Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση Τμημάτων Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης  Κατούνας και Τρύφου », σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147).

Επισυναπτόμενα

Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις
0_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed 23 Αυγούστου 2023 09:25 1 MB 172
3_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_Signed 23 Αυγούστου 2023 09:25 766 KB 162
4_ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ _4412_2016_signed 23 Αυγούστου 2023 09:25 426 KB 176
5_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΜ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ_signed 23 Αυγούστου 2023 09:25 753 KB 96
6_ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed 23 Αυγούστου 2023 09:25 2 MB 177
8_1 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ_signed 23 Αυγούστου 2023 09:25 377 KB 145
8_2 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ-4412_2016_signed 23 Αυγούστου 2023 09:25 247 KB 156
8_4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓ_signed 23 Αυγούστου 2023 09:25 215 KB 132
23PROC013281575 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ 23 Αυγούστου 2023 09:26 3 MB 172
espd-request-v2 23 Αυγούστου 2023 09:26 225 KB 151
espd-request-v2_signed 23 Αυγούστου 2023 09:26 118 KB 146
Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___220823_signed 23 Αυγούστου 2023 09:26 100 KB 145
ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ(ΑΔΑ.ΨΘΓΗΩ6Ζ-95Π) 23 Αυγούστου 2023 09:26 1 MB 178