Προσκλήσεις Οργάνων

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης» (Άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18)

Επισυναπτόμενα Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 (ΑΑ) 28 Νοεμβρίου 2022 15:13 126 KB 18

Η ΜΕ ΑΡ. 94/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: : Έγκριση έκθεσης υλοποίησης  του προϋπολογισμού 3ου τριμήνου έτους 2022.

Επισυναπτόμενα Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις 94 24 Νοεμβρίου 2022 15:18 393 KB 15

Σύνταξη έκθεσης 3ου τριμήνου του έτους 2022, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Επισυναπτόμενα Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις 311 18 Νοεμβρίου 2022 11:16 881 KB 19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Επισυναπτόμενα Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΙΤΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΑ) 22 Σεπτεμβρίου 2022 15:04 156 KB 38

Η ΜΕ ΑΡ. 65/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης υλοποίησης  του προϋπολογισμού 2ου τριμήνου έτους 2022.

Επισυναπτόμενα Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις 65 25 Αυγούστου 2022 11:35 721 KB 36

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ 2ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

Επισυναπτόμενα Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις 213 19 Αυγούστου 2022 11:32 883 KB 36

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΡΟΥ)

Επισυναπτόμενα Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (ΑΑ) 14 Ιουλίου 2022 14:14 119 KB 48

Πρόσκληση 2ηςΔημόσιας Διαβούλευσης ΣΒΑΚ Βόνιτσας Επισυναπτόμενα Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις πρόσκληση για συμμετοχή στη 2η διαβούλευση ΣΒΑΚ 30 Ιουνίου 2022 14:02 146 KB 44

Πρόσκληση σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας

Επισυναπτόμενα Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 27062022 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΑ) 24 Ιουνίου 2022 12:42 148 KB 59

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Επισυναπτόμενα Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ 6 Μαΐου 2022 11:21 272 KB 122

25/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ : Έγκριση έκθεσης υλοποίησης  του προϋπολογισμού 1ου τριμήνου έτους 2022.

Επισυναπτόμενα Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις 25 4 Μαΐου 2022 12:23 691 KB 63

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ(ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

Επισυναπτόμενα Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις 97 ΟΡΘΗ 4 Μαΐου 2022 12:08 817 KB 62