Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Διοίκηση


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Γιώργος Αποστολάκης γεννήθηκε το 1960 στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας από τον Νικόλαο και την Παρθενία Αποστολάκη.

Αποφοίτησε από το Ενιαίο Λύκειο Πατησίων στην Αθήνα.

Από το 1985 έως σήμερα εργάζεται στο υπουργείο Οικονομικών. Ειδικότερα:

 • το 1985 και 1986 υπηρέτησε στην Α’ ΔΟΥ Πειραιά.
 • Από το 1986 έως 1991 στην ΥΠΕΔΑ Αθηνών (ΣΔΟΕ).
 • Από το 1991 έως σήμερα στη ΔΟΥ Βόνιτσας - Αγρινίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

 • Το 1998 εκλέγεται πρώτος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Ανακτορίου Ν. Αιτωλ/νίας.
 • Το 2002 εκλέχθηκε για πρώτη φορά Δήμαρχος του Δήμου Ανακτορίου με τον συνδυασμό «Νέο Ξεκίνημα».
 • Επανεκλέγεται το 2006 με τον συνδυασμό «Πάλι μαζί».
 • Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014, εκλέγεται ξανά Δήμαρχος στον διευρυμένο δήμο Ακτίου – Βόνιτσας με τον συνδυασμό «Δύναμη Πολιτών».

Η μακρόχρονη πορεία προσφοράς στον τόπο του, συνεχίζει να αναγνωρίζεται και στις εκλογές του 2019 όπου ο λαός τον ξαναστέλνει στο τιμόνι του δήμου με το συνδυασμό  «Δύναμη Πολιτών, συνεχίζουμε» όπου και διοικεί μέχρι σήμερα.

Στις επερχόμενες  αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 κατέρχεται ως υποψήφιος, επικεφαλής με το  διευρυμένο ψηφοδέλτιο «Δύναμη Πολιτών, συνεχίζουμε».

Θεσμικά όργανα στα οποία συμμετέχει:

 1. Μέλος του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου – Λευκάδας από 01/01/2018 έως 12/2022
 2. Μέλος του Δ.Σ της εταιρείας ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε ΟΤΑ Αναπτυξιακός Οργανισμός Τ.Α (Ανάπτυξη Αμβρακικού)
 3. Μέλος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ) Νομού Αιτωλοακαρνανίας από 2007 έως 2010
 4. Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Ν. Αιτωλοακαρνανίας (ΑΝΑΙΤ Α.Ε. - ΟΤΑ) από 2007 έως 2010
 5. Μέλος τη Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων  Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) από το 2014 έως και το 2019
 6. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Ελλάδας από το 2019 έως σήμερα
 7. Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας  (Κ.Ε.Δ.Ε.) από 2019 έως σήμερα
 8. Μέλος του νεοσύστατου Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού & κάτω Αχελώου
 9. Αντιπρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του νεοσύστατου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Αιτωλοακαρνανίας, με έδρα το Αγρίνιο
 10. Μέλος του πενταμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου των αιρετών, των Δήμων Δυτικής Ελλάδας (Εφετείο Πατρών)
 11. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020
 12. Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας (ΕΣΠΑ 2021-2027), ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Ελλάδας

Είναι παντρεμένος με την δικηγόρο Μαρία Τζεφριού με την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τη Νένα και το Νίκο!

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Γραφείο Δημάρχου:2643360109
Fax: 26430-22556
Ηλεκτρονική Δ/νση:
Βόνιτσα  Αιτωλ/νίας  Τ.Κ. 30002

Ορίζει τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, με θητεία από 01-09-2019 μέχρι 31-08-2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Τον κ. Δημήτριο Βίτσα του Παναγιώτη, με τις παρακάτω αρμοδιότητες καθ’ ύλην για όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου:

 • Την λειτουργία και τον συντονισμό: α) της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, β) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς του προσωπικού αυτών.
 • Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
 • Η ευθύνη προστασίας του συνόλου της δημοτικής περιουσίας.
 • Η ευθύνη υπογραφής όλων των σχετικών παραστατικών των χρηματικών ενταλμάτων και πιο συγκεκριμένα: Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης, Αποφάσεων Δημάρχου που αφορούν σε απευθείας αναθέσεις και πρόχειρους διαγωνισμούς προμηθειών και εργασιών, κάθε είδους συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων, καθώς και των συμβάσεων απευθείας αναθέσεων έργου, εργασίας ή προμήθειας.
 • Η ευθύνη χορήγησης αδειών και τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
 • Η ευθύνη για την εφαρμογή των νόμων, διατάξεων και κανονισμών σχετικά με την έκδοση ή ανάκληση αδειών λειτουργίας καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικού ενδιαφέροντος, χρήσης μουσικών οργάνων, λούνα πάρκ, τσίρκο και παρεμφερών εκδηλώσεων.
 • Η ευθύνη επέκτασης ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.
 • Η ευθύνη για θέματα Κοινωνικής Συνοχής, Υγείας, Πρόνοιας και Προστασίας του Πολίτη.
 • Την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.
 • Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις  δημοτικές υπηρεσίες.
 • Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
 • Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 

2. Τον κ. Νικόλαο Πάντα του Ιωάννη, με τις παρακάτω αρμοδιότητες καθ’ ύλην για όλες τις Δημοτικές Ενότητες :

 • Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Την λειτουργία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς του προσωπικού αυτών.
 • Η ευθύνη λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου – Διαχείριση προσωπικού
 • Η ευθύνη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ύδρευσης, άρδευσης και Αποχέτευσης – Διαχείριση προσωπικού.
 • Η ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων.
 • Τον έλεγχο λειτουργίας Τ.Ο.Ε.Β.
 • Η ευθύνη για θέματα Πολιτικής Προστασίας.
 • Η ευθύνη για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης.
 • Συντήρηση και λειτουργία δημοτικών κοιμητηρίων.
 • Η ευθύνη για τη περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων.
 • Η ευθύνη συντήρησης και καλής λειτουργίας του δημοσίου ηλεκτροφωτισμού.
 • Η ευθύνη συντονισμού των ενεργειών για την οργάνωση, ευταξία και σωστή λειτουργία των λαϊκών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, κλπ.
 • Η ευθύνη συγκρότησης Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών, παζαριών, κλπ, για τη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων του Δήμου.
 • Την ευθύνη σύνταξης Εκθέσεων Αξιολόγησης των Υπαλλήλων στην Υπηρεσία Καθαριότητα και Πρασίνου.
 • Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις  δημοτικές υπηρεσίες.
 • Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
 • Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

 

3. Τον κ. Κωνσταντίνο Τσακάλη του Νικολάου  με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες για όλες τις Δημοτικές Ενότητες:

 • Η ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των προμηθειών του Δήμου και της αποθήκης υλικών.
 • Η ευθύνη παρακολούθησης, συντήρησης, καλής λειτουργίας και συμπλήρωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου.
 • Η ευθύνη θεμάτων σχολικής στέγης, η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων.
 • Η ευθύνη εκτέλεσης προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Η ευθύνη σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Η ευθύνη τουριστικής προβολής του Δήμου.
 • Η ευθύνη επίβλεψης και λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ, ΧΥΤΥ, Βιολογικού και ανακύκλωσης στην Δ.Ε. Παλαίρου.
 • Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις  δημοτικές υπηρεσίες.
 • Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
 • Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 

4. Την κα Αθηνά Βέμη-Καρέλου του Νικολάου με  τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες για όλες τις Δημοτικές Ενότητες:

 • Η ευθύνη εξοπλισμού, συντήρησης και λειτουργίας των παιδικών χαρών και αθλοπαιδιών
 • Η μέριμνα για τη συντήρηση, αξιοποίηση, προστασία και σωστή διάθεση και λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου.
 • Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις  δημοτικές υπηρεσίες.
 • Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.
 • Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

5. Στους ανωτέρω Αντιδημάρχους παρέχεται πέρα των ανωτέρω και η εξουσιοδότηση για την υπογραφή εγγράφων της αρμοδιότητάς τους.

6.  Οι  ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

7. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

8. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος  κ. Δημήτριος Βίτσας, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Δημήτριου Βίτσα τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Πάντας και αντίστροφα.

  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Κων/νου Τσακάλη τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Νικόλαος Πάντας.

 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου κας Αθηνάς Βέμη-Καρέλου τα καθήκοντά της ασκεί ο κ. Κων/νος Τσακάλης.

 

9.  Οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει:

α) Να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του Δημοτικού και Δημοσίου συμφέροντος.

β)  Να σέβονται και να διασφαλίζουν τα συμφέροντα των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον Δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος.

γ)  Να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχει σχέση με θέματα του Δήμου.

δ) Να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει την διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς                                                                                    

ε) Να συνεργάζονται μεταξύ τους, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

 

10. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Δημοτικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τα στοιχεία επικοινωνίας
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
ΠΑΝΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
Αντιδήμαρχος
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
ΤΖΕΦΡΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
ΠΑΝΤΑΖΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
ΚΑΣΟΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
ΠΕΡΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
ΜΑΣΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ
ΚΑΙΤΗ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
ΜΥΛΏΝΙΔΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
ΣΤΟΥΠΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΕΔΕΩΝΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΕΔΕΩΝΟΣ
ΒΕΜΗ -ΚΑΡΕΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΜΕΔΕΩΝΟΣ
Αντιδήμαρχος
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΜΕΔΕΩΝΟΣ
ΣΑΛΟΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΔΕΩΝΟΣ
ΒΑΡΒΑΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΔΕΩΝΟΣ
ΤΣΑΚΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΛΑΙΡΟΥ
Αντιδήμαρχος
ΒΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΛΑΙΡΟΥ
Αντιδήμαρχος- Αναπληρωτής Δήμαρχος
ΚΑΟΥΡΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΑΛΑΙΡΟΥ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΛΑΙΡΟΥ
ΠΑΞΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΛΑΙΡΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΛΑΙΡΟΥ
ΚΑΤΑΓΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΛΑΙΡΟΥ

Πατήστε το παρακάτω λινκ για να δείτε τις αποφάσεις, όπως έχουν αναρτηθεί στην Διαύγεια.

https://et.diavgeia.gov.gr/f/dimosaktioyvonitsas

Επιτροπές στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΙΔΙΟΤΗΤΑ
01
 
εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων Γυμνασίου-Λυκείου Παλαίρου
02
 
εκπρόσωπος Εμπορικού Επιμελητηρίου
03
 
εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου Βόνιτσας
04
 
εκπρόσωπος Συλλόγου «Αμφικτιονία των Ακαρνάνων»
05
 
εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Βόνιτσας
06
 
εκπρόσωπος Συλλόγου Γυναικών Βόνιτσας
07
 
εκπρόσωπος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κατούνας
08
Καρλέσης Δημήτριος
εκπρόσωπος Συλλόγου Αλιέων Παλαίρου
09
Μπαλατσούρας Απόστολος
εκπρόσωπος Σκακιστικού Ομίλου Παλαίρου
10
Μπίτσης Βασίλειος
εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
11
Κουτιβή Παρθενία
εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Κατούνας
12
Τσαβαλά Γεωργία
εκπρόσωπος μη κερδοσκοπικής Οργάνωσης «Γέφυρες του Κόσμου»
13
Σκλεπούνης Δημήτριος
εκπρόσωπος Κυνηγετικού Συλλόγου Βόνιτσας
14
Βασιλάκου Μαρία
εκπρόσωπος Ναυταθλητικού Ομίλου Βόνιτσας
15
Μπαϊλης Γεώργιος
εκπρόσωπος Ιππικού Ομίλου Βόνιτσας
16
Τσακάλης Απόστολος
εκπρόσωπος Αθλητικού Ομίλου Παλαίρου
17
Παξινός Ιωάννης
εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου Πλαγιάς
18
Τρέζος Ανέστης
εκπρόσωπος Αθλητικού Συλλόγου Ακτίου
19
Καραϊσκος Ευθύμιος
εκπρόσωπος Συλλόγου Πολυτέκνων Κατούνας
20
Κολίδας Βασίλειος
εκπρόσωπος Αθλητικού Ομίλου Μεδεώνος
21
Σακκά Γεωργία
εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Κατούνας
22
Κόμητα-Κούρτη Σπυριδούλα
εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου Βόνιτσας
23
Κοτσάκης Κων/νος
εκπρόσωπος Ξενοδόχων Παλαίρου
24
Κουτσούμπας Δημήτριος
εκπρόσωπος Αλιέων Βόνιτσας
25
Νάκου Κων/να
εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου Κατούνας
26
Φερεντίνου Σταυρούλα
εκπρόσωπος Συλλόγου Γυναικών Παλαίρου
27
Παύλου Κων/νος
εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου Τρύφου
28
Καλογιάννης Παναγιώτης
εκπρόσωπος Αγροτικού Συλλόγου Κατούνας
29
Τσιλιμάντος Δημήτριος
εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου Κομπωτής
30
Μυλωνίδης Ευθύμιος
εκπρόσωπος Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Βόνιτσας
31
Σολδάτος Χρήστος
εκπρόσωπος Γραφείου Τουρισμού Παλαίρου
32
Χαντάκιας Ευστάθιος
εκπρόσωπος Κυνηγετικού Συλλόγου Βόνιτσας
33
Γεροκωστόπουλος Χρήστος
εκπρόσωπος Συλλόγου Οινοπαραγωγών Παλαίρου
34
Κουδούνας Ευάγγελος
μέλος Ιππικού Ομίλου Κατούνας
35
Βρακατσέλη Χριστίνα
εκπρόσωπος Φιλαρμονικής Βόνιτσας
36
Στραβοκέφαλος Χρήστος
εκπρόσωπος Αθλητικού Ομίλου Μεδεώνος
37
Δρίβας Κων/νος
ΔΗΜΟΤΗΣ
38
Λίτσος Ευάγγελος
ΔΗΜΟΤΗΣ
39
Μακρή Ειρήνη
ΔΗΜΟΤΗΣ
40
Φερεντίνου-Μαντζάνα Κων/να
ΔΗΜΟΤΗΣ
41
Μασούρα Σοφία
ΔΗΜΟΤΗΣ
42
Νιάφας Σπυρίδων
ΔΗΜΟΤΗΣ
43
Ντόβα Περσεφόνη
ΔΗΜΟΤΗΣ
44
Παππάς Βασίλειος
ΔΗΜΟΤΗΣ
45
Πάτσης Σταύρος
ΔΗΜΟΤΗΣ
46
Πετρόπουλος Χρήστος
ΔΗΜΟΤΗΣ
47
Τριαντακωνσταντής Κων/νος
ΔΗΜΟΤΗΣ
48
Μαζαράκης Θεόδωρος
ΔΗΜΟΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
01
ΤΖΕΦΡΙΟΣ ΛEΩΝΙΔΑΣ
02
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
03
ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
04
ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ ΚΑΙΤΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
01
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
02
ΚΑΟΥΡΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
03
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
04
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
05
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
06
ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
07
ΒΑΡΒΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
01
Αποστολάκης Γεώργιος-Θεόδωρος Πρόεδρος
02
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
03
ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
04
ΠΕΡΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
05
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
01
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
02
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
03
ΤΖΕΦΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
04
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
05
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
06
ΚΑΣΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
07
ΒΑΡΒΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
08
ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
01
02
03
04
05
06
07
08
09
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
03
04
05
07
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
01
02
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ανακοινώσεις - Αποφάσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σε Δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποχρεούνται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3213/31.12.2003, μεταξύ άλλων οι εξής:

1. Αιρετοί  - Μέλη Επιτροπών

2. Υπάλληλοι

Ειδικότερα:

Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και τα μέλη των δημαρχιακών επιτροπών (η Δημαρχιακή Επιτροπή μετέπειτα με τον ν.3852/2010, αντικαταστάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής), καθώς και οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, κοινοτήτων και δήμων και κοινοτήτων.

Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι πρόεδροι και τα μέλη των επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών για τις προμήθειες, εφόσον αυτές υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, καθώς επίσης οι Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές Προμηθειών. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη των επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών, στους ανωτέρω φορείς και υπό τον ίδιο περιορισμό ποσού, καθώς και οι πρόεδροι και τα μέλη των επιτροπών διαγωνισμού και εισηγήσεων ανάθεσης έργων των φορέων, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του N. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄) και του π.δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α΄), εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. (περίπτωση ι άρθρο 1 του Ν. 3213/31.12.2003).

Σύμφωνα με τον ν.3212/2003 (ΦΕΚ Α309), οι αιρετοί πρέπει να έχουν καταθέσει στον Άρειο Πάγο τη δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης σε διάστημα 90 ημερών από την ορκωμοσία τους και μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους που διατηρούν το αξίωμά τους, όπως επίσης και τρία (3) χρόνια μετά που το έχουν απολέσει.

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 61 του Ν.3852/2010, "Πρόγραμμα Καλλικράτης" ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (όπως αναφέρονται: "Σύνθεση Οικονομικής Επιτροπής") και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (όπως αναφέρονται: "Σύνθεση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής") είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.  Η παραπάνω διάταξη ισχύει από 1.1.2011.

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Αιρετών

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021)

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Αιρετών

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021)

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Αιρετών

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021)

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Αιρετών

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020)

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Αιρετών

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021)

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Αιρετών

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021)

Δηλώσεις Περουσιακής Κατάστασης Αιρετών

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021)