Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Ο Δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό-Κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 105.562,75 € συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Επισυναπτόμενα

Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις
6ΚΔ2Ω6Ζ-ΔΒΖ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Ιουνίου 2023 11:46 1 MB 43
espd-request-v2 (AA) 1 Ιουνίου 2023 11:46 115 KB 34
espd-request-v2(1) 1 Ιουνίου 2023 11:46 221 KB 31
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ SIGNED 1 Ιουνίου 2023 11:46 390 KB 39
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 Ιουνίου 2023 11:46 716 KB 35
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ SIGNED 1 Ιουνίου 2023 11:47 908 KB 31
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 Ιουνίου 2023 11:47 162 KB 29
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ SIGNED 1 Ιουνίου 2023 11:47 1 MB 31