Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Ο Δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147).

Επισυναπτόμενα

Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις
espd-request-v2-3_signed 1 Ιουνίου 2023 09:15 89 KB 38
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΔΟ)_signed 1 Ιουνίου 2023 09:15 1 MB 38
Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___220523_signed 1 Ιουνίου 2023 09:15 73 KB 71
ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ(ΑΔΑ.6ΔΥΙΩ6Ζ-Κ58) 1 Ιουνίου 2023 09:15 2 MB 62
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed 1 Ιουνίου 2023 09:15 953 KB 42
ΤΕΥΧΟΣ ΦΑΥ_signed 1 Ιουνίου 2023 09:15 2 MB 34
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ αγροτικης οδοποια_signed 1 Ιουνίου 2023 09:16 2 MB 34
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ μελέτης χωρίς ανάλυση (με επιλογή γενικών όρων) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΙΤΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ signed 1 Ιουνίου 2023 09:16 981 KB 53