Επισυναπτόμενα

Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις
Αίτηση για τη χορήγηση ληξιαρχικών πράξεων Γέννησης-Γάμου-Θανάτου 21 Σεπτεμβρίου 2020 11:37 38 KB 83
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ ΠΚ_260821 21 Σεπτεμβρίου 2021 11:26 92 KB 26
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 27 Αυγούστου 2021 14:22 926 KB 73
228 30 Αυγούστου 2021 11:14 881 KB 34
74.Ορισμός Αντιδημάρχων και εκχώρηση αρμοδιοτήτων 1 Σεπτεμβρίου 2021 15:29 624 KB 59
75.Ορισμός άμισθου Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 1 Σεπτεμβρίου 2021 15:31 615 KB 34
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. (ΑΑ) 2 Σεπτεμβρίου 2021 12:59 93 KB 37
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 (ΑΑ) 8 Σεπτεμβρίου 2021 13:23 152 KB 28
88 8 Σεπτεμβρίου 2021 14:39 630 KB 32
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (ΑΑ) 14 Σεπτεμβρίου 2021 12:28 115 KB 38
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 16 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΑΑ) 15 Σεπτεμβρίου 2021 10:51 141 KB 29
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ -ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 16 Σεπτεμβρίου 2021 13:05 165 KB 43
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (ΑΑ) 20 Σεπτεμβρίου 2021 11:37 147 KB 36
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 20 Σεπτεμβρίου 2021 14:56 271 KB 29
SITE 21 Σεπτεμβρίου 2021 09:16 17 MB 34
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΕΩΝ ΠΚ_260821 21 Σεπτεμβρίου 2021 11:26 625 KB 42
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ(SIGNED) 27 Αυγούστου 2021 13:49 5 MB 49
Οδηγίες εγγραφής και σύνδεσης 21 Σεπτεμβρίου 2021 11:26 117 KB 31
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΕΩΝ ΠΚ_Β' 3701 21 Σεπτεμβρίου 2021 11:26 148 KB 61
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ_signed 24 Σεπτεμβρίου 2021 13:36 712 KB 46
προσκληση (ΑΑ) 24 Σεπτεμβρίου 2021 14:35 108 KB 38
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΠΤ 28 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΑΑ) 24 Σεπτεμβρίου 2021 14:48 182 KB 32
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΑΑ) 27 Σεπτεμβρίου 2021 11:54 108 KB 34
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 8 Οκτωβρίου 2021 12:08 178 KB 34
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 15 Οκτωβρίου 2021 13:38 106 KB 50
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗ -ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 15 Οκτωβρίου 2021 13:44 151 KB 26
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΛΑΓΙΑΣ SITE 22 Οκτωβρίου 2021 13:14 21 MB 127
93.Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 25 Οκτωβρίου 2021 12:55 619 KB 12
93.Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 25 Οκτωβρίου 2021 12:58 619 KB 101
94.Άμισθος Αντιδήμαρχος 25 Οκτωβρίου 2021 13:00 650 KB 30
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΣΕ SITE 25 Οκτωβρίου 2021 14:21 12 MB 93
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 27 Αυγούστου 2021 14:22 947 KB 66
SIGNED 27 Αυγούστου 2021 13:43 5 MB 45
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 4 Νοεμβρίου 2021 15:24 168 KB 97
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (ΑΑ) 6 Αυγούστου 2021 14:36 88 KB 47
ΣΙΤΕ 22 Ιουλίου 2021 09:49 4 MB 86
ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22 Ιουλίου 2021 12:30 167 KB 80
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗ 26 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΑΑ) 22 Ιουλίου 2021 12:36 141 KB 60
προσκληση (ΑΑ) 22 Ιουλίου 2021 12:40 94 KB 45
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΠΡΩΤΗ Ο.Ε 22 Ιουλίου 2021 14:37 170 KB 64
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΕ 22 Ιουλίου 2021 14:39 146 KB 62
προσκληση ορθη επαναληψη (ΑΑ) 22 Ιουλίου 2021 14:42 96 KB 86
προσκληση Δημοτικού Συμβουλίου κατεπειγουσα δια περιφορας (ΑΑ) 27 Ιουλίου 2021 12:18 99 KB 89
3η.προσκληση κατεπειγουσα δια περιφορασ (ΑΑ) 28 Ιουλίου 2021 14:42 99 KB 91
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΑΑ) 29 Ιουλίου 2021 13:26 179 KB 61
ΨΦΙΘ46ΜΚΑΟ-5ΜΙ 14_2021 Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2020 4 Αυγούστου 2021 10:04 658 KB 44
ΨΞΗ646ΜΚΑΟ-1ΒΓ 17_2021 Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2021 4 Αυγούστου 2021 10:10 657 KB 45
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 (ΑΑ) 5 Αυγούστου 2021 12:31 174 KB 44
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΑΑ) 6 Αυγούστου 2021 14:32 168 KB 76
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1.2021 13 Αυγούστου 2021 08:29 140 KB 293
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9-2021 26 Αυγούστου 2021 15:08 271 KB 36
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου 13 Αυγούστου 2021 08:29 45 KB 169
Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης 13 Αυγούστου 2021 08:30 73 KB 102
site 18 Αυγούστου 2021 09:45 11 MB 41
Πρόσκληση σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 18 Αυγούστου 2021 10:15 108 KB 39
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 18 Αυγούστου 2021 14:02 157 KB 32
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19 Αυγούστου 2021 12:46 829 KB 55
προσκληση Δ.Σ. 19 Αυγούστου 2021 13:39 94 KB 37
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8-2021 19 Αυγούστου 2021 13:45 277 KB 53
65.Ορισμός Αντιδημάρχου και εκχώρηση αρμοδιοτήτων 20 Αυγούστου 2021 08:43 162 KB 38
67. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 20 Αυγούστου 2021 08:59 615 KB 38
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1.2021 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 24 Αυγούστου 2021 10:59 948 KB 544
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 1.2021. 1pdf 24 Αυγούστου 2021 10:59 701 KB 200
ΤΕΥΧΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(SITE) 26 Αυγούστου 2021 13:12 8 MB 49
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 ΙΡΙΔ 26 Αυγούστου 2021 14:05 155 KB 37
98.Ανάθεση καθηκόντων άμισθου Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου Ακτίου-Βόνιτσας 4 Νοεμβρίου 2021 13:39 650 KB 106
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 11 Νοεμβρίου 2021 10:05 755 KB 88
65 16 Ιουλίου 2021 11:55 262 KB 83
dpk1747837 MASOYRAS (7) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:23 142 KB 21
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (9) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:20 137 KB 19
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (10) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:20 137 KB 17
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (11) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:20 137 KB 17
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (12) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:20 137 KB 23
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (13) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:20 137 KB 11
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (14) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:20 137 KB 15
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (15) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:20 137 KB 22
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 23 Δεκεμβρίου 2021 14:20 137 KB 14
dpk1747837 MASOYRAS (1) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:23 142 KB 24
dpk1747837 MASOYRAS (2) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:23 142 KB 21
dpk1747837 MASOYRAS (3) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:23 142 KB 23
dpk1747837 MASOYRAS (4) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:23 142 KB 22
dpk1747837 MASOYRAS (5) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:23 142 KB 21
dpk1747837 MASOYRAS (6) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:23 142 KB 15
dpk1747837 MASOYRAS (8) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:23 142 KB 16
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (7) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:20 137 KB 16
dpk1747837 MASOYRAS (9) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:24 142 KB 21
dpk1747837 MASOYRAS (10) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:24 142 KB 17
dpk1747837 MASOYRAS (11) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:24 142 KB 19
dpk1747837 MASOYRAS (12) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:24 142 KB 16
dpk1747837 MASOYRAS (13) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:24 142 KB 21
dpk1747837 MASOYRAS (14) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:24 142 KB 16
dpk1747837 MASOYRAS (15) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:24 142 KB 22
dpk1747837 MASOYRAS 23 Δεκεμβρίου 2021 14:24 142 KB 19
προσκληση (ΑΑ) 24 Δεκεμβρίου 2021 13:30 112 KB 17
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (ΑΑ) 24 Δεκεμβρίου 2021 13:41 167 KB 16
654Θ46ΜΚΑΟ-8Ψ5 49_2021 30 Δεκεμβρίου 2021 11:01 688 KB 16
60ΦΚ46ΜΚΑΟ-Θ07 50_2021 30 Δεκεμβρίου 2021 11:05 687 KB 12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1-2022 signed 3 Ιανουαρίου 2022 14:48 472 KB 10
προσκληση εκλογής μελών ΔΣ ΟΕ ΕΠΖ 5 Ιανουαρίου 2022 13:42 115 KB 20
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (8) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:20 137 KB 15
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (6) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:19 137 KB 20
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 11 Νοεμβρίου 2021 10:05 2 MB 30
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ SITE 6 Δεκεμβρίου 2021 15:19 19 MB 67
Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο δίκτυο φορέων ΣΒΑΚ 11 Νοεμβρίου 2021 14:02 16 KB 94
ΣΥΜΦΩΝΟ ΦΟΡΕΩΝ 11 Νοεμβρίου 2021 14:02 140 KB 84
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ (1) (ΑΑ) (1) 15 Νοεμβρίου 2021 14:52 119 KB 61
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ) 19 Νοεμβρίου 2021 12:49 117 KB 25
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΛΗ 19 Νοεμβρίου 2021 15:07 38 KB 75
προσκληση (ΑΑ) 19 Νοεμβρίου 2021 15:08 112 KB 62
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22 Νοεμβρίου 2021 08:58 131 KB 35
προσκληση (ΑΑ) 25 Νοεμβρίου 2021 14:03 155 KB 57
προσκληση (ΑΑ) 25 Νοεμβρίου 2021 15:44 108 KB 49
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 25 Νοεμβρίου 2021 15:44 168 KB 41
πρόσκληση για συμμετοχή διαβούλευση ΣΒΑΚ 26 Νοεμβρίου 2021 10:00 146 KB 18
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11_2021 signed 29 Νοεμβρίου 2021 15:14 358 KB 48
309 30 Νοεμβρίου 2021 12:15 823 KB 43
Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2 Δεκεμβρίου 2021 10:21 183 KB 45
122 7 Δεκεμβρίου 2021 11:13 859 KB 20
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (5) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:19 137 KB 24
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_covid 8 Δεκεμβρίου 2021 13:34 345 KB 27
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ_covid 8 Δεκεμβρίου 2021 13:34 731 KB 45
προσκληση (ΑΑ) 8 Δεκεμβρίου 2021 15:06 113 KB 42
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 8 Δεκεμβρίου 2021 15:31 38 KB 16
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 13 Δεκεμβρίου 2021 15:48 176 KB 44
145 14 Δεκεμβρίου 2021 12:47 284 KB 35
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 (ΑΑ) 17 Δεκεμβρίου 2021 11:44 191 KB 24
1ης Δημόσια Διαβούλευση ΣΒΑΚ Βόνιτσας 21 Δεκεμβρίου 2021 13:43 45 MB 17
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 22 Δεκεμβρίου 2021 11:13 11 MB 31
προσκληση (ΑΑ) 22 Δεκεμβρίου 2021 13:11 103 KB 15
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (1) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:19 137 KB 25
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (2) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:19 137 KB 16
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (3) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:19 137 KB 22
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2020 (4) 23 Δεκεμβρίου 2021 14:19 137 KB 22
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 16 Ιουλίου 2021 12:48 309 KB 71
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 2021 15 Ιουλίου 2021 10:07 834 KB 71
logo me xrwma 1mikro 22 Σεπτεμβρίου 2020 10:24 70 KB 94
3_2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18 Μαρτίου 2021 14:53 277 KB 117
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΔ 25 Φεβρουαρίου 2021 13:17 1 MB 196
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Δ. 25 Φεβρουαρίου 2021 13:18 1 MB 204
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ελεγχος ΚΤΕΟ 26 Φεβρουαρίου 2021 12:19 603 KB 80
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26 Φεβρουαρίου 2021 13:58 269 KB 76
elstatapografi 26 Φεβρουαρίου 2021 15:25 2 MB 92
32-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 Μαρτίου 2021 13:52 883 KB 146
9-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 Μαρτίου 2021 13:55 714 KB 130
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 Μαρτίου 2021 14:20 555 KB 81
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ -ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3 Μαρτίου 2021 14:29 5 MB 120
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ME 116183 4 Μαρτίου 2021 11:16 613 KB 79
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ SIGN 8 Μαρτίου 2021 12:17 1 MB 104
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ελαστικών 8 Μαρτίου 2021 15:29 606 KB 99
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8 Μαρτίου 2021 16:19 820 KB 84
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 12 Μαρτίου 2021 15:31 333 KB 170
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18 Μαρτίου 2021 15:00 635 KB 114
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΔ 25 Φεβρουαρίου 2021 13:00 1 MB 112
προσκληση 19 Μαρτίου 2021 14:40 276 KB 99
SITE 23 Μαρτίου 2021 11:06 9 MB 126
2846 24 Μαρτίου 2021 13:25 281 KB 123
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ME 116183 26 Μαρτίου 2021 15:27 597 KB 103
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2 Απριλίου 2021 10:36 682 KB 92
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2 Απριλίου 2021 12:57 905 KB 111
2021 4ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2 Απριλίου 2021 13:49 432 KB 84
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 2021 5 Απριλίου 2021 11:54 834 KB 91
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ME 116183 6 Απριλίου 2021 09:48 604 KB 77
SITE 6 Απριλίου 2021 13:30 19 MB 112
site 6 Απριλίου 2021 13:41 18 MB 204
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΗΙ 3729 6 Απριλίου 2021 14:33 423 KB 88
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ME 116183 7 Απριλίου 2021 14:09 599 KB 99
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 9 Απριλίου 2021 11:37 391 KB 98
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Δ. 25 Φεβρουαρίου 2021 13:01 1 MB 125
προσκληση 25 Φεβρουαρίου 2021 12:54 303 KB 87
προσκληση 9 Απριλίου 2021 12:56 976 KB 87
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2021 1 Φεβρουαρίου 2021 15:01 36 KB 99
prosklisi_sep_deyteri_dia_periforas_2020 22 Σεπτεμβρίου 2020 12:52 35 KB 122
prosklisi_septemvrios_2020 22 Σεπτεμβρίου 2020 12:55 38 KB 139
ΩΜΝΣΩ6Ζ-Ε2Ω 22 Σεπτεμβρίου 2020 13:06 555 KB 146
Ψ6ΔΣΩ6Ζ-ΚΨΒ 22 Σεπτεμβρίου 2020 13:08 391 KB 170
Οργανόγραμμα 6 Ιανουαρίου 2021 20:00 373 KB 91
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 08_01_2020 (2) 11 Ιανουαρίου 2021 12:44 55 KB 68
5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2021_signed 11 Ιανουαρίου 2021 21:59 844 KB 94
ΣΒΑΚ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΜΟΝΙΜΩΝ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ-ΦΑΣΗ-Α-SurveyA1 12 Ιανουαρίου 2021 12:59 382 KB 69
ΣΒΑΚ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΜΟΝΙΜΩΝ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ-ΦΑΣΗ-Α-SurveyA1 12 Ιανουαρίου 2021 12:58 275 KB 101
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 2021 15 Ιανουαρίου 2021 13:49 42 KB 168
προσκληση 15 Ιανουαρίου 2021 14:32 364 KB 120
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21 Ιανουαρίου 2021 13:33 296 KB 106
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1-2021 26 Ιανουαρίου 2021 15:02 166 KB 92
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2021 1 Φεβρουαρίου 2021 14:58 35 KB 69
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2 Φεβρουαρίου 2021 14:54 417 KB 183
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΔ 25 Φεβρουαρίου 2021 11:55 1 MB 106
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ME 116183 5 Φεβρουαρίου 2021 11:05 617 KB 84
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 2021 5 Φεβρουαρίου 2021 15:18 39 KB 179
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 8 Φεβρουαρίου 2021 12:31 414 KB 114
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΗΙ 3729 10 Φεβρουαρίου 2021 14:51 608 KB 86
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 12 Φεβρουαρίου 2021 15:29 34 KB 73
2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 12 Φεβρουαρίου 2021 15:41 238 KB 84
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 12 Φεβρουαρίου 2021 15:46 35 KB 94
προσκληση 19 Φεβρουαρίου 2021 14:07 367 KB 181
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ -ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΦΕΒ 23 Φεβρουαρίου 2021 13:20 39 KB 94
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος KHI 8999 23 Φεβρουαρίου 2021 14:04 584 KB 105
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 (1) 23 Φεβρουαρίου 2021 14:10 21 KB 102
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-10 23 Φεβρουαρίου 2021 11:55 419 KB 99
2021 2ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 23 Φεβρουαρίου 2021 15:30 516 KB 123
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Δ. 25 Φεβρουαρίου 2021 11:55 1 MB 126
SITE 9 Απριλίου 2021 12:03 20 MB 88
2021 4ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 12 Απριλίου 2021 12:56 494 KB 81
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13 Ιουλίου 2021 13:23 333 KB 62
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6-2021 15 Ιουνίου 2021 14:26 344 KB 69
134 27 Μαΐου 2021 12:55 886 KB 146
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ME 116183 28 Μαΐου 2021 10:44 588 KB 71
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28 Μαΐου 2021 13:48 561 KB 73
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 31 Μαΐου 2021 12:30 387 KB 74
2021 6ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2 Ιουνίου 2021 10:21 437 KB 62
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (1) 7 Ιουνίου 2021 10:34 38 KB 100
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 7 Ιουνίου 2021 12:33 229 KB 110
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 8 Ιουνίου 2021 13:21 35 KB 70
48 9 Ιουνίου 2021 11:57 461 KB 72
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10 Ιουνίου 2021 12:54 328 KB 118
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 10 Ιουνίου 2021 13:45 37 KB 59
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5-2021 11 Ιουνίου 2021 14:04 290 KB 67
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 2021 14 Ιουνίου 2021 13:03 23 KB 68
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14 Ιουνίου 2021 14:49 226 KB 65
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΦΗΟ 2021 16 Ιουνίου 2021 12:35 38 KB 72
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ -ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 26 Μαΐου 2021 14:14 39 KB 95
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για προμήθεια Προηγμένης / advanced ψηφιακής σφραγίδας εγγράφων) 16 Ιουνίου 2021 13:25 618 KB 69
2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΙΗΣ 18 Ιουνίου 2021 12:05 267 KB 73
6808 22 Ιουνίου 2021 14:23 597 KB 75
SITE 23 Ιουνίου 2021 13:04 7 MB 72
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΠΚ(1) (1) 25 Ιουνίου 2021 12:28 88 KB 82
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 25 Ιουνίου 2021 13:12 600 KB 64
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 28 Ιουνίου 2021 13:12 1 MB 74
SITE 30 Ιουνίου 2021 10:12 16 MB 81
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 30 Ιουνίου 2021 14:02 663 KB 91
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 2 Ιουλίου 2021 13:38 543 KB 59
2021 7ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 5 Ιουλίου 2021 11:05 438 KB 55
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8 Ιουλίου 2021 12:19 459 KB 57
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7-2021 8 Ιουλίου 2021 14:25 340 KB 57
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8 Ιουλίου 2021 14:25 618 KB 103
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_signed 27 Μαΐου 2021 08:36 1 MB 87
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26 Μαΐου 2021 13:24 743 KB 125
ορθή επάναληψη προσκλησης 13 Απριλίου 2021 12:03 847 KB 105
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ελαστικών 27 Απριλίου 2021 14:31 500 KB 133
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ME 116183 13 Απριλίου 2021 13:48 694 KB 79
SITE 13 Απριλίου 2021 14:11 12 MB 88
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 15 Απριλίου 2021 14:17 411 KB 100
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 15 Απριλίου 2021 14:54 259 KB 94
20210406 Προδημοσίευση 3ης Προσκλησης Νέων Γεωργών 7 4 21 19 Απριλίου 2021 11:20 480 KB 76
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19 Απριλίου 2021 14:36 681 KB 120
Πρόσκληση 20 Απριλίου 2021 12:15 219 KB 112
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 22 Απριλίου 2021 13:38 329 KB 90
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2 22 Απριλίου 2021 13:44 348 KB 84
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΜ 59157 23 Απριλίου 2021 13:29 290 KB 85
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ME 116183 23 Απριλίου 2021 13:42 590 KB 108
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ME 140400 26 Απριλίου 2021 11:49 607 KB 117
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ME 140400 26 Απριλίου 2021 12:15 590 KB 137
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 2021 27 Απριλίου 2021 14:11 36 KB 136
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 28 Απριλίου 2021 12:52 590 KB 142
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26 Μαΐου 2021 11:17 743 KB 92
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ 28 Απριλίου 2021 14:25 292 KB 119
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28 Απριλίου 2021 15:01 736 KB 209
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 6 Μαΐου 2021 12:05 295 KB 76
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συντήρηση και Επισκευή Αυτοκινήτων 11 Μαΐου 2021 14:50 476 KB 80
2021 5ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΑΙΟΥ 12 Μαΐου 2021 10:06 432 KB 89
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4-2021 12 Μαΐου 2021 14:27 573 KB 121
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΙΟΣ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 2021 14 Μαΐου 2021 09:48 834 KB 99
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΗΙ 3962 14 Μαΐου 2021 12:37 637 KB 103
5143 17 Μαΐου 2021 13:03 286 KB 81
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 2021 20 Μαΐου 2021 12:15 42 KB 74
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 2021 20 Μαΐου 2021 14:14 42 KB 76
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24 Μαΐου 2021 12:31 958 KB 96
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΗΙ 8997 25 Μαΐου 2021 10:21 611 KB 62
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 25 Μαΐου 2021 14:08 742 KB 89
προσκληση (ΑΑ) 11 Ιανουαρίου 2022 13:21 121 KB 7