Χρήσιμα Τηλέφωνα

Δήµος Ανακτορίου:
Τηλ.: 26433-60100, Fax: 26430-22556
Δημοτολόγια: 26433-60108, fax: 26430 -22856
Τεχνική Υπηρεσία: 2643029003,2643360116-118
Οικονομική Υπηρεσία: 2643360113
 
ΚΕΠ:
Τηλ.: 26430-29045, 2643360301
fax:2643023927
 
Πολιτιστικό Κέντρο Βόνιτσας:
Τηλ.: 26430-23940
 
Αρχαιολογικό Μουσείο Θύρρειου:
Τηλ.: 26430-71209
 
Αστυνοµία:
Τηλ.: 26430-22100
 
Τροχαία:
Τηλ.: 26430-23705
 
ΔΕΗ:
Τηλ.: 26430-22010
 
ΟΤΕ:
Τηλ.: 26430-22199
 
ΕΛΤΑ:
Τηλ.: 26430-23330
 
Πυροσβεστική:
Τηλ.: 26450-22199
 
Δ.Ο.Υ. Βόνιτσας:
Τηλ.: 26430-23228
 
Αερολιµένας Ακτίου:
Τηλ.: 26820-22089, 22235, 22505
 
Διόδια Ακτίου:
Τηλ.: 26820 -61069
 
ΚΤΕΛ:
Τηλ.:26430-22500
 
ΤΑΞΙ:
Τηλ.: 26430-22200
 
Ειρηνοδικείο Βόνιτσας:
Τηλ.: 26430-22304
 
Κέντρο Υγείας Βόνιτσας:
Τηλ.: 26430-22222, Fax: 26430-22713