Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Ο Δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Τ.Κ. ΑΕΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147).

Τόπος εκτέλεσης του έργου : Το έργο θα εκτελεστεί στην Τ.Κ. Αετού του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας , Νομού   Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Κωδικός CPV: 45233120-6 Έργα οδοποιίας

Επισυναπτόμενα

Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις
espd-request-v2 25 Απριλίου 2023 12:42 222 KB 87
espd-request-v2_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 89 KB 76
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 906 KB 85
ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ GOOGLE_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 309 KB 88
Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___240423 signed 25 Απριλίου 2023 12:42 37 KB 98
Περίληψη Διαύγεια (ΑΔΑ.Ψ8ΜΠΩ6Ζ-1ΨΚ) 25 Απριλίου 2023 12:42 1 MB 82
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 866 KB 97
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 918 KB 81
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 382 KB 75
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ signed 25 Απριλίου 2023 12:42 854 KB 73
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 1 MB 74
ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΔΟΥ_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 198 KB 79
ΦΑΥ ΤΕΥΧΟΣ_signed 25 Απριλίου 2023 12:42 1 MB 82
23PROC012544240_DIAKHRYJH_KHMDHS 25 Απριλίου 2023 12:43 2 MB 73
23PROC012544150_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ 25 Απριλίου 2023 12:43 2 MB 77