Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Ο Δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Τ.Κ. ΑΕΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147).

Τόπος εκτέλεσης του έργου : Το έργο θα εκτελεστεί στην Τ.Κ. Αετού του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας , Νομού   Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Κωδικός CPV: 45233120-6 Έργα οδοποιίας

Επισυναπτόμενα

Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις
espd-request-v2 25 Απριλίου 2023 12:42 222 KB 29
espd-request-v2_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 89 KB 21
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 906 KB 23
ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ GOOGLE_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 309 KB 28
Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___240423 signed 25 Απριλίου 2023 12:42 37 KB 27
Περίληψη Διαύγεια (ΑΔΑ.Ψ8ΜΠΩ6Ζ-1ΨΚ) 25 Απριλίου 2023 12:42 1 MB 24
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 866 KB 23
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 918 KB 22
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 382 KB 21
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ signed 25 Απριλίου 2023 12:42 854 KB 21
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 1 MB 19
ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΔΟΥ_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 198 KB 21
ΦΑΥ ΤΕΥΧΟΣ_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 1 MB 20
23PROC012544240_DIAKHRYJH_KHMDHS 25 Απριλίου 2023 12:43 2 MB 18
23PROC012544150_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ 25 Απριλίου 2023 12:43 2 MB 21