Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ.»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώθηκε το έργο με τίτλο : «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ.»
Αφορά τις εργασίες που έγιναν στο Παραλιακό μέτωπο, στους εσώτερους , κάθετους και παράλληλους δρόμους, στην Νότια πλευρά της πόλης της Παλαίρου. Το έργο αυτό θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του τρόπου ζωής των κατοίκων της περιοχής, στην μείωση της διέλευσης των οχημάτων και κατ’ επέκταση στην μείωση των ρύπων.
Το έργο αυτό περιελάμβανε :
• Καθαιρέσεις, εκσκαφές και απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης και εκσκαφής.
• Επιχώσεις με θραυστό υλικό κατηγορίας Ε1 – Ε4.
• Κατασκευή τοπικών δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων με σωλήνες από PVC.
• Κατασκευή φρεατίων και εσχάρων αποχέτευσης ομβρίων.
• Σκυροδέτηση οδοστρωσίας με σκυρόδεμα C12/15 οπλισμένο με δομικό πλέγμα T131, για την τελική επίστρωση με κυβόλιθους από σκυρόδεμα.
• Επίστρωση με κυβόλιθους από σκυρόδεμα επί άμμου.
• Ανυψώσεις ή ταπεινώσεις φρεατίων αποχέτευσης ή ύδρευσης στην τελική επιφάνεια του οδοστρώματος, αποκαταστάσεις ζημιών σε παροχές ύδρευσης, αποχέτευσης και αποκατάσταση ζημιών έμπροσθεν των κατοικιών κ.τ.λ.
• Αντικατάσταση στύλων μετά φωτιστικών σωμάτων (φώτα τύπου LED)
• Αντικατάσταση και προθήκη νέων παγκακιών.
• Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων.
• Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 696.000,00 €.
Στόχος μας , η βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας.
Εκ του Δήμου

Αφήστε μια απάντηση