Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Αποφάσεις Οργάνων

Για αναζήτηση Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων (Δημ. Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κ.α.) πατήστε στην παρακάτω εικόνα για είσοδο στην υπηρεσία:

Πρόσφατες Αποφάσεις

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

«Πρόσκληση συμμετοχής σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας»

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Πρόσκληση συμμετοχής σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Η ΜΕ ΑΡ. 132/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΙΤΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης υλοποίησης  του προϋπολογισμού 2ου τριμήνου έτους 2023.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Σύνταξη έκθεσης 2ου τριμήνου του έτους 2023, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού-149/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ -ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Προσκλήσεις , Αποφάσεις Οργάνων & Επιτροπών

Η ΜΕ ΑΡ. 79/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης υλοποίησης  του προϋπολογισμού 1ου τριμήνου έτους 2023.

Δείτε τις αποφάσεις των επιτροπών στο διαύγεια: