10 612 KB 239
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ SITE 2 17 Μαρτίου 2022 10:35 14 MB 273
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4-2022 signed 15 Μαρτίου 2022 13:11 551 KB 191
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 15 Οκτωβρίου 2021 13:38 106 KB 254
1ης Δημόσια Διαβούλευση ΣΒΑΚ Βόνιτσας 21 Δεκεμβρίου 2021 13:43 45 MB 256
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ SITE 6 Δεκεμβρίου 2021 15:19 19 MB 296
122 7 Δεκεμβρίου 2021 11:13 859 KB 241
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_covid 8 Δεκεμβρίου 2021 13:34 345 KB 287
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ_covid 8 Δεκεμβρίου 2021 13:34 731 KB 279
προσκληση (ΑΑ) 8 Δεκεμβρίου 2021 15:06 113 KB 243
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 8 Δεκεμβρίου 2021 15:31 38 KB 215
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 13 Δεκεμβρίου 2021 15:48 176 KB 287
145 14 Δεκεμβρίου 2021 12:47 284 KB 250
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 (ΑΑ) 17 Δεκεμβρίου 2021 11:44 191 KB 226
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 22 Δεκεμβρίου 2021 11:13 11 MB 241
309 30 Νοεμβρίου 2021 12:15 823 KB 323
προσκληση (ΑΑ) 22 Δεκεμβρίου 2021 13:11 103 KB 233
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (1) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:19 137 KB 233
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (2) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:19 137 KB 214
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (3) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:19 137 KB 233
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (4) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:19 137 KB 233
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (5) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:19 137 KB 230
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (6) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:19 137 KB 272
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (7) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:20 137 KB 207
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (8) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:20 137 KB 263
Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2 Δεκεμβρίου 2021 10:21 183 KB 284
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11_2021 signed 29 Νοεμβρίου 2021 15:14 358 KB 250
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (10) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:20 137 KB 275
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 11 Νοεμβρίου 2021 10:05 2 MB 272
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗ -ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 15 Οκτωβρίου 2021 13:44 151 KB 222
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΛΑΓΙΑΣ SITE 22 Οκτωβρίου 2021 13:14 21 MB 327
93.Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 25 Οκτωβρίου 2021 12:55 619 KB 213
93.Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 25 Οκτωβρίου 2021 12:58 619 KB 370
94.Άμισθος Αντιδήμαρχος 25 Οκτωβρίου 2021 13:00 650 KB 246
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΣΕ SITE 25 Οκτωβρίου 2021 14:21 12 MB 288
98.Ανάθεση καθηκόντων άμισθου Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου Ακτίου-Βόνιτσας 4 Νοεμβρίου 2021 13:39 650 KB 367
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 4 Νοεμβρίου 2021 15:24 168 KB 305
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 11 Νοεμβρίου 2021 10:05 755 KB 318
Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο δίκτυο φορέων ΣΒΑΚ 11 Νοεμβρίου 2021 14:02 16 KB 375
πρόσκληση για συμμετοχή διαβούλευση ΣΒΑΚ 26 Νοεμβρίου 2021 10:00 146 KB 246
ΣΥΜΦΩΝΟ ΦΟΡΕΩΝ 11 Νοεμβρίου 2021 14:02 140 KB 298
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ (1) (ΑΑ) (1) 15 Νοεμβρίου 2021 14:52 119 KB 276
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 19 Νοεμβρίου 2021 12:49 117 KB 223
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΛΗ 19 Νοεμβρίου 2021 15:07 38 KB 275
προσκληση (ΑΑ) 19 Νοεμβρίου 2021 15:08 112 KB 285
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22 Νοεμβρίου 2021 08:58 131 KB 295
προσκληση (ΑΑ) 25 Νοεμβρίου 2021 14:03 155 KB 301
προσκληση (ΑΑ) 25 Νοεμβρίου 2021 15:44 108 KB 311
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 25 Νοεμβρίου 2021 15:44 168 KB 238
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (9) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:20 137 KB 258
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (11) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:20 137 KB 261
TEYXH 14 Μαρτίου 2022 14:20 10 MB 199
4 9 Φεβρουαρίου 2022 12:26 688 KB 211
προσκληση εκλογής μελών ΔΣ ΟΕ ΕΠΖ 5 Ιανουαρίου 2022 13:42 115 KB 312
προσκληση (ΑΑ) 11 Ιανουαρίου 2022 13:21 121 KB 230
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 (ΑΑ) 27 Ιανουαρίου 2022 14:44 196 KB 219
προσκληση (ΑΑ) 27 Ιανουαρίου 2022 14:48 118 KB 255
προσκληση (ΑΑ) (1) 27 Ιανουαρίου 2022 15:48 126 KB 242
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ SITE 28 Ιανουαρίου 2022 12:38 56 MB 232
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ 2 Φεβρουαρίου 2022 11:03 8 MB 335
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2-2022 signed 3 Φεβρουαρίου 2022 13:42 388 KB 218
10 9 Φεβρουαρίου 2022 12:01 820 KB 261
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 (1) (ΑΑ) 11 Φεβρουαρίου 2022 12:27 143 KB 291
60ΦΚ46ΜΚΑΟ-Θ07 50_2021 30 Δεκεμβρίου 2021 11:05 687 KB 236
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3-2022 signed 16 Φεβρουαρίου 2022 11:28 339 KB 218
προσκληση (ΑΑ) 17 Φεβρουαρίου 2022 14:01 103 KB 216
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 (ΑΑ) 17 Φεβρουαρίου 2022 15:42 188 KB 259
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ SITE 18 Φεβρουαρίου 2022 14:51 14 MB 225
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 2022 (ΑΑ) 22 Φεβρουαρίου 2022 15:01 191 KB 193
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ SITE 23 Φεβρουαρίου 2022 11:52 3 MB 445
ειδικη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προυπολογισμος 2022 (ΑΑ) 4 Μαρτίου 2022 15:47 106 KB 199
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 4 Μαρτίου 2022 15:51 166 KB 194
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 η ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 11 Μαρτίου 2022 17:31 169 KB 196
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1-2022 signed 3 Ιανουαρίου 2022 14:48 472 KB 261
654Θ46ΜΚΑΟ-8Ψ5 49_2021 30 Δεκεμβρίου 2021 11:01 688 KB 306
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (12) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:20 137 KB 242
dpk1747837 MASOYRAS (6) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:23 142 KB 257
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (13) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:20 137 KB 198
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (14) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:20 137 KB 247
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (15) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:20 137 KB 202
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 23 Δεκεμβρίου 2021 14:20 137 KB 187
dpk1747837 MASOYRAS (1) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:23 142 KB 218
dpk1747837 MASOYRAS (2) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:23 142 KB 262
dpk1747837 MASOYRAS (3) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:23 142 KB 206
dpk1747837 MASOYRAS (4) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:23 142 KB 206
dpk1747837 MASOYRAS (5) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:23 142 KB 258
dpk1747837 MASOYRAS (7) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:23 142 KB 280
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (ΑΑ) 24 Δεκεμβρίου 2021 13:41 167 KB 279
dpk1747837 MASOYRAS (8) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:23 142 KB 199
dpk1747837 MASOYRAS (9) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:24 142 KB 262
dpk1747837 MASOYRAS (10) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:24 142 KB 281
dpk1747837 MASOYRAS (11) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:24 142 KB 205
dpk1747837 MASOYRAS (12) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:24 142 KB 220
dpk1747837 MASOYRAS (13) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:24 142 KB 201
dpk1747837 MASOYRAS (14) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:24 142 KB 245
dpk1747837 MASOYRAS (15) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:24 142 KB 268
dpk1747837 MASOYRAS 23 Δεκεμβρίου 2021 14:24 142 KB 212
προσκληση (ΑΑ) 24 Δεκεμβρίου 2021 13:30 112 KB 229
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΙΙ (ΑΑ) 22 Φεβρουαρίου 2024 15:32 163 KB 3