Αποφάσεις Οργάνων

Για αναζήτηση Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων (Δημ. Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κ.α.) πατήστε στην παρακάτω εικόνα για είσοδο στην υπηρεσία:

Πρόσφατες Αποφάσεις

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Έγκριση συνολικού και συνοπτικού πρακτικού των συνεδριάσεων των μελών της Κριτικής Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Βόνιτσας».

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Η ΜΕ ΑΡ. 19/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης υλοποίησης  του προϋπολογισμού 4ου τριμήνου έτους 2022.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ 4ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Περίληψη της 361/2022 απόφασης O.E. με θέμα: Περί καθορισμού τέλους χρήσης Νεκροταφείων Δήμου Ακτίου Βόνιτσας για το έτος 2023

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Περίληψη της 109/2022 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Περί καθορισμού τέλους ακίνητης περιουσίας(ΤΑΠ) για το  2023.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Περίληψη της 108/2022 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Περί επιβολής του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και για τον καθορισμό του συντελεστή για το έτος 2023.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Περίληψη της 107/2022 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Περί καθορισμού τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και ύψους εγγυητικής καλής εκτέλεσης εργασιών βάσει του αρ. 29 του Ν.3431/2006 και τον με αρ. 528/075/2009 Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μετά την με αρ.184/2012 Α.Ο.Ε. για το έτος 2023.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Περίληψη της 106/2022 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Περί καθορισμού τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου για το έτος 2023.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Περίληψη της 105/2022 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Περί καθορισμού δικαιώματος εμπορίας πόσιμων υδάτων τα οποία ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου για το έτος 2023.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Περίληψη της 104/2022 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Περί καθορισμού τελών φωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2023.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Περίληψη της 103/2022 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Περί καθορισμού τέλους Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης Δήμου και  περιβαλλοντολογικού τέλους στους λογαριασμούς ύδρευσης – αποχέτευσης για το έτος 2023.

Ανακοινώσεις Δελτία Τύπου Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης» (Άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18)

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Η ΜΕ ΑΡ. 94/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: : Έγκριση έκθεσης υλοποίησης  του προϋπολογισμού 3ου τριμήνου έτους 2022.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Σύνταξη έκθεσης 3ου τριμήνου του έτους 2022, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Η ΜΕ ΑΡ. 65/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης υλοποίησης  του προϋπολογισμού 2ου τριμήνου έτους 2022.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ 2ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΡΟΥ)

Ανακοινώσεις Διαβουλεύσεις Εκδηλώσεις Προσκλήσεις Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Πρόσκληση 2ηςΔημόσιας Διαβούλευσης ΣΒΑΚ Βόνιτσας

Δείτε τις αποφάσεις των επιτροπών στο διαύγεια: