Αποφάσεις Οργάνων

Για αναζήτηση Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων (Δημ. Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κ.α.) πατήστε στην παρακάτω εικόνα για είσοδο στην υπηρεσία:

Πρόσφατες Αποφάσεις

Ανακοινώσεις Δελτία Τύπου Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης» (Άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18)

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Η ΜΕ ΑΡ. 94/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: : Έγκριση έκθεσης υλοποίησης  του προϋπολογισμού 3ου τριμήνου έτους 2022.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Σύνταξη έκθεσης 3ου τριμήνου του έτους 2022, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Η ΜΕ ΑΡ. 65/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης υλοποίησης  του προϋπολογισμού 2ου τριμήνου έτους 2022.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ 2ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΡΟΥ)

Ανακοινώσεις Διαβουλεύσεις Εκδηλώσεις Προσκλήσεις Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Πρόσκληση 2ηςΔημόσιας Διαβούλευσης ΣΒΑΚ Βόνιτσας
Ανακοινώσεις Προσκλήσεις Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Πρόσκληση σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας

Ανακοινώσεις Δελτία Τύπου Προκυρήξεις Προσκλήσεις Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

25/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ : Έγκριση έκθεσης υλοποίησης  του προϋπολογισμού 1ου τριμήνου έτους 2022.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών Χωρίς κατηγορία

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ(ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ανακοινώσεις Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΣΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Η ΜΕ ΑΡ. 04/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Σύνταξη έκθεσης 4ου τριμήνου για την εκτέλεση του προυπολογισμού.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΝΗ

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

H ME AR. 122/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 3ου τριμήνου του έτους 2021.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης» ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (Άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 τουΝ.4555/18)

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2021 Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 2ου τριμήνου του έτους 2021.

Δείτε τις αποφάσεις των επιτροπών στο διαύγεια: