Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Περίληψη της 107/2022 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Περί καθορισμού τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και ύψους εγγυητικής καλής εκτέλεσης εργασιών βάσει του αρ. 29 του Ν.3431/2006 και τον με αρ. 528/075/2009 Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μετά την με αρ.184/2012 Α.Ο.Ε. για το έτος 2023.

Πρόσκληση 2ηςΔημόσιας Διαβούλευσης ΣΒΑΚ Βόνιτσας