Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

«Ανάπλαση πλατείας Δρυμού».

Προς ενημέρωση των συμπολιτών μας.
Δημοπρατήθηκε στις 21/8/2020 το έργο με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Δρυμού».
Αφορά την πλατεία που βρίσκεται πλησίον της εκκλησίας.
Η μελέτη συνοπτικά περιλαμβάνει :
* Αποξήλωση των παλαιών τσιμεντοπλακών
* Κατασκευή καναλιών αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων
* Επίστρωση με κυβόλιθους και ακανόνιστες χονδρόπλακες που θα διαχωρίζονται με ταινίες από μάρμαρο.
* Η πλήρωση (με φυτική γη) και η φύτευση των παρτεριών που θα κατασκευαστούν στις τέσσερις γωνίες και στο κέντρο της πλατείας θα πραγματοποιηθεί από τον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας.
Το έργο είναι ενταγμένο στο ΠΑΑ 2014-2020 και ο προϋπολογισμό του ανέρχεται στα 170.000€.
Στόχος μας η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας.

Αφήστε μια απάντηση