Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ, διακηρύσσει την διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας άνω...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Πίνακες Αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 8μηνης διάρκειας για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα

     Δημοσιεύονται οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας και  ο Πίνακας...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – N. 5036/23 (ΦΕΚ 77 Α/28-3-2023) «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας» για ρύθμιση οφειλών

Επισυναπτόμενα Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Ανάρτηση Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, 8μηνης διάρκειας για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα

Ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ         ΣΧΕΔΙΟΥ         ΑΣΤΙΚΗΣ        ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ           ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Επισυναπτόμενα Αρχείο Περιγραφή...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Η ΜΕ ΑΡ. 60/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Περί χορήγησης έγκρισης εισόδου-εξόδου σε επιχείρηση επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων ιδιοκτησίας Ζαρκαδούλα Ασημίνας στη θέση  « ΒΛΥΧΑ-ΠΛΑΤΑΝΟΣ»

Επισυναπτόμενα Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις 60 26...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Η ΜΕ ΑΡ. 61/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης θέσης φορτοεκφόρτωσης έμπροσθεν  της επιχείρησης  Coffee secret στη συμβολή των οδών Ι.Καποδιστρια και Ελ. Βενιζέλου.

Επισυναπτόμενα Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις 61 26...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Τ.Κ. ΑΕΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» Προυπολογισμού 900.000,00 €

Ο Δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό για...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Η ΜΕ ΑΡ. 59/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: : Περί χορήγησης εισόδου – εξόδου (Απότμηση πεζοδρομίου) σε επιχείρηση ιδιοκτησίας SVIKSA GUNDEGA  για τυροκομείο, εντός ορίων οικισμού Μοναστηρακίου του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στη θέση «ΓΛΑ».

Επισυναπτόμενα Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία προσθήκης Μέγεθος αρχείου Λήψεις 59 25...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ