Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ, διακηρύσσει την διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 311 του Ν. 4412/16, με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 50 ν.4412/2016)., για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ»Συνολικής εκτιμώμενης αξίας 8.831.618,36 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

Επισυναπτόμενα

Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις
01___ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ-Model 7 Ιουνίου 2023 12:03 1 MB 34
1Α_ΒΟΝ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_11_4_23_signed 7 Ιουνίου 2023 12:03 762 KB 35
02---ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ-Model 7 Ιουνίου 2023 12:03 1 MB 33
03---ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ-Model_signed 7 Ιουνίου 2023 12:03 1 MB 34
04---ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-Model_signed 7 Ιουνίου 2023 12:04 2 MB 37
4_ ΒΟΝ_ΚΜΕ_11_4_23_signed 7 Ιουνίου 2023 12:04 1 MB 49
05---ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ-Model_signed 7 Ιουνίου 2023 12:04 1 MB 36
5_ ΒΟΝ_ΠΣΕ_11_04_23_signed 7 Ιουνίου 2023 12:04 564 KB 35
6Α_ΒΟΝ_ΤΙΜ_ΜΕΛ_11_04_23_signed 7 Ιουνίου 2023 12:04 1 MB 28
6Β_ΒΟΝ_ΤΙΜ ΛΕΙΤ_11_04_23_signed 7 Ιουνίου 2023 12:04 1 MB 34
7_ΒΟΝ_ΠΡΟΥΠ_11_4_23_signed 7 Ιουνίου 2023 12:04 1 MB 47
espd-request-v2.pdf_signed 7 Ιουνίου 2023 12:04 60 KB 30
espd-request-v2 7 Ιουνίου 2023 12:04 264 KB 33
ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ(ΑΔΑ.ΡΗΠΖΩ6Ζ-ΑΦ2) 7 Ιουνίου 2023 12:04 1 MB 36