Αποφάσεις Οργάνων

Για αναζήτηση Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων (Δημ. Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κ.α.) πατήστε στην παρακάτω εικόνα για είσοδο στην υπηρεσία:

Πρόσφατες Αποφάσεις

Ανακοινώσεις Διαβουλεύσεις Εκδηλώσεις Προσκλήσεις Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Πρόσκληση 2ηςΔημόσιας Διαβούλευσης ΣΒΑΚ Βόνιτσας
Ανακοινώσεις Προσκλήσεις Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Πρόσκληση σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας

Ανακοινώσεις Δελτία Τύπου Προκυρήξεις Προσκλήσεις Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

25/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ : Έγκριση έκθεσης υλοποίησης  του προϋπολογισμού 1ου τριμήνου έτους 2022.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών Χωρίς κατηγορία

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ(ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ανακοινώσεις Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΣΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Η ΜΕ ΑΡ. 04/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Σύνταξη έκθεσης 4ου τριμήνου για την εκτέλεση του προυπολογισμού.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΝΗ

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

H ME AR. 122/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 3ου τριμήνου του έτους 2021.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης» ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (Άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 τουΝ.4555/18)

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2021 Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 2ου τριμήνου του έτους 2021.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Σύνταξη έκθεσης 2ου τριμήνου του έτους 2021, για την  εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Πρόσκληση σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών Χωρίς κατηγορία

ΘΕΜΑ: Ματαίωση Συνοπτικού Διαγωνισμού Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας ».

Στα πλαίσια της υπ’ αριθμ.183/2021 απόφαση της οικονομικής      Επιτροπής του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας ματαίωνουμε το συνοπτικό διαγωνισμό  Παροχή Υπηρεσίας συμβούλου«Εκπόνηση...
Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Σύνταξη έκθεσης 1ου τριμήνου του έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Δείτε τις αποφάσεις των επιτροπών στο διαύγεια: