Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  Δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 199.000,00 € (ME  Φ.Π.Α. 24%) σύμφωνα με τη  μελέτη του Δήμου ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Επισυναπτόμενα

Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις
espd-request-v2 24 Απριλίου 2023 10:38 224 KB 170
espd-request-v2_signed 24 Απριλίου 2023 10:38 91 KB 155
SYGGRAFH_signed 24 Απριλίου 2023 10:38 898 KB 162
Εντυπο οικονομικής προσφοράς_signed 24 Απριλίου 2023 10:38 1 MB 105
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_signed 24 Απριλίου 2023 10:38 1 MB 125
Περίληψη_Διαύγεια(ΑΔΑ.ΨΘ1ΣΟΞΚΚ-ΛΘΑ)ΟΡΘΗ 24 Απριλίου 2023 10:38 1 MB 130
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-PROYPOLOGISMOS_signed 24 Απριλίου 2023 10:39 1 MB 117