Αποφάσεις Οργάνων

Για αναζήτηση Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων (Δημ. Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κ.α.) πατήστε στην παρακάτω εικόνα για είσοδο στην υπηρεσία:

Πρόσφατες Αποφάσεις

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΝΗ

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

H ME AR. 122/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 3ου τριμήνου του έτους 2021.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης» ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (Άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 τουΝ.4555/18)

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2021 Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 2ου τριμήνου του έτους 2021.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Σύνταξη έκθεσης 2ου τριμήνου του έτους 2021, για την  εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Πρόσκληση σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών Χωρίς κατηγορία

ΘΕΜΑ: Ματαίωση Συνοπτικού Διαγωνισμού Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας ».

Στα πλαίσια της υπ’ αριθμ.183/2021 απόφαση της οικονομικής      Επιτροπής του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας ματαίωνουμε το συνοπτικό διαγωνισμό  Παροχή Υπηρεσίας συμβούλου«Εκπόνηση...
Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Σύνταξη έκθεσης 1ου τριμήνου του έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Πρόσκληση σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.Θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας οικονομικού έτους 2021.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόνιτσα 22-04-2021 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 4117 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: Βόνιτσα Ταχ. Κώδικας: 300 02 Τηλέφωνο:2643360116-117-129 ΠΡΟΣ:1....
Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΑΠΟΦΑΣΗ 09/2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΑΠΟΦΑΣΗ 32/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Πρόσκληση συμμετοχής σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας».

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών Χωρίς κατηγορία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δείτε τις αποφάσεις των επιτροπών στο διαύγεια: