Προσκλήσεις Οργάνων

Έγκριση συνολικού και συνοπτικού πρακτικού των συνεδριάσεων των μελών της Κριτικής Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Βόνιτσας».

Επισυναπτόμενα Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις 32 15...

Διαβάστε Περισσότερα

Περίληψη της 108/2022 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Περί επιβολής του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και για τον καθορισμό του συντελεστή για το έτος 2023.

Επισυναπτόμενα Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις 108 ΤΕΛΟΣ...

Διαβάστε Περισσότερα

Περίληψη της 107/2022 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Περί καθορισμού τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και ύψους εγγυητικής καλής εκτέλεσης εργασιών βάσει του αρ. 29 του Ν.3431/2006 και τον με αρ. 528/075/2009 Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μετά την με αρ.184/2012 Α.Ο.Ε. για το έτος 2023.

Επισυναπτόμενα Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις 107 ΤΕΛΗ...

Διαβάστε Περισσότερα

Περίληψη της 105/2022 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Περί καθορισμού δικαιώματος εμπορίας πόσιμων υδάτων τα οποία ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου για το έτος 2023.

Επισυναπτόμενα Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις 105 ΤΕΛΟΣ...

Διαβάστε Περισσότερα

Περίληψη της 103/2022 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Περί καθορισμού τέλους Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης Δήμου και  περιβαλλοντολογικού τέλους στους λογαριασμούς ύδρευσης – αποχέτευσης για το έτος 2023.

Επισυναπτόμενα Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις 103 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ...

Διαβάστε Περισσότερα

άρθρο 78 του Ν.4555/18)">«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης» (Άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18)

Επισυναπτόμενα Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1...

Διαβάστε Περισσότερα