Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

"Ενεργειακή Αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Βόνιτσας"

Δημοπρατήθηκε στις 21/8/2020 το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Βόνιτσας»,προϋπολογισμού 854.980 €,που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
Το έργο αυτό αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Βόνιτσας, τύπου Τ11, με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και στέγη από μεταλλική κατασκευή.
Τα συγκεκριμένα κτίρια είναι γνωστά για τις υψηλές ενεργειακές τους απαιτήσεις, κυρίως σε κλιματισμό, λόγω του μεγάλου ύψους του αγωνιστικού χώρου που απαιτείται από τις προδιαγραφές των αθλημάτων.
Οι παρεμβάσεις αφορούν τη θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους, την αλλαγή συστήματος θέρμανσης- ψύξης- αερισμού, την αλλαγή συστήματος παραγωγής ΖΝΧ( Ζεστού Νερού Χρήσης) και την αλλαγή φωτιστικών.
Για τη σωστή λειτουργία των νέων συστημάτων που θα εγκατασταθούν και την ένταξή τους στις υποδομές του κτιρίου, περιγράφονται επιπλέον και κάποιες πρόσθετες εγκαταστάσεις που πρέπει να τοποθετηθούν, όπως νέοι ηλεκτρολογικοί πίνακες, αυτοματισμοί, καλωδιώσεις, αεραγωγοί κλπ.
Πιο συγκεκριμένα θα γίνει :
1.. Εξωτερική θερμομόνωση κατακόρυφων δομικών στοιχείων με τοποθέτηση ολοκληρωμένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης με γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη 8 εκ., και οργανικά έτοιμα επιχρίσματα.
2. Θερμομόνωση οροφής νότιας πτέρυγας με την τοποθέτηση δύο στρώσεων εξηλασμένης πολυστερίνης συνολικού πάχους 10 εκ. και κάλυψή της με γεωύφασμα και στρώση χαλικιού πάχους 5-7cm. Για τη συγκράτηση των χαλικιών θα απαιτηθεί να κτιστεί περιμετρικά στηθαίο χαμηλού ύψους..
3. Θερμομόνωση οροφής κυρίως χώρου γυμναστηρίου εσωτερικά, με σύστημα γυψοσανίδας, αναρτημένης σε μεταλλικό σκελετό. .
4 Θερμομόνωση οροφής βόρειας πτέρυγας με προσεκτική αποξήλωση του υφιστάμενου κεκλιμένου πανέλου τμηματικά και από επάνω τοποθέτηση δύο στρώσεων εξηλασμένης πολυστερίνης συνολικού πάχους 10 εκ.
5. Αλλαγή των υφισταμένων κουφωμάτων αλουμινίου σε όλου το κτιριακό κέλυφος και των έξι εξόδων διαφυγής που βρίσκονται στην ανατολική και δυτική πλευρά του γυμναστηρίου Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας για την κάλυψη των αναγκών του χώρου του γηπέδου, η εγκατάσταση Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας, η αντικατάσταση των υφιστάμενων ηλεκτρικών θερμαντήρων νερού με νέους και η αντικατάσταση των υφισταμένων φωτιστικών με 32 νέα φωτιστικά με λαμπτήρες LED.
Με το πέρας των εργασιών και την ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης θα υπάρξει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 47%.
Πάντα κοντά στους συμπολίτες μας !!

Αφήστε μια απάντηση